Amino alliance over ons

De visie van Amino Alliance®

Diederik van Nederveen is de oprichter van Amino Alliance® waarmee hij, samen met zijn oom Em. Prof. Arne van der Gen Dr. in de Organische Chemie, al in 2005 een onderzoek startte.

Samen hebben ze naar veel gegevens gekeken en beseften al snel dat ze hun eigen formule moesten maken, op basis van meerdere aminozuren, op een manier die zo eenvoudig mogelijk door het lichaam kan worden opgenomen.

Om deze specifieke reden zijn alle ingrediënten van Amino Alliance® bewust gekozen. Het doel was om het zo puur mogelijk te maken.

We nodigen je uit om Amino Alliance® te proberen. Daarbij hopen we dat je het product ervaart zoals wij het het voor ogen hebben. Als je niet in alle opzichten tevreden bent, ontvang je een volledige terugbetaling.

Arne en Diederik
Arne en Diederik

Studies

Dankzij het wetenschappelijk onderzoek naar de werking en toepassing van stikstofmonoxide, wonnen drie chemici een gedeelde Nobel Prijs. Zij inspireerden Diederik en zijn oom Em. Prof. Dr. Arne van der Gen tot het maken van Amino Alliance®. Zij keken onder meer naar de Isodori studie, die wetenschappelijk bewees welke combinatie van aminozuren het beste effect  heeft.

Nobel prijs

De Nobelvergadering van het Karolinska-instituut in het Zweedse Stockholm, heeft de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde van 1998 toegekend aan Robert F. Furchgot, Louis J. Ignarro en Ferid Murad. Zij ontdekten stikstofmonoxide als signaalmolecuul in het cardiovasculaire systeem.

furch gott

Robert F. Furchgot

Geboren in 1916
Afdeling Farmacologie,
SUNY Health Science Center New York

ignarro

Louis J Ignarro

Geboren in 1941
Afdeling Moleculaire en Medische Farmacologie UCLA School of Medicine Los Angeles

murad

Ferid Murad

Geboren in 1936
Afdeling Integratieve Biologie Farmacologie en Fysiologie Universiteit van Texas Medical School, Houston

Een nieuw principe

Stikstofmonoxide (NO) is een gas dat signalen in het organisme doorgeeft. Signaaloverdracht zorgt ervoor dat een gas door een cel wordt geproduceerd, die door membranen dringt en de functie van een andere cel regelt. Dit vormt een geheel nieuw principe voor signalering in de biologische systemen. De ontdekkers van NO als signaalmolecuul, ontvingen in 1998 hier een Nobelprijs voor.

We hebben alleen ingrediënten gebruikt waarvan wij menen dat ze deze bevindingen ondersteunen. Er worden geen kleurstoffen, enkelvoudige suikers of vulstoffen gebruikt. Ons doel is om indrukwekkende resultaten te bereiken in tegenstelling tot het creëren van een lange lijst van zinloze ingrediënten op een etiket. Dit brengt namelijk alleen maar afleiding van het oorspronkelijke doel, namelijk het maken van een  supplement waar veel gebruikers baat bij kunnen hebben.

AA inzet
Afbeelding