Er wordt soms geschreven dat de binnenkant van onze darmen door het Westerse voedings- en leefpatroon bedekt raakt met aangekoekte plaques en gifstoffen. Dit belemmert de opname van belangrijke voedingsstoffen en zou uiteenlopende lichamelijk klachten veroorzaken. Op basis daarvan worden verschillende detox- en reinigingsbehandelingen aangeboden. Eén daarvan is het supplement Oxy-powder. Door deze capsules te gebruiken wordt de gehele darm weer schoon en vrij van gifstoffen waardoor klachten verminderen. Wat zit er eigenlijk in die capsules en doen ze wat erover gezegd wordt?

Wat is Oxy-Powder?

Oxy-Powder van de Amerikaanse fabrikant Global Healing Centre is een darmreiniger. Het bestaat uit capsules met als ingrediënten elementair magnesium (van geozoneerde magnesium-oxide), natuurlijk citroenzuur en Arabische gom. Op het etiket staat het advies om de eerste 6 dagen 4-6 capsules per dag te nemen. De onderhoudsfase is 2-3 keer per week vier capsules. De kosten zijn dan € 44,00 voor 2-3 maanden. Oxy-Powder zou “precies zijn wat je nodig hebt wanneer je last hebt van één van de volgende symptomen”

[1]:

 • Opgezwollen gevoelx-large
 • Gewichtsproblemen
 • Stemmingswisselingen
 • Zo nu en dan constipatie
 • Rugpijn
 • Hoofdpijn
 • Gebrek aan energie
 • Zwak immuunsysteem
 • Geen honger
 • Slechte adem
 • Diarree

Dat is een indrukwekkende lijst. Aanvullend daarop kanOxypowder_potje Oxy-Powder ervoor zorgen dat [1]:

 • De opbouw van afvalstoffen in de dikke darm stopt
 • De dikke darm wordt gereinigd en ontgift
 • De opname van vitale voedingsstoffen wordt gemaximaliseerd
 • De vitaliteit wordt vernieuwd
 • Het immuunsysteem een boost word gegeven
 • Het herstel wordt ondersteund

Op Oxypowder.nl staat over het gebruik [2]:

“Wij raden aan dat u het Oxy-Powder® herstelprogramma blijft volgen voor de rest voor uw leven om een optimale gezondheid te bereiken en te behouden.”

Hoe werkt Oxy-Powder?

De werking ervan wordt als volgt uitgelegd [3]:

“De geweldige ingrediënten van Oxy-Powder® maken de afvalstoffen vloeibaar zodat ze makkelijk weggespoeld kunnen worden van de binnenwanden van de dikke darm en zodanig makkelijk door het lichaam verwijderd kunnen worden. Zo gauw uw dikke darm zich ontdaan heeft van het giftige afval kan het zichzelf gaan helen zodat u in de toekomst een verbeterde darmfunctie zult hebben.”

Meer in detail

Oxy-Powder bestaat uit magnesiumoxide (MgO) en een klein beetje magnesiumperoxide (MgO2). Deze combinatie wordt bij lage temperatuur samengeperst terwijl er ozongas (O3) aan wordt toegevoegd om het geheel te stabiliseren. Het eindproduct zou een capsule zijn die rijk is aan gestabiliseerd ‘monatomair zuurstof’ (Wikipedia). In de maag zorgt het zoutzuur ervoor dat de verbinding verbreekt waardoor het atomaire zuurstof, dat als het ware is opgeslagen, vrijkomt. Volgens het theoretische werkingsmechanisme van OXY-Powder draait alles draait om dat atomaire zuurstof, waar magnesium de drager van is. Deze atomaire zuurstofmoleculen zouden:

 • De aangekoekte plaques in de darm vloeibaar maken.
 • De darmen als het ware ‘schoonspoelen’ en ontgiften.
 • De productie van afweercellen stimuleren.
 • Pathogene bacteriën, schimmels en gisten doden [4].

Het citroenzuur is toegevoegd om de verbinding geleidelijk te laten verbreken waardoor de zuurstof ook geleidelijk vrijkomt. Arabische gom is een verdikkingsmiddel en heeft eigenschappen die lijken op die van voedingsvezels. Op de website wordt geschreven dat veel wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat Arabische gom nuttig is voor het verlagen van het cholesterolgehalte in het bloed [3]. De European Food and Safety Authority (EFSA) heeft in 2009 naar die gezondheidsclaim gekeken en afgekeurd omdat het effect klein of niet meetbaar is ondanks de relatief hoge dosering die werd gebruikt (10-25 gram/dag) [5]. Ook bewijs voor het geclaimde effect van het atomaire zuurstof in de darmen ontbreekt [6]. Algemeen bekend is wel dat magnesiumoxide en magnesiumperoxide een mild laxerende werking hebben en dat een atomair zuurstofmolecuul uiterst onstabiel en reactief is en daardoor maar erg kort zal bestaan. Nadat het gevormd is reageert het direct met praktisch alles. In de darmen ontbreekt trouwens het zoutzuur dat (als katalysator) ervoor zou zorgen dat atomair zuurstof vrijkomt.

Vragen zonder antwoorden

Relevante vragen die je bij de werking van het product kunt stellen zijn a) of er daadwerkelijk ophoping van afval- en gifstoffen in de darmen optreedt en b) of Oxy-Power deze plaque dan verwijdert waardoor lichamelijke verbeteringen optreden. Antwoorden daarop ontbreken. De literatuur vind daar ook geen bevestiging voor [7, 8], terwijl het de fundering vormt waar alles op gebouwd is. Er wordt slechts verwezen naar testimonials [9].

Belangrijk om te weten is dat met de ontlasting automatisch afvalstoffen het lichaam verlaten. Dat is een functie van ontlasting. De kans op plaquevorming wordt bovendien verminderd doordat de binnenkant van de darm zich snel vernieuwt. Na één week is er een compleet nieuwe binnenbekleding aangelegd [10]. Daarnaast bevestigen artsen die bijna dagelijks in darmen kijken niet het bestaan van langdurig aangekoekte plaques [6, 11]. Er wordt met Oxy-Powder een oplossing aangeboden voor een probleem dat niet bestaat.

Onderzoek naar Oxy-Powder

Om de effectiviteit van Oxy-powder te ondersteunen wordt er verwezen naar wetenschappelijke studies. Er zijn vier studies gepubliceerd waarin gekeken is naar het effect van Oxy-Powder [12-15]. Ze zijn allemaal gefinancierd door Global Healing Centre, door dezelfde onderzoeksgroep uitgevoerd en gelijktijdig in hetzelfde nummer van een online-journal gepubliceerd. Geen enkele studie is in Pubmed geïndexeerd wat opmerkelijk is. De helft ervan zijn toxicologische studies bij ratten. De andere helft bestaat uit klinische studies met deelnemers met obstipatie of met PDS (prikkelbare darm syndroom) met obstipatie als belangrijkste klacht.

Toxicologische studies

In een kleine in vitro-studie (petri-schaaltje) is er gekeken naar het effect van Oxy-Powder op de groei van drie pathogene bacteriën (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis), een probiotische (goede) bacterie (Lactobacillus bifidigus) en de gist Candida albicans [12]. Hieruit blijkt dat Oxy-Powder de groei van al die micro-organismen niet beïnvloedt. In de conclusie wordt geschreven dat dit aangeeft dat de probiotische bacteriën mogelijk ook in vivo (in de mens) overleven waardoor Oxy-Powder de darmflora niet zal verstoren. Hier zijn wel enkele opmerkingen bij te maken:

 • Een claim van Oxy-powder is dat het in de darmen pathogene micro-organismen doodt door het vrijkomen van atomair zuurstof. Dat lijkt hier dus niet te gebeuren waardoor ze hun eigen claim tegenspreken. Een verschil is wel dat in deze studie-opzet zoutzuur als katalysator ontbreekt. Wanneer Oxy-Powder in de maag in contact komt met zoutzuur (uit maagsap) zou het atomaire zuurstof namelijk vrijkomen en zijn werking doen, waaronder het doden van pathogene bacteriën. De vraag is waarom niet-pathogene bacteriën bespaard zouden blijven (als er al gesproken kan worden over ‘goede’ en ‘slechte’ bacteriën).
 • Oxy-Powder zou weleens indirect invloed kunnen hebben op de darmflora zonder een direct effect op bacteriën of gisten. Onduidelijk is namelijk wat het effect is van diarree op de darmflora. Een verstoorde darmflora kan diarree veroorzaken, maar wat doet diarree met de darmflora? Het is een vraag die door deze studie niet wordt beantwoordt.

Klinische studies

Er zijn twee klinische studies gedaan bij deelnemers met obstipatie of PDS met obstipatie als belangrijkste klacht. De deelnemers kregen hier at random, (maar niet geblindeerd) Oxy-Powder of het reguliere laxeermiddel Dulcolax (bisacodyl). De eerste week kregen de deelnemers dagelijks 4 capsules Oxy-Powder of 2 tabletten Dulcolax, daarna kregen ze dezelfde dosis maar dan om de dag. Wanneer de ontlasting bij de deelnemers die Oxy-Powder kregen bij de start niet op gang kwam was het advies om tijdelijk 6 capsules te nemen. Dat is een advies dat niet is gegeven aan de deelnemers die Dulcolax kregen en dus niet eerlijk is. Het gebruiksadvies van Dulcolax is om maximaal drie dagen achtereen 5-10 mg te nemen [16]. Dat staat ook op de bijsluiter [17]:

“Evenals andere darmprikkelende middelen, mag DULCOLAX in principe niet langer dan drie achtereenvolgende dagen worden gebruikt.”

In de studie kregen de deelnemers standaard 7 dagen achtereen 10 mg Dulcolax en gedurende 5 aansluitende weken 10 mg om de dag. Dat is een doseerschema dat niet wordt voorgeschreven en mogelijk buikkrampen en andere ongemakken als bijwerking kan veroorzaken. Opvallend is verder dat bewust meer deelnemers Oxy-Powder kregen dan Dulcolax in een verhouding van 2:1. Na 6 weken werd er geconstateerd dat Oxy-Powder effectiever was tegen obstipatie dan Dulcolax.

Het is niet opmerkelijk dat Oxy-Powder helpt tegen obstipatie. Een laxeermiddel is namelijk geïndiceerd bij obstipatie. Er is in de studies echter niet gekeken naar het verwijderen van aangekoekte plaques of gifstoffen, de opname van voedingsstoffen, het stimuleren van een immuunsysteem, het doden van pathogene bacteriën, etc. Ook is er niet gekeken naar het nut van Oxy-Powder voor mensen zonder obstipatie of PDS die voor hun gezondheid de darmen willen reinigen. Het zijn dus studies die de genoemde claims niet onderbouwen. Alsof je de effectiviteit van een afslanksupplement wilt onderbouwen met studies waaruit blijkt dat het helpt tegen obstipatie. Het product klinkt daarmee wetenschappelijk onderbouwd, maar is het niet.

Global Healing Centre verwijst naar een wetenschappelijk rapport waarin alle studies naar Oxy-Powder worden beschreven [18]. Op bladzijde 72 en 123 staat geschreven dat het probleem van aangekoekte plaque in de darmen wel degelijk bestaat en dat Oxy-Powder daartegen werkt:

“With the poor diet, particularly non-vegetarian food i.e. eating high fat meals daily, which the body cannot utilize, most of us put tremendous strain on our pancreas and run out of enzymes by the time we are 30-40 years old. It can take the body up to 8 hours to break down protein, and up to 48-72 hours to digest fats and carbohydrates. So now, you see that you constantly have undigested food particles in the intestinal tract. It has been estimated that the average person by the age of 40 has between 10-20 pounds (4,5-9 kg) of hard compacted fecal matter lodged in their intestinal tract. Our intestinal tract is 30-35 feet in length. In order to fully cleanse the digestive tract the solid compaction gets into a liquid or gas, using time released oxygen and ozone (oxidation/reduction). By using Oxy-Powder, the toxic residue is oxidized from the small intestine, large intestine and colon, safely and effectively. This is important because a clean intestinal tract is the beginning of obtaining optimal health.”

Iemand van 40 jaar heeft dus ongeveer 4,5-9 kg aan aangekoekte plaques in de darmen zitten. Een verwijzingen naar literatuurreferenties ontbreekt echter terwijl die uitspraak daar wel om vraagt. De website Oxypowder.nl heeft tekstgedeeltes vertaald en overgenomen [19] net als andere aanbieders van Oxy-Powder. Het blijft echter onduidelijk waar de informatie vandaan komt. We weten wel dat het spijsverteringsstelsel is gemaakt om voedsel geleidelijk aan te verteren. De hele dag door doet het niets anders. Het is dan ook normaal dat er ‘constant’ onverteerd voedsel in de darmen zit. Bij obstipatie blijft onverteerd voedsel langer in de darmen. Dat dit het geval is wil nog niet zeggen dat er ook plaque-vorming plaatsvindt waardoor de darmwand zijn functie verliest.

Ontgiften of gewoon diarree?

Eén dagdosering Oxy-Powder bevat 1.537 mg magnesium. De aanvaardbare bovengrens van magnesium (zonder magnesium uit de voeding) is 250 mg/dag [20]. Die bovengrens is gebaseerd op het laxerende effect van magnesium. Boven de 360 mg/dag laten studies namelijk zien dat er diarree kan optreden. Bij een dosis die zes keer de aanvaardbare bovengrens overschrijdt, is het optreden van diarree dan ook niet ongewoon. Er zijn bij de apotheek tabletten verkrijgbaar met magnesiumhydroxide tegen obstipatie. Het advies voor volwassenen is om drie maal per dag 1-2 tabletten te nemen (1 tablet = 500 mg magnesiumoxide). Als veelvoorkomende bijwerking (1-10%) wordt diarree gerapporteerd [21]. Het is voor te stellen dat diarree vaker zal worden gerapporteerd door mensen die het gebruiken maar geen last hebben van obstipatie. Er zijn mensen die laxeermiddelen misbruiken en als gevolg daarvan ‘onverklaarbare’ chronische diarree hebben. Het is mogelijk om die mensen te screenen op de hoeveelheid magnesium in hun ontlasting. Bij meer dan 100 mmol/kg magnesium in de ontlasting is het misbruik van laxeermiddelen op basis van magnesium waarschijnlijk [22].

Om de darmen te ledigen voorafgaand aan röntgenologisch onderzoek of een endoscopie krijgen mensen een poeder (voor het maken van een drank) dat bestaat uit onder andere magnesiumoxide (3.500 mg/sachet) en citroenzuur [23]. De dosis is hoger dan van Oxy-Powder, maar het is dan ook een sterk werkend middel, wat maar korte tijd gebruikt mag worden (tot 24 uur) en geen standaard laxeermiddel is.

Bron: eFarma.nl

We kunnen dus vaststellen dat Oxy-Powder met magnesiumoxide een laxerende werking heeft en gebruik ervan in meer of mindere mate tot diarree zal leiden [6]. Het is dan ook opmerkelijk dat Oxy-Powder wordt geadviseerd wanneer je juist last hebt van diarree. Volgens Oxypowder.nl en Rawfoodvena.nl leidt Oxy-Powder overigens niet tot diarree:

“Oxy-Powder® zal waterige, winderige ontlasting teweeg brengen. Dit is geen klinische diarree; het is het bijproduct van oxidatie.” [19, 24]

“Het beste is om 4 capsules te nemen ’s avonds voor het slapen gaan. Het werkt het best als je niet vlak daarvoor gegeten hebt. Daar moet je (in ieder geval na een paar dagen) flink ontlasting van krijgen. Raak niet in verwarring als het behoorlijk dun is. Dat is geen diarhee maar het loslaten van de rotzooi. Mocht het na een paar dagen nog niet op gang komen, verhoog dan de dosis naar 5 of 6 capsules” [19]

“Het zal er misschien op lijken dat u diarree heeft maar dit is simpelweg de harde substantie die is veranderd in een vloeibare.” [19, 24]

Het is gemakkelijk om de waterige ontlasting toe te schrijven aan het vloeibaar worden van de aangekoekte plaque, maar welke bewijzen bestaan daarvoor? Bovendien wordt het laxerende effect van magnesium er niet door weerlegd. En wat is het verschil tussen waterige ontlasting en diarree en waarom wordt dat onderscheid gemaakt? Wellicht omdat diarree een negatieve lading heeft. Diarree is echter een algemene benaming voor ontlasting die veel water bevat, en kent verschillende vormen. Eén vorm is de zogenaamde ‘osmotische diarree’, veroorzaakt door onder andere laxeermiddelen zoals magnesiumoxide [25]. De Van Dale Online geeft als betekenis voor diarree en buikloop: “waterachtige ontlasting” [26]. De beschreven waterige ontlasting is dus gewoon diarree.

Het is een algemeen advies om bij diarree en het gebruik van laxeermiddelen voldoende te drinken. Dat voorkomt uitdroging. Oxypowder.nl adviseert dat ook, maar om een andere reden [24]:

“Vergeet niet dat Oxy-Powder® vaste substanties in vloeibare substanties of gas verandert. Om uw lichaam bij dit reinigingsproces te helpen, adviseren wij om dagelijks de helft van uw lichaamsgewicht te drinken in ounces terwijl u Oxy-Powder® neemt.”

Het is opmerkelijk en tegenstrijdig dat ondanks het drinkadvies en de waterige ontlasting er toch wordt beweerd dat er geen risico op uitdroging is [27]:

Oxypowder5

Gezondheidsclaims

De genoemde voordelen die worden opgesomd zijn gezondheidsclaims. Ze stellen immers dat Oxy-Powder gunstig is voor de gezondheid. In Europa zijn er strenge regels voor het gebruik van gezondheidsclaims. Deze moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn en zijn goedgekeurd door de de Europese Commissie. Zonder goedkeuring mag een gezondheidsclaim niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Fabrikanten kunnen gezondheidsclaims voor beoordeling indienen bij de European Food and Safety Authority (EFSA). Nagenoeg altijd neemt de Europese Commissie de conclusie van de EFSA over.

Waar de gezondheidsclaims voor Oxy-Powder precies op gebaseerd zijn is onduidelijk. Het belangrijkste ingrediënt is magnesium. Er is een aantal gezondheidsclaims voor magnesium goedgekeurd [28]. Bijvoorbeeld voor de bijdrage tot de instandhouding van normale botten en tanden en voor de bijdrage tot een normale werking van de spieren. De meeste gezondheidsclaims die door Oxypowder.nl en Rawfoodvena.nl worden opgesomd zijn echter niet voor beoordeling ingediend bij de EFSA en zijn dus ook niet goedgekeurd. De gezondheidsclaim voor het behoud van een normaal functionerend immuunsysteem is wel ingediend, maar afgekeurd. Toch wordt die claim in vergelijkbare strekking gebruikt. Een andere reden voor die claim kan zijn dat het atomair zuurstof dat vrijkomt bepaalde afweercellen zou stimuleren. Maar ook hiervoor ontbreekt het bewijs om het te mogen claimen.

Conclusie

 • Er is geen bewijs dat Oxy-Powder de darmen ontgift, reinigt of aangekoekte plaque verwijdert. Het optreden van diarree is waarschijnlijker en zelfs aannemelijk gezien de hoge dosis magnesium (6x de aanvaardbare bovengrens). Studies laten dan ook alleen maar zien dat Oxy-Powder een gunstig effect heeft bij de behandeling van obstipatie.
 • De gezondheidsclaims die gemaakt worden zijn niet niet (goed)gekeurd en daardoor niet toegestaan.
 • Zonder obstipatie verdient het gebruik van laxeermiddelen geen aanbeveling. Dat geldt ook voor Oxy-Powder.

Referenties

 1. http://www.oxypowder.nl/ Geraadpleegd: 24 juni 2016.
 2. http://www.oxypowder.nl/general.html Geraadpleegd: 24 juni 2016.
 3. http://www.oxypowder.nl/ingredients Geraadpleegd: 24 juni 2016.
 4. http://www.oxypowder.nl/safety.html#question-8 Graadpleegd: 24 juni 2016.
 5. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the
  substantiation of health claims related to acacia gum and maintenance of normal blood cholesterol concentrations (ID 1976) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006 on request from the European Commission. EFSA Journal 2009; 7(9):1251. [13 pp.].
 6. Emailcontact met prof. dr. Kleibeuker, Hoogleraar Gastro-enterologie UMCG. (met toestemming)
 7. Ernst E. Colonic irrigation and the theory of autointoxication: a triumph of ignorance over science. J Clin Gastroenterol. 1997 Jun;24(4):196-8.
 8. Müller-Lissner SA, Kamm MA, Scarpignato C, Wald A (January 2005). “Myths and misconceptions about chronic constipation”. Am. J. Gastroenterol. 100 (1): 232–42.
 9. van der Flier LG, Clevers H. Stem cells, self-renewal, and differentiation in the intestinal epithelium. Annu Rev Physiol. 2009;71:241-60.
 10. http://www.oxypowder.nl/testimonials Geraadpleegd: 24 juni 2016.
 11. http://www.quackwatch.org/04ConsumerEducation/QA/mucoidplaque.html Geraadpleegd: 24 juni 2016.
 12. Jogender K Lalla, Meena U Shah, Edward F III Group. Preclinical Animal Toxicity Studies Repeated Dose 28-Day Subacute Oral Toxicity Study of Oxy Powder® in Rats. International Journal of Pharma & Bio Sciences; Apr-Jun 2010, Vol. 1 Issue 2, p1.
 13. Jogender K Lalla, Meena U Shah, Edward F III Group. Toxicity Studies of Oxy Powder®-Revised. International Journal of Pharma & Bio Sciences; Apr-Jun 2010, Vol. 1 Issue 2, p1.
 14. Jogender K Lalla, Deven V Parmar, Meena U Shah, Edward III Group. Efficacy, Safety and Tolerability Evaluation of Global Healing Center-s Oxy Powder® in Treating Irritable Bowel Syndrome (Constipation – Predominant) (IBS-C). International Journal of Pharma & Bio Sciences; Apr-Jun 2010, Vol. 1 Issue 2, p1.
 15. Jogender K Lalla, Meena U Shah, Edward III Group. Evaluation of Safety, Tolerability and Efficacy in Treating Chronic Constipation. Global Healing Center- Oxy Powder® in Treating Constipation and IBS. Clinical Trial Phase III. International Journal of Pharma & Bio Sciences;Apr-Jun2010, Vol. 1 Issue 2, p1.
 16. https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren-volgens-boek/preparaatteksten/b/bisacodyl Geraadpleegd: 24 juni 2016.
 17. http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h03843.pdf Geraadpleegd: 24 juni 2016.
 18. http://www.globalhealingcenter.com/ghcfiles/products/oxypowder-clinical-trials.pdf
 19. http://www.oxypowder.nl/other-products.html#question-1 Geraadpleegd: 24 juni 2016.
 20. EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), 2015. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for magnesium. EFSA Journal 2015;13(7):4186, 63 pp.
 21. http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren-volgens-boek/preparaatteksten/m/magnesiumhydroxide–bij-obstipatie–verwijzing Geraadpleegd: 24 juni 2016.
 22. Ho J, Moyer TP, Phillips SF. Chronic diarrhea: the role of magnesium. Mayo Clin Proc. 1995 Nov;70(11):1091-2.
 23. http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren-volgens-boek/preparaatteksten/p/picozwavelzuur_magnesiumoxide_citroenzuur Geraadpleegd: 24 juni 2016.
 24. http://www.rawfoodvena.nl/oxy-powder Geraadpleegd: 6 juni 2016.
 25. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/#h8 Geraadpleegd: 24 juni 2016.
 26. http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=buikloop&lang=nn#.V1dMttIgXs0 Geraadpleegd: 24 juni 2016.
 27. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=951634421563405&id=271303072929880 Geraadpleegd: 24 juni 2016.
 28. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA), Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to magnesium and “hormonal health” (ID 243), reduction of tiredness and fatigue (ID 244), contribution to normal psychological functions (ID 245, 246), maintenance of normal blood glucose concentrations (ID 342), maintenance of normal blood pressure (ID 344, 366, 379), protection of DNA, proteins and lipids from oxidative damage (ID 351), maintenance of the normal function of the immune system (ID 352), maintenance of normal blood pressure during pregnancy (ID 367), resistance to mental stress (ID 375, 381), reduction of gastric acid levels (ID 376), maintenance of normal fat metabolism (ID 378) and maintenance of normal muscle contraction (ID 380, ID 3083) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal 2010;8(10):1807. [35 pp.] (pdf)