Vanaf 2012 tot 2020 heb ik achttien klachten bij de Reclame Code Commissie (RCC) ingediend. Onder andere in 2018 tegen het groene thee-supplement van Oscar Helm, van de website HappyHealthy.nl. Die klachten heb ik als consument ingediend en na de uitspraak heb ik erover geschreven op mijn website en Facebookpagina. Oscar Helm vind dat ik daarmee de RCC stelselmatig heb misbruikt voor zakelijk gewin. Consumenten kunnen namelijk gratis een klacht indienen, maar bedrijven met commerciële belangen moe(s)ten daar €1.000,- voor betalen. Om mensen voor mij te waarschuwen heeft hij een artikel geschreven met de titel “Hoe Rob van Berkel de Reclame Code al 10 jaar misbruikt voor zakelijk gewin” [1]. Dit artikel is mijn reactie daarop. Zijn artikel is onzorgvuldig geschreven en bevat verschillende onjuistheden. De RCC heb ik niet misbruikt, wat de RCC zelf ook herhaaldelijk heeft aangegeven.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding

 2. Wanneer dien ik een klacht in bij de RCC?

 3. Is het indienen van klachten bij de RCC mijn verdienmodel?

 4. Door mij ingediende klachten bij de RCC

  4.1 Over welke klachten heb ik (niet) geschreven?

  4.1 Klacht tegen HappyHealthy

  4.2 Uitspraak klacht tegen HappyHealthy

 5. Maak ik misbruik van de RCC?

  5.1 Moet ik klachtengeld betalen?

  5.2 De RCC is duidelijk over het betalen van klachtengeld

 6. Overige reacties op het artikel van Oscar Helm (n=20)

 7. Samenvatting en conclusie

 

1. Inleiding

In het verleden heb ik enkele kritische artikelen over HappyHealthy geschreven [2-5] en in 2018 heb ik een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC) voor het overtreden van de Nederlandse Reclame Code (NRC) (dossiernr: 2018/000562) [6]. Oscar Helm maakte namelijk niet-toegestane claims voor zijn groene thee-supplement [6]. Dat dat niet prettig is kan ik mij voorstellen, hoewel Oscar Helm heeft aangegeven dat mijn publicaties geen enkele impact op zijn bedrijf hebben, hij er niet wakker van ligt en het eigenlijk wel vleiend vindt.

Op 23 maart 2022 heb ik een kritische artikel over HappyHealthy gepubliceerd [6]. In dat artikel gaat het over een blog dat door Oscar Helm geschreven over de vermeende gezondheidsvoordelen van CBD-olie (waar Oscar Helm via affiliate marketing commerciële belangen bij heeft). De wetenschappelijke onderbouwing voor verschillende uitspraken en beweringen liet echter te wensen over. Voor een populaire website met meer dan 100.000 volgers, die aangeeft onpartijdig te zijn en wetenschappelijk onderbouwde adviezen te geven (zie voorbeeld, voorbeeld) vind ik dat laakbaar. Het is bovendien niet de eerste keer dat Oscar Helm op die gebreken gewezen is [2]. Daarmee wil ik aangeven dat ik niet zonder reden ervoor gekozen heb om over HappyHealthy te schrijven.

Het kritische artikel heb ik hem vooraf laten lezen, maar in plaats van een inhoudelijke reactie beschuldigde hij mij voornamelijk van stelsmatig misbruik van de RCC. Mijn klacht bij de RCC heb ik namelijk als consument ingediend en niet als bedrijf. Daarmee zou ik misbruik hebben gemaakt van de RCC omdat je als consument gratis een klacht kunt indienen en als bedrijf €1.000 moet/moest betalen. Oscar Helm voelde zich moreel verplicht om mensen voor mij te waarschuwen door een artikel over mijn misbruik van de RCC op zijn website te publiceren. Overigens zou hij van publicatie afzien wanneer ik mijn kritische artikel over zijn CBD-blog niet zou publiceren. Dat heb ik echter wel gedaan en drie dagen later heeft hij zijn artikel over mijn vermeende misbruik van de RCC gepubliceerd. Een opmerkelijk moment, want dat was 45 maanden nadat ik een klacht tegen hem had ingediend. Het had ook eerder gekund, zou je kunnen denken.

Aan Oscar Helm heb ik gevraagd of ik zijn artikel vooraf mocht lezen, een reactie erbij mocht geven en of hij mij wilde laten weten wanneer het artikel online zou staan. Een dergelijke werkwijze heb ik eerder ook bij hem toegepast. Helaas heeft Oscar Helm daar niet op gereageerd en ben ik zijn artikel over mij per toeval tegengekomen. Ruimte voor wederhoor heeft hij mij dus niet gegeven en de gelegenheid voor mij om onder het artikel te reageren is er niet. Ook heeft hij mij geen vragen gesteld om over bepaalde zaken meer duidelijkheid te krijgen. Dat is jammer want het had veel onjuistheden kunnen wegnemen.

Bij vragen en opmerkingen over dit artikel kun je me mailen: info@overvoedingengezondheid.nl

2. Wanneer dien ik een klacht in bij de RCC?

Wanneer ik misleidende claims en/of overtredingen van de NRC tegenkom neem ik nagenoeg altijd eerst contact op met het betreffende bedrijf of de betreffende persoon. Dat kan via een reactie op een Facebookpost, via Messenger of via e-mail. Meestal leidt dat tot aanpassingen waar verder niemand iets van hoort. Soms komen we er samen niet uit en schrijf ik er een artikel over waarbij ik altijd hoor en wederhoor toepas. Voorbeelden daarvan zijn de artikelen over HappyHealthy en CBD-olie [5], Cabau Lifestyle [7] en distributeurs van Protandim [8]. Soms leidt het tot een klacht bij de RCC. Ik kan namelijk wel iets roepen, maar ik ben geen officiële instantie die bepaalt of iets wel of niet is toegestaan. Het indienen van een klacht bij de RCC geeft dan voor beide partijen duidelijkheid.

Mijn intentie is telkens dat onjuiste en misleidende claims worden verwijderd of aangepast. Daar kan soms een klacht bij de RCC voor nodig zijn, maar dat hoeft niet. Het betreffende bedrijf heeft daar veel invloed op. Wanneer aanpassingen zijn gemaakt en er voldoende medewerking is verleend leidt dat niet tot een klacht. En wanneer mijn klacht ongegrond zou zijn, zou die worden afgewezen. Het is dus niet zo dat de beklaagden waartegen ik een klacht heb ingediend slachtoffer zijn, zoals Oscar Helm ze omschrijft. Ze hebben de NRC overtreden en die is er niet voor niets.

3. Is het indienen van klachten bij de RCC mijn verdienmodel?

Het is lastig om mezelf te verdedigen tegen de aantijging dat het indienen van klachten bij de RCC en daarover schrijven mijn verdienmodel is. De redenering: schrijven over een klachtreputatie opbouwen → bezoekers aantrekken → boeken en diensen promoten → omzet, is snel gemaakt. Maar zo eenvoudig is dat niet. Er is ook een investering nodig die de eventuele omzet wel of niet terugverdient.

Een ieder die op de hoogte is van mijn werkwijze en ondernemerschap zal waarschijnlijk bevestigen dat de eventuele financiële voordelen die ik eruit haal in geen verhouding staan tot de kosten die ik heb gemaakt voor het indienen van een klacht. Geen enkele financieel adviseur zal een ondernemer adviseren dat zo te doen. Het is mij zelfs afgeraden omdat de investering zich niet terugverdient. Als het al een verdienmodel is, dan is het geen lucratief verdienmodel. De klachtenprocedures die ik heb gevoerd hebben mij vele honderden uren gekost. Het is niet alleen het schrijven van de klacht, maar ook het reageren op het verweer en eventueel het bijwonen van de zitting. Daarnaast zijn er ook financiële kosten (reiskosten en parkeerkosten voor zittingen) die ik altijd als consument heb betaald.

Oscar Helm heeft zelf ook aangegeven dat hij het zich moeilijk voor kan stellen dat ik op deze manier mijn tijd besteed als ondernemer. Ik zou veel meer uit mijn website kunnen halen wanneer ik mij op trending onderwerpen zou richten en in een redelijk tempo zou publiceren. Dat zou uiteindelijk veel meer websitebezoekers, Facebookvolgers en boekverkopen opleveren. In 2018 viel het hem in ieder geval niet op, want toen stelde hij ij de vraag (zie screenshot) [9]:

“Als laatst heb ik nog een vraag aan je. Ik was benieuwd op welke manier jij je geld verdient. Ik zie namelijk geen verdienmodel op je site.”

4. Door mij ingediende klachten bij de RCC

Vanaf 2012 tot en met 2021 heb ik negentien klachten bij de RCC ingediend (inclusief drie recidieven) [6, 10-26]. Alle klachten zijn vervolgens in behandeling genomen. De klachten hadden met name betrekking op niet-toegestane gezondheidsclaim voor uiteenlopende (gezondheids)producten en voedingssupplementen. Dergelijke claims misleiden de consument en zorgen voor oneerlijke concurrentie. Alle door mij ingediende klachten zijn toegewezen en alle beklaagden hebben aanpassingen gemaakt.

4.1 Over welke klachten heb ik (niet) geschreven?

Vaak, maar niet altijd, heb ik er een artikel op mijn over website geschreven en dat op Facebook gedeeld. Over de klachten tegen Foodie.nl (dossiernr: 2019/00305) [22], Dorivit (dossiernr: 2019/000764) [23] en Perfectevoeding.nl (dossiernr: 2020/00055) [24] heb ik niets geschreven op mijn website en Facebookpagina. Over een klacht tegen een distributeur van Forever Living Products (dossiernr: 2013/00695)  [13] heb ik in 2014 een artikel gepubliceerd. In 2017 heeft die persoon mij vriendelijk gevraagd om het artikel offline te zetten omdat ze een nieuwe weg was ingeslagen. het artikel heb ik toen offline gehaald.

Oscar Helm schrijft:

 • En dat vermoeden klopte want op de website van Rob van Berkel staan nog meer klachten namelijk:
  • Refresh Teacaps – dossier 2012/00457
  • Forever Aloe Drinks – dossier 2013/00695
  • Reduform afslankriem – dossier 2014/00506
  • Alcachofa de Laon afslankdrankjes – dossier 2015/00769
  • Forever Living – dossier 2017/00292
  • Tastea – dossier 2017/00704
  • Foodie.nl – dossier 2019/00305
  • Dorivit – dossier 2019/00764
  • Perfectevoeding.nl – dossier 2020/00055
  • Distributeur Prüvit – dossier 2020/00285
  • De Healy – dossier 202100085

Het bezwaar van Oscar Helm is dat ik over de onderwerpen waarover ik klaag schrijf. Het is dan wel belangrijk om alleen naar klachten te kijken waar ik ook over geschreven heb. Van de elf klachten die hij aanhaalt heb ik er over vier niets geschreven. En voor de klacht tegen Healy World heb ik klachtengeld betaald.

4.2 Klacht tegen HappyHealthy

In 2018 heb ik een klacht ingediend bij de RCC tegen het groene thee-supplement van HappyHealthy (dossiernr: 2018/00562) [6]. Het ging om gezondheidsclaims, claims die zinspelen op de mate of snelheid van gewichtsverlies en een medische claim. In totaal waren het veertien bestreden uitingen. De Keuringsraad werd in de klachtenprocedure om advies gevraagd en heeft meegedeeld [6]:

“De Keuringsraad heeft meegedeeld, kort samengevat, dat de bestreden uitingen onder zijn competentie vallen. De uitingen zijn niet ter preventieve toetsing aan de Keuringsraad voorgelegd en derhalve niet van toelatingsnummers voorzien. Indien de uitingen wel aan KOAG/KAG zouden zijn voorgelegd, zouden zij niet van een toelatingsnummer zijn voorzien, aldus de Keuringsraad. De teksten zijn op verschillende plaatsen in strijd met artikel 7 van de Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten (CAG) (diverse overdrijvingen), artikel 10 CAG (“consumptie van groene thee kan een beschermend effect hebben tegen hart- en vaatziekten”) en artikel 25 CAG (er wordt verwezen naar verschillende studies en onderzoeken, die het verband lijken te bevestigen tussen groene thee extract en gewichtsverlies/verhoogde vetverbranding). Daarnaast is er sprake van strijd met artikel 12b EG nr. 1924/2006 (claims die zinspelen op de snelheid of mate van gewichtsverlies).”

In het verweer werd aangegeven dat alle bestreden uitingen inmiddels waren verwijderd of aangepast. Daarom werd mij ter overweging meegegeven om de klacht in te trekken. Een uitspraak zou voor mij geen belangen meer hebben. Dat heb ik overwogen, maar Oscar Helm bleef tegelijkertijd nadrukkelijk betwisten dat de bestreden uitingen op zijn website/Facebookpagina in strijd waren met de NRC. Hij stelde dat hij niet in strijd met de NRC heeft gehandeld. Voor bepaalde gezondheidsclaims zou volgens Oscar Helm wel degelijk bewijs zijn en ik zou te selectief te werk zijn gegaan bij het onderbouwen van mijn klacht. Daarmee gaf hij dus aan dat mijn klachten eigenlijk ongegrond waren. Dat is wel opmerkelijk, want als hij daar overtuigd van was zou het voor de hand liggen om de bestreden uitingen niet te verwijderd en de beslissing van de RCC zou afwachten. Om die reden heb ik aangegeven dat ik toch graag een uitspraak zou willen hebben:

“Het intrekken van de klacht heb ik overwogen, maar S&H blijft betwisten dat de aangehaalde uitingen op haar website/Facebookpagina in strijd zijn met de ‘Nederlandse Reclame Code’ (NRC) en geeft daarmee aan dat mijn klachten ongegrond zijn:

privacy

Hoewel de gewraakte uitingen inmiddels vrijwillig, doch nadat ze erop gewezen is, zijn aangepast, zou ik daar toch graag een uitspraak over willen hebben van de ‘Reclame Code Commissie’ (RCC). Voor beide partijen zal dat duidelijkheid geven, wat mogelijk invloed heeft op toekomstige reclame-uitingen door S&H. Dat betekent dat een behandeling van de klacht, in ieder geval voor mij, belang heeft waardoor ik besloten heb om de klacht niet in te trekken.”

4.3 Uitspraak klacht tegen HappyHealthy

Op basis van het schriftelijke gedeelte en de mondelinge behandeling tijdens de zitting heeft de RCC (toen bestaande uit de voorzitter en vier leden) zich over de zaak gebogen. De uitspraak was dat alle bestreden uitingen zijn toegewezen [6].

Oscar Helm schrijft:

 • “Gelukkig had de RCC ons na de zitting niet de opdracht gegeven om de pagina waarover een klacht was ingediend aan te passen.”

Dat ligt toch genuanceerder en dat zal ik toelichten. De RCC heeft alle veertien bestreden uitingen die ik als klacht heb ingediend toegewezen. Die stonden niet op één pagina, maar op drie pagina’s. De RCC heeft aan Oscar Helm echter geen aanbeveling opgelegd. Onder een ‘aanbeveling‘ wordt verstaan [27]:

“Een toewijzing betekent dat de Commissie oordeelt dat de reclame in strijd is met de Reclame Code. De Commissie doet dan een “aanbeveling” waarbij zij de adverteerder aanbeveelt om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.”

De RCC kan een aanbeveling achterwege laten wanneer degene tegen wie de klacht gericht is aannemelijk heeft gemaakt dat naar aanleiding van de klacht passende maatregelen zijn genomen om de bestreden uiting(en) te laten voldoen aan de NRC. Oscar Helm had alle veertien bestreden uitingen al voor de uitspraak gedaan was verwijderd en heeft beterschap beloofd. Om die reden heeft de RCC geen opdracht gegeven om de pagina’s waarover een klacht was ingediend aan te passen [6]:

“6) Adverteerder heeft na ontvangst van de klacht alle bestreden mededelingen in de uitingen verwijderd. Nu zij daarnaast beterschap heeft beloofd, acht de Commissie het opleggen van een aanbeveling niet nodig.”

De RCC heeft wel uitspraak gedaan over de veertien bestreden uitingen en was daar duidelijk in [6]:

Gelet op het bovenstaande komt de Commissie tot de conclusie dat de juistheid van de gezondheidsclaims 1, 2, 3, 5 en 6 niet aannemelijk is gemaakt, en daarom niet gerechtvaardigd is. De uitingen zijn in strijd met artikel 6 lid 2 van de Claimsverordening en daardoor met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC.” 

“Voor wat betreft claim 4 geldt het volgende. In deze claim staat: “Het is interessant om te vermelden dat cafeïnevrije groene thee in verband staat met verhoogde hoge-dichtheid lipoproteïne (HDL) waarden. 7 HDL cholesterol wordt ook wel het ‘goede cholesterol’ genoemd.” Naar het oordeel van de Commissie lijkt deze claim te impliceren dat groene thee goede cholesterol bevordert en daardoor een gunstige werking heeft op het lichaam. Deze claim wijkt af van de andere claims, omdat het hier niet gaat om gewichtsbeheersing of vetverbranding, zodat in zoverre eerst dient te worden beoordeeld of sprake is van een on hold claim. Bij de on hold claims voor groene thee (in zijn algemeenheid) wordt cholesterol wel genoemd, maar niet op de wijze zoals adverteerder dat in de uiting doet. De Commissie oordeelt daarom dat deze claim niet onder de on hold status valt en om die reden direct in strijd is met artikel 10 lid 1 Claimsverordening en daardoor met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC.”

“Tussen partijen staat niet ter discussie dat de claims 7 t/m 9 zinspelen op de mate of snelheid van gewichtsverlies. Ingevolge artikel 12 van de Claimsverordening zijn dergelijke claims niet toegestaan. Om die reden is de uiting in strijd met artikel 12 van de Claimsverordening en daardoor met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC. Adverteerder heeft dit ook erkend en de bestreden citaten verwijderd.”

“Volgens klager kunnen de aanduidingen (10 t/m 13) van het product als afslanksupplement of afslankcapsules niet aannemelijk gemaakt worden. Onder verwijzing naar hetgeen is overwogen onder overweging 2) acht de Commissie ook met betrekking tot de aanduidingen “afslanksupplement” en “afslankcapsule” niet aannemelijk gemaakt dat het product stoffen bevat die de claim dat het product een afslankende werking heeft, rechtvaardigt. De uitingen zijn in strijd met artikel 6 lid 2 van de Claimsverordening en daardoor met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC.”

Gelet op voorgaande acht de Commissie alle bestreden mededelingen/claims in de uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC.”

5. Maak ik misbruik van de RCC?

Oscar Helm geeft in zijn artikel aan dat ik misbruik maak van de RCC omdat ik geen klachtengeld heb betaald en dat wel had moeten doen. Het draait dus om het betalen van klachtengeld. Om de vraag te beantwoorden of ik klachtengeld moet betalen is het belangrijk om te weten wat daarover in het reglement van de RCC staat. Daarin staan verschillende categorieën genoemd die wel of niet kalchtengeld moeten betalen. In september 2020 is het reglement gewijzigd. Er zijn categorieën bijgekomen, wat aangeeft dat het voorheen niet altijd eenvoudig was om een klager in een categorie te plaatsen. Voor journalisten was voorheen bijvoorbeeld geen passende categorie.

Reglement van mei 2019 [28]

Reglement van september 2020 [29]

5.1 Moet ik klachtengeld betalen?

 • Tot 2015
  Tot 2015 was duidelijk in welke categorie ik viel, namelijk ‘consument‘. Daar is geen discussie over omdat ik tot die tijd nog geen eigen bedrijf had. Dat betekent dat ik voor die tijd geen klachtengeld hoefde te betalen.
 • 2015 – september 2020
  Na 2015 is dat wat lastiger omdat ik toen een eigen bedrijf begonnen ben waarmee ik teksten schrijf over voeding en gezondheid en boeken heb uitgebracht. Mijn klachten hebben echter altijd een wetenschappelijk, journalistiek en professioneel karakter, gericht op het belang van de consument. Mijn klachten betreffen namelijk veelal overtredingen van de claimswetgeving (verordening 1924/2006) die in het leven is geroepen om de consument te beschermen tegen misleiding [30]. Klachten heb ik nooit ingediend als zijnde een concurrerend bedrijf dat financieel benadeeld werd door de bestreden uitingen van beklaagde. En het zijn van een concurrent is volgens Oscar Helm waarschijnlijk de reden dat een zakelijke klacht geld kost [1]:

“De reden dat een zakelijk klacht geld kost is waarschijnlijk omdat je anders onbeperkt klachten kan indienen tegen concurrenten, wat hen veel tijd en geld zal kosten bij het verweer van die klacht.”

Het is mij echter onduidelijk wat ik er financieel mee opschiet wanneer bijvoorbeeld Oscar Helm veel tijd en geld kwijt is met het verweer. Al zou de verkoop van zijn groene thee-supplement een groot succes of een flop zijn, op mijn bedrijf heeft het geen enkele (financiële) impact. De RCC heeft dan ook geoordeeld dat ik in die hoedanigheid geen klachtengeld hoefde te betalen (daarover meer in 5.2).

 • September 2020 – heden
  Met het nieuwe reglement in september 2020 is ook duidelijk in welke categorie ik val, namelijk ‘journalist‘. Dat betekent dat ik voortaan €100,- klachtengeld moet betalen.

5.2 De RCC is duidelijk over het betalen van klachtengeld

Er is in 2018 (dossiernr: 2018/00562) [6] en 2020 (dossiernr: 2020/00055) [24], klacht in 2019 ingediend) door beklaagden bezwaar ingediend omdat ik met mijn bedrijf commerciële belangen zou hebben en daardoor klachtengeld zou moeten betalen. Eén van die beklaagde was Oscar Helm en zijn advocaat. Beide keren is er door beklaagden uivoerig verweer gevoerd waarin alle argumenten werden aangehaald waaruit zou blijken dat ik klachtengeld moest betalen. De RCC was beide keren dus volledig op de hoogte van mijn belangen. Beide keren heeft de RCC geoordeeld dat ik geen klachtengeld hoefde te betalen (zie beslissing, beslissing):

De eerstvolgende klacht heb ik in juni 2020 een klacht ingediend tegen Prüvit (dossiernr: 2020/00285) [25] en mijn laatste klacht bij de RCC heb ik in 2021 ingediend tegen Healy World (dossiernr: 202100085) [26]. Ook toen is er door beklaagde bezwaar ingediend omdat ik met mijn bedrijf commerciële belangen zou hebben en daardoor klachtengeld zou moeten betalen. Op dat moment was ik niet op de hoogte van de wijzigingen in het reglement. Dat zou mij kunnen worden aangerekend. Door de RCC is mij toen via e-mail meegedeeld dat ik wel klachtengeld moest betalen:

“In reactie op uw bericht van 31 januari 2021 berichten wij u als volgt. Er is inderdaad iets veranderd: recent is het reglement aangepast, en is aan artikel 28 van het reglement (Reclamecode.nl/wp-content/uploads/2020/09/REGLEMENT-van-de-Reclame-Code-Commissie-en-het-College-van-Beroep_mei_2_2020.pdf) de volgende passage toegevoegd:

passage

Deze aanpassing is gedaan om enerzijds de drempel voor kleine bedrijven te verlagen, en anderzijds een kleine vergoeding te vragen aan klagers die in enige mate professioneel handelen, anders dan een consument die dat niet doet. U valt in de categorie “journalist”, nu u o.a. boeken en artikelen schrijft over de onderwerpen waarover u klaagt. Dit leiden wij onder andere af uit uw website Overvoedingengezondheid.nl/. Om die reden bent u een bedrag van € 100,- aan klachtengeld verschuldigd.

Journalisten betalen als klachtengeld €100,- [29]. Dat heb ik toen betaald en dat zal ik voortaan ook gewoon doen, waardoor het artikel en de voorbeeldbrief van Oscar Helm achterhaald zijn.

6. Overige reacties op het artikel van Oscar Helm (n=20)

6.1. Oscar Helm schrijft:

 • “* Dit artikel is opgebouwd uit feiten. Wat Rob’s motieven zijn en hoe hij winst behaald met zijn handelingen zijn gebaseerd op vermoedens en mijn persoonlijke mening, ervaring en kennis.”

Dat zijn artikel is opgebouwd uit feiten is onjuist. Hieronder zal ik dat toelichten waarna je er zelf over kunt oordelen. Zijn artikel is onzorgvuldig geschreven met diverse onjuistheden en suggestieve uitspraken. Bepaalde uitspraken/beschuldigingen vragen om een onderbouwing, maar die ontbreken.

 

6.2. Oscar Helm schrijft:

 • “In dit artikel zal je ontdekken dat Rob van Berkel zelf onrechtvaardig handelt door stelselmatig de reglementen van de Reclame Code Commissie (RCC) te overtreden voor zakelijk gewin.”

Het kan voor Oscar Helm onrechtvaardig voelen, maar dat betekent niet dat ik onrechtvaardig gehandeld heb. De RCC heeft zelf geoordeeld dat ik het reglement (het betalen van klachtengeld) niet heb overtreden en die gaat daar over. In het reglement staat duidelijk [28, 29]:

“Het indienen en behandelen van een klacht kosteloos is, tenzij: de voorzitter van oordeel is dat de klacht wordt ingediend in het belang van de uitoefening van een bedrijf of beroep dan wel in een commercieel belang van een organisatie.”

Volgens Oscar Helm zijn het meerdere reglementen die ik heb overtreden. Ik ben benieuwd welke dat zijn. Mocht Oscar Helm van mening zijn dat de RCC haar eigen reglement niet volgt dan moet hij daar aankloppen en niet mij van misbruik beschuldigen.

 

6.3. Oscar Helm schrijft:

 • “Ik schrijf dit artikel om mensen bewust te maken van het onrechtmatig handelen van Rob van Berkel. Hopelijk vinden zij dit artikel via Google zodat ze niet het volgende slachtoffer worden.”

Het is interessant om te lezen dat Oscar Helm de bedrijven die de NRC overtreden slachtoffers noemt. Wellicht kan hij die bedrijven ook adviseren om de NRC niet te overtreden want daar zijn consumenten het slachtoffer van.

 

6.4. Oscar Helm schrijft:

 • “Rob noemt zichzelf diëtist, echter is hij niet terug te vinden in het officiële register voor diëtisten, namelijk het Kwaliteitsregister Paramedici (soort BIG-register maar dan voor diëtisten).”

Oscar Helm lijkt hiermee te suggereren dat ik de titel diëtist niet zou mogen voeren omdat die beschermt is. Dat is onjuist. In 2010 heb ik de opleiding voeding en diëtetiek succesvol afgerond (zie getuigschrift). Ik heb mij toen ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici (is niet verplicht). ​Is je diploma niet ouder dan vijf jaar, dan sta je voor de resterende periode van vijf jaar vanaf de diploma-datum vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Is je diploma ouder dan vijf jaar, dan word je eerst vermeld in het diplomaregister. Door middel van een herregistratie kun je aantonen te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria, waarna je wordt opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici. Een herregistratie geldt in principe voor vijf jaar.​​​ Voor herregistratie moet je echter minimaal gedurende 36 maanden als paramedicus werkzaam zijn geweest en minimaal 1.600 uur patiënt/cliënt gebonden werkzaamheden hebben verricht. Dat geldt ook voor degenen die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn buiten de directe patiëntenzorg (bijvoorbeeld managers, docenten en onderzoekers). Aangezien ik geen praktiserend diëtist ben, maar onderzoeksdiëtist en geen patiënt/cliënt gebonden werkzaamheden verricht kan ik daar niet aan voldoen. In dat geval komt kwaliteitsregistratie te vervallen. Je staat dan alleen nog vermeld in het diplomaregister. Herregistratie bij het Kwaliteitsregister Paramedici heeft geen relatie met het mogen blijven voeren van de titel diëtist.

Saillant detail is dat Oscar Helm in zijn nieuwsbrief van 2 juni 2017 heeft geschreven (zie screenshot):

“Als diëtist en opgeleid psycholoog zal ik dit blijven proberen te verpakken in theorie en methodes die vermakelijk zijn en makkelijk zijn vol te houden.”

Oscar Helm is echter geen diëtist, dus hij mag die titel helemaal niet voeren. Op de vraag aan hem op mijn Facebookpagina of hij diëtist was reageerde hij met (zie screenshot) [9]:

“Ik ben geen diëtist nee. Dat is uit die mail gehaald. Bedankt voor de oplettendheid. Geen idee waarom ik dat in die mail heb geschreven.”

 

6.5. Oscar Helm schrijft:

 • “Hoe Rob van Berkel de Reclame Code al 10 Jaar Misbruikt voor Zakelijk Gewin”
 • “Kortom, het is onderdeel van een onrechtmatig verdienmodel, en dat al 10 jaar lang!”
 • “Kortom, als Rob van Berkel écht een rechtvaardigheidsgevoel had gehad, had hij iedere keer als ondernemer een klacht ingediend en netjes die €1000 betaald. Met tegen de 20 RCC zaken had Rob al bijna €20.000 moeten aftikken.”

Dat is onjuist! Mijn bedrijf ben ik in 2015 gestart en in 2020 heb ik mijn laatste klacht als consument bij de RCC ingediend. Het kan dus, met de argumentatie van Oscar Helm, nooit langer zijn dan zes jaar. En exclusief klachten die ik voor een tweede keer heb ingediend (niet-compliant) zou het gaan om tien klachten,

 

6.6. Oscar Helm schrijft:

 • In een podcast zegt Rob gedreven te worden door een rechtvaardigheidsgevoel terwijl in dezelfde podcast ook wordt gesproken over het idee van ‘debunken als verdienmodel’.

Dat is onjuist! In de podcast wordt niet gesproken over het debunken als verdienmodel, hoewel daar op zich niets mis mee hoeft te zijn. De situatie is nu zo dat ik klachtengeld moet betalen voor het indienen van een klacht bij de RCC. Over die klachten mag ik als journalist artikelen schrijven. Aangezien het indienen van klachten mij geen geld oplevert, maar mij wel veel tijd kost, werd door de host het idee van crowdfunding voorgesteld om in ieder geval mijn financiële kosten eruit te halen. Ik geef in de podcast ook aan dat het dan om een vergoeding zou gaan. Een vergoeding ergens voor krijgen is geen verdienmodel. Ik zie overgens geen tegenstelling in het hebben van rechtvaardigheidsgevoel en debunken als verdienmodel. Beide kunnen prima samengaan.

 

6.7. Oscar Helm schrijft:

 • “Er is zelfs een bedrijf waar hij 3 klachten tegen heeft ingediend.”

Dat is onjuist! Tegen drie bedrijven heb ik twee maal dezelfde klacht ingediend vanwege recidive. In 2012 heb ik een klacht ingediend tegen Refresh Teacaps van apotheek ’t Rikkelder (dossiernr: 2012/00457) [10]. Omdat dat bedrijf geen gehoor gaf aan de aanbeveling van de RCC heb ik de klacht nogmaals ingediend, waarna de uitspraak als ALERT werd verspreid (dossiernr: 2012/1033) [12]. Hetzelfde geldt voor een klacht tegen Alcachofa de Laon van Tommyteleshopping in 2014 (dossiernr: 2014/00250) [15] en 2015 (dossiernr: 2015/00769) [17] en Nuvoryn in 2012 (dossiernr: 2012/00834) [11] en 2014 (dossiernr: 2014/00097) [14]. Telkens waren waren het dezelfde klachten. Tegen Nuvoryn zijn in totaal weliswaar drie klachten ingediend bij de RCC, maar één daarvan is niet door mij ingediend (dossiernr: 2012/00917) [31]. Dat blijkt ook duidelijk uit de soort klacht en dat het om een klaagster gaat [31]:

“Klaagster heeft drie potten Nuvoryn besteld voor € 79,90. In dit bedrag is één gratis pot verdisconteerd. Nadat de gratis pot was opgebruikt, heeft klaagster geconstateerd dat zij niet is afgevallen en heeft zij aanspraak gemaakt op de “100% geld terug garantie”. Zij heeft in verband daarmee de twee resterende potten teruggezonden, maar ontving slechts € 54,– terug in plaats van het volledige aankoopbedrag.”

In 2020 heb ik een klacht ingediend tegen Perfectevoeding.nl van Geert (dossiernr: 2020/00055), waar ik een uitgebreid e-mailcontact mee heb gehad. Hij had na de uitspraak enkele aanpassingen gemaakt, maar die waren vaak nog steeds niet conform de NRC. De RCC controleert daar echter niet op. Je moet dan opnieuw een klacht indienen. Geert en ik hebben verschillende discussies gehad, maar we kwamen er onderling niet uit. Eenzelfde klacht heb ik daarom neergelegd bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Nu is alles opgelost, maar op het forum Internetsuccesgids heeft Geert wel zijn ongenoegen over mij en de situatie geüit, waar ik vervolgens op gereageerd heb [32].

 

6.8. Oscar Helm schrijft:

 • “Het is opvallend dat Rob ontkent dat hij geen klachtengeld hoeft te betalen, en dat hij geen misbruik maakt van de RCC, want ik weet dat het niet klopt.”

Zo opvallent is dat niet, want de RCC heeft zelf twee keer geoordeeld dat ik geen klachtengeld hoefde te betalen. Onder andere in de zaak tegen Oscar Helm waarbij zijn advocaat alle argumenten op tafel had gelegd waarom ik wel klachtengeld zou moeten betalen. De voorzitter oordeelde echter anders. Een derde keer (na wijziging van het reglement) werd geoordeeld dat ik wel klachtengeld moest betalen en dat heb ik toen gedaan, waarna de zaak werd voortgezet.

Oscar Helm denkt te weten dat het klopt op basis van zijn eigen reglement.

 

6.9. Oscar Helm schrijft:

 • “Het bizarre is dat Rob van Berkel na deze zaak in een mail naar mij nog steeds ontkent dat hij niet op deze manier klachten mag indienen. Volgens hem was hij geen klachtengeld verschuldigd omdat de voorzitter dat uiteindelijk had bepaald.”

Dat is juist! Uiteindelijk is het de voorzitter die daarover beslist en niet Oscar Helm, zijn advocaat of Rob van Berkel. Nogmaals, in het reglement staat [29]:

“Het indienen en behandelen van een klacht kosteloos is, tenzij: de voorzitter van oordeel is dat de klacht wordt ingediend in het belang van de uitoefening van een bedrijf of beroep dan wel in een commercieel belang van een organisatie.”

Van de voorzitter hoefde ik geen klachtengeld te betalen en ik meende mij te herinneren dat Oscar Helm niet de voorzitter was. Oscar Helm kan het daar niet mee eens zijn, maar dan moet hij zich tot de voorzitter wenden en niet tot mij want ik ga daar niet over.

 

6.10. Oscar Helm schrijft:

 • “De voorzitter zei wel tegen Rob van Berkel dat het niet de bedoeling is om op deze manier klachten in te dienen omdat hij een ondernemer is en zakelijke belangen heeft. Vanuit een bedrijf moet je €1000 betalen voor een klacht. Rob mocht volgens de voorzitter voortaan niet meer op deze manier klachten indienen.”
 • “Zelfs nadat hij op de vingers was getikt door de voorzitter in mijn zaak is hij verder gegaan, ook na de zaak van Geert die voorlopig geschorst werd omdat Rob geen klachtengeld had betaald. Dit klinkt in mijn optiek juist als iemand met weinig rechtvaardigheidsgevoel.”
 • “Ondanks de overtreding van de reglementen van de RCC besloot de voorzitter alsnog de zitting voort te zetten omdat we volgens haar al in een ver stadium waren.”

Dat is onjuist! De waarschuwing dat ik niet meer op die manier een klacht mocht indienen heb ik nooit gekregen en de voorzitter heeft mij nooit op de vingers getikt. Dat staat ook niet in de uitspraak, waar dergelijke mededelingen absoluut in zouden staan. Het zou ook vreemd zijn want de motivering van de RCC om mij geen klachtengeld te laten betalen was omdat mijn klacht niet was ingediend in het kader van het oefenen van mijn bedrijf. Dat staat letterlijk in de uitspraak (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXzie beslissing klachtengeld). Hoe kan de voorzitter mij op de vingers hebben getikt voor iets waarvan ze duidelijk heeft aangegeven in de uitspraak dat ik me er niet schuldig aan heb gemaakt? Oscar Helm mag dit weleens onderbouwen.

De voorzitter heeft niet gezegd dat de zitting werd voortgezet omdat de klachtenprocedure al in een ver stadium was. Dat staat niet in de uitspraak, waar dergelijke mededelingen absoluut in zouden staan. Het stadium waarin de klachtenprocedure zich bevindt is niet relevant voor het betalen van klachtengeld. In het reglement van de NRC staat namelijk:

“Mocht na de behandeling van de klacht (alsnog) door de voorzitter van de Reclame Code Commissie worden vastgesteld dat een klager ten tijde van het indienen van de behandelde klacht de klacht heeft ingediend in het belang van de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel in een commercieel belang van een organisatie, en lid 3 is niet van toepassing, dan is klager zonder ingebrekestelling verplicht het verschuldigde klachtengeld te voldoen binnen veertien dagen na de beslissing van de voorzitter.”

De voorzitter had de zitting dus ook kunnen voortzetten en mij op een later moment klachtengeld laten betalen. In plaats van het late stadium van de klachtenprocedure, was de werkelijke motivering van de voorzitter om mij geen klachtengeld te laten betalen omdat mijn klacht niet was ingediend in het kader van het oefenen van mijn bedrijf.

 

6.11. Oscar Helm schrijft:

 • “Waarom Rob van Berkel toch erg vaak zaken verliest”
 • “Misschien denk je dat Rob van Berkel veel zaken wint maar dat valt erg tegen. Zo is de uitspraak erg vaak dat de tegenpartij niets hoeft aan te passen.”

Dat is onjuist! Een ieder kan de uitspraken van de klachten die ik heb ingediend nalezen [6, 10-26]. Alle klachten die ik heb ingediend zijn toegewezen. Iedere keer was de aanbeveling aan klager om aanpassingen te maken, mochten die nog niet gemaakt zijn. Het is wel zwak dat Oscar Helm geen voorbeelden geeft.

 

6.12. Oscar Helm schrijft:

 • “De melding dat een zaak (voorlopig) geschorst is wegens het overtreden van de reglementen van de RCC wordt niet gedeeld en ook niet wanneer een zaak verloren wordt of de tegenpartij niets (of niets meer) hoeft aan te passen.”

Dat is onjuist! De betreffende zaak werd niet geschorst wegens het overtreden van de reglementen van de RCC door mij. De zaak werd geschorst omdat het vermeende zakelijk belang van mij als bezwaar door klager werd ingebracht en onderzocht moest worden. Dat is vervolgens gedaan, waarna geoordeeld werd dat ik geen klachtengeld hoefde te betalen. Daarna werd de zaak werd voortgezet.

Over de zaak die geschorst werd (Perfectevoeding.nl) heb ik niets geschreven op mijn website en Facebookpagina, waardoor ik daar inderdaad niets over heb gedeeld. Het is verwarrend dat Oscar Helm mij dat nu kwalijk lijkt te nemen.

Over zaken waarin beklaagden geen aanpassingen (meer) hoefde te maken zou ik volgens Oscar Helm niet schrijven. Dat is onjuist. Alle klachten zijn toegewezen en alle beklaagden hebben gedurende de klachtenprocedure aanpassingen gemaakt. In de zaak tegen Oscar Helm heeft de RCC geoordeeld dat hij geen aanpassingen meer hoefde te maken omdat hij alle bestreden uitingen al had verwijderd [6]. Desondanks heb ik wel over zijn zaak geschreven.

 

6.13. Oscar Helm schrijft:

 • “Als het hem daadwerkelijk om rechtvaardigheid gaat, hoeft hij het helemaal niet te publiceren en al helemaal niet aan te dringen op een zitting en een uitspraak.”

Dat is onjuist! Geen enkele keer heb ik aangedrongen op een zitting, noch uitspraak. Wanneer een klacht eenmaal in behandeling is genomen heeft de klager recht op een uitspraak, daar hoeft die niet op aan te dringen. Door de advocaat van Oscar Helm is mij destijds in overweging gegeven om mijn klacht in te trekken en daarvan af te wijken. Het is dus eerder zo dat de advocaat van Oscar Helm bij mij heeft aangedrongen om mijn klacht in te trekken.

 

6.14. Oscar Helm schrijft:

 • “Rob is duidelijk niet integer in zijn handelen, maar is uit op sensatie maken om vervolgens extra bezoekers naar zijn website te krijgen en zijn eigen boeken te verkopen.”

Die mening kan Oscar Helm hebben. In mijn artikelen geef ik slechts aan dat bedrijven de regels overtreden en de manier waarop ze dat doen. Dat heeft niets te maken met het zoeken van sensatie. Hierbij wordt vergeten dat de bedrijven waartegen ik een klacht heb ingediend (inclusief Oscar Helm) niet integer hebben gehandeld doordat ze de NRC hebben overtreden. Zijn beschuldigingen naar mij toe leiden de aandacht daarvan af.

De sensatie die ik zou maken lijkt volgens Oscar Helm echter geen effectieve marketingtool te zijn. In een e-mail (24-02-2022) heeft hij bijvoorbeeld aangegeven dat ik een hele kleine website heb met erg weinig bezoekers en met erg weinig volgers op Facebook.

 

6.15. Oscar geeft Helm schrijft:

 • “Wat tevens opvallend is, is dat Rob alleen de zaken groots deelt op Facebook en zijn website waar daadwerkelijk een uitspraak is gedaan en hij gewonnen heeft.”
 • “Je zal in ieder geval nooit lezen over een zaak die hij verloren heeft of dat een zaak weer eens (voorlopig) geschorst is door één van de vele voorzitters omdat er geen klachtengeld is betaald.”

Tot nu toe zijn alle klachten die ik heb ingediend toegewezen, dus ik heb inderdaad geen verloren zaken gedeeld. Hoe zou ik dat moeten doen?

Onduidelijk is waarom ik over een schorsing zou moeten schrijven (een schorsing is overigens altijd tijdelijk). Een schorsing zelf zegt niets. Het gaat om de beslissing. En nogmaals, de zaken werden niet geschorst omdat ik geen klachtengeld had betaald, maar omdat een bezwaar is ingediend waardoor dat uitgezocht moest worden.

En waar baseert Oscar Helm het op dat ik niet over een zaak zal schrijven als ik die wordt afgewezen? Daar heb geen enkele moeite om dat te doen.

 

6.16. Oscar Helm schrijft:

 • “Overigens is het ook niet na te gaan of hij echt alle zaken deelt.”

Waarom zou ik alle zaken moeten delen? Dat beweer ik niet en dat doe ik ook niet. Op mijn website zijn wel alle klachten te vinden die ik bij de RCC heb ingediend [33]. Daar mag aan getwijfeld worden, maar bedrijven waarbij een klacht van mij is afgewezen nodig ik uit om dat kenbaar te maken aan Oscar Helm via klantenservice@happyhealthy.nl.

 

6.17. Oscar Helm schrijft:

 • “Er zijn meerdere zaken te vinden waar de partij die aangeklaagd is al alle aanpassingen heeft gemaakt ten aanzien van van claims van een product op een bedrijfssite voordat er een zitting of uitspraak plaatsvindt bij de RCC.”

Jammer dat Oscar Helm hier geen voorbeelden van partijen geeft. Erop reageren is nu lastig. Het is in ieder geval niet de gewoonte dat een klager in de klachtenprocedure het initiatief neemt om de klacht in te trekken. Er is in de klachtenprocedure geen standaard moment waarop de klager voor de keuze wordt gesteld om de klacht voort te zetten of in te trekken. Een klacht wordt in principe afgehandeld. De klager kan van wel van de beklaagde of de RCC de overweging meekrijgen om de klacht in te trekken wanneer daar aanleiding voor is. In 2020 zijn bij de RCC 28 van de 2.570 klachten ingetrokken [34]. Een paar keer heb ik die overweging meegekregen, waarvan ik één klacht heb ingetrokken (Foodie.nl). De andere keren waren niet alle aanpassingen gemaakt, of was de beklaagde, ondanks de aanpassingen die gemaakt zijn, van mening dat de bestreden uitingen geen overtredingen waren van de NRC (Oscar Helm). Een uitspraak geeft dan voor beide partijen duidelijk.

Wat ook meespeelt is dat een bedrijf nergens op aangesproken kan worden wanneer het na het intrekken van de klacht opnieuw in de(zelfde) fout gaat. In theorie kan het bedrijf na het intrekken van de klacht alle aanpassingen weer ongedaan maken. De RCC is overigens nog redelijk mild in de maatregelen die ze kunnen treffen. De NVWA kan strengere maatregelen opleggen.

 

6.18. Oscar Helm schrijft:

 • “Als de tegenpartij dan vraagt om de zaak te beëindigen, gaat Rob daarmee niet akkoord! Hij wilt dan per se dat er een uitspraak komt van de RCC, wat uiteindelijk op de site van de RCC gepubliceerd wordt.”

Dat is onjuist! Een klacht tegen Foodie.nl uit 2019 heb ik bijvoorbeeld ingetrokken. Foodie.nl had in een schriftelijk verweer puntsgewijs aangegeven en aangetoond dat ze de claims hadden aangepast of dat ze dit in gang hadden gezet. In tegenstelling tot Oscar Helm was Foodie.nl zich er bewust van dat ze de NRC hadden overtreden. In het verweer hebben ze dat keurig toegelicht zonder mijn motivering te bekritiseren. Dat heeft ertoe geleid dat ik op verzoek van de RCC heb afgezien van een verdere behandeling van de klacht en er ook nooit iets over heb geschreven op mijn website of Facebookpagina. Mijn reactie aan de RCC was:

“Bedankt voor het toesturen van de schriftelijke reactie van Foodie BV. Fijn om te vernemen dat de bestreden uitingen zijn of worden aangepast. Wat mij betreft kan hiermee worden afgezien van een verdere behandeling van de klacht.”

Het is natuurlijk niet zo dat een klager maar akkoord dient te gaan met de vraag van een beklaagde om de zaak in te trekken. Klager hoeft het namelijk niet eens te zijn met de aanpassingen die door beklaagde zijn gemaakt. Beklaagde kan wel van mening zijn dat die voldoende aanpassingen heeft gemaakt, maar dat hoeft niet zo te zijn.

 

6.19. Oscar Helm schrijft:

 • “Rob van Berkel verkoopt net als ons boeken over gezondheid en diëten, dus het is een concurrent.”

Dat is onjuist! Met de boeken die ik heb geschreven ben ik geen concurrent van HappyHealthy. Oscar Helm en ik hebben een andere doelgroep. Bovendien ging mijn klacht tegen Oscar Helm over zijn groene thee-supplement en niet over zijn boeken. Van een concurrerend belang in die zaak is dan ook geen sprake.

 

6.20. Oscar helm schrijft:

 • “Het allerbelangrijkste is dat je zo snel mogelijk na de klacht een reactie geeft aan de Reclame Code.”
 • Voorbeeldbrief: “Daarom wil ik als verweerder dat gecontroleerd wordt of klager aan het klachtengeld van €1000 heeft voldaan. In meerdere zaken in het verleden is dat niet gebeurd en heeft de voorzitter de zaak direct geschorst / geseponeerd. De heer Van Berkel is op de hoogte van het feit dat hij geen particuliere klachten mag indienen omdat hij overduidelijk zakelijke belangen heeft maar hij blijft op deze manier misbruik maken van jullie organisatie, en daarmee jaagt hij deze bedrijven onterecht op hoge kosten (en tijd!).”

Het allerbelangrijkste lijkt mij dat het bedrijf de NRC niet overtreedt en geen consumenten misleidt. In dat geval wordt er geen klacht ingediend of wordt die afgewezen. Oscar Helm wekt in zijn artikel de indruk dat hij opkomt voor bedrijven die de NRC overtreden. Hij noemt ze slachtoffers, geeft ze adviezen en neemt ze het overtreden van de NRC niet kwalijk. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Voor het betalen van klachtengeld val ik met het nieuwe reglement in de categorie ‘journalist’. Journalisten betalen €100,- klachtengeld en geen €1.000,- en daar is Oscar Helm van op de hoogte.

Het is niet zo dat bedrijven door mij onterecht op hoge kosten worden gejaagd. Bedrijven hebben zich aan de NRC te houden. Wie de klacht indient en of die wel of geen klachtengeld moet betalen en heeft betaald is daarbij irrelevant. De aanpasingen die dan gemaakt moeten worden en de kosten die daarvoor nodig zijn, zijn dan terecht. Het zou onterecht zijn wanneer bedrijven zich die kosten zouden besparen en door zouden blijven gaan met het overtreden van de NRC.

7. Samenvatting en conclusie

Volgens Oscar Helm zou ik al tien jaar misbruik hebben gemaakt van de RCC voor zakelijk gewin. Ik heb namelijk klachten als consument ingediend en niet als ondernemer en heb daar vervolgens over geschreven op mijn website en Facebookpagina. Daarmee zou ik mijn reputatie opbouwen en bezoekers naar mijn website en Facebookpagina trekken, waar ik mijn boeken en diensen onder de aandacht breng. Dit zou volgens Oscar Helm een onrechtmatig verdienmodel zijn. Voor een consument is het indienen van klachten namelijk gratis, maar een commercieël bedrijf moe(s)t €1.000,- betalen. Het is echter niet zo zwart-wit

Met mijn bedrijf schrijf ik teksten over voeding en gezondheid en heb ik boeken uitgebracht. De klachten die ik heb ingediend hebben een professioneel, informatief en journalistiek karakter, waarbij mijn bedrijf nooit een concurrent van een beklaagde is geweest. De uitspraak heeft dan ook geen enkele impact op mijn bedrijf en financieel word ik er niet beter van. Voor de RCC ben ik daarom niet zo gemakkelijk in de categorie ‘consument‘ of ‘ondernemer‘ te plaatsen. Toch is er door de RCC duidelijkheid gegeven.

 • Er is van 2015 – 2020 twee keer bezwaar gemaakt door klager omdat ik als ondernemer een klacht had ingediend en daardoor klachtengeld moest betalen. Beide keren heeft de RCC geoordeeld dat ik geen klachtengeld hoefde te betalen.
 • In 2021 is er één keer bezwaar gemaakt door klager omdat ik als ondernemer een klacht had ingediend en daardoor klachtengeld moest betalen. Omdat het reglement in 2020 was gewijzigd moest ik die keer €100, klachtengeld betalen. Ik viel namelijk onder de categorie ‘journalist‘ die aan het reglement naast ‘consument‘ en ‘ondernemer‘ was toegvoegd.

Oscar Helm schrijft in zijn artikel dat ik al tien jaat misbruik maak van de RCC voor zakelijk gewin. Mijn bedrijf heb ik echter sinds 2015 en in 2020 heb ik mijn laatste klacht als consument ingediend. Met de argumentatie van Oscar Helm kan ik dus nooit langer dan zes jaar misbruik hebben gemaakt van de RCC.

Geconcludeerd kan worden dat het artikel van Oscar Helm onzorgvuldig is geschreven, met veel onjuistheden en geen bewijs dat ik al tien jaar misbruik heb gemaakt van de RCC voor zakelijk gewin.

 1. Happyhealthy.nl/rob-van-berkel-reclame-code-misbruik/ Geraadpleegd: 6 april 2022
 2. Overvoedingengezondheid.nl/is-happyhealthy-nl-evidence-based/ Geraadpleegd: 6 april 2022
 3. Overvoedingengezondheid.nl/het-vitamine-c-experiment-van-oscar-helm/ Geraadpleegd: 6 april 2022
 4. Overvoedingengezondheid.nl/helpt-het-afslanksupplement-van-oscar-helm-je-met-afslanken/ Geraadpleegd: 6 april 2022
 5. Overvoedingengezondheid.nl/happyhealthy-over-de-gezondheidsvoordelen-van-cbd-olie/ Geraadpleegd: 6 april 2022
 6. Dossiernr: 2018/00562 Geraadpleegd: 6 april 2022
 7. Overvoedingengezondheid.nl/gezondheidsclaims-mag-je-creatief-de-regelgeving-omzeilen/ Geraadpleegd: 6 april 2022
 8. Overvoedingengezondheid.nl/helpt-protandim-nrf2-tegen-veroudering/ Geraadpleegd: 6 april 2022
 9. Facebook.com/OvergewichtenObesitas/posts/2175184739386286 Geraadpleegd: 6 april 2022
 10. Dossiernr: 2012/00457 Geraadpleegd: 6 april 2022
 11. Dossiernr: 2012/00834 Geraadpleegd: 6 april 2022
 12. Dossiernr: 2012/01033 Geraadpleegd: 6 april 2022
 13. Dossiernr: 2013/00695 Geraadpleegd: 6 april 2022
 14. Dossiernr: 2014/00097 Geraadpleegd: 6 april 2022
 15. Dossiernr: 2014/00250 Geraadpleegd: 6 april 2022
 16. Dossiernr: 2014/00506 Geraadpleegd: 6 april 2022
 17. Dossiernr: 2015/00769 Geraadpleegd: 6 april 2022
 18. Dossiernr: 2016/00282 Geraadpleegd: 6 april 2022
 19. Dossiernr: 2016/00442 Geraadpleegd: 6 april 2022
 20. Dossiernr: 2017/00292 Geraadpleegd: 6 april 2022
 21. Dossiernr: 2018/00128 Geraadpleegd: 6 april 2022
 22. Dossiernr: 2019/00305 (geen publicatie door intrekking klacht)
 23. Dossiernr: 2019/00764 Geraadpleegd: 6 april 2022
 24. Dossiernr: 2020/00055 Geraadpleegd: 6 april 2022
 25. Dossiernr: 2020/00285 Geraadpleegd: 6 april 2022
 26. Dossiernr: 2021/00085 Geraadpleegd: 6 april 2022
 27. Reclamecode.nl/nrc/8-de-uitspraken-van-de-reclame-code-commissie-en-het-college-van-beroep/ Geraadpleegd: 6 april 2022
 28. Reclamecode.nl/wp-content/uploads/2019/05/Nederlandse-Reclame-Code-2019.pdf Geraadpleegd: 6 april 2022
 29. Reclamecode.nl/wp-content/uploads/2020/09/REGLEMENT-van-de-Reclame-Code-Commissie-en-het-College-van-Beroep_mei_2_2020.pdf  Geraadpleegd: 6 april 2022
 30. Claimsverordening 1924/2006 (link)
 31. Dossiernr: 2012/00917 Geraadpleegd: 6 april 2022
 32. Forum.internetsuccesgids.nl/conversations/zit-je-in-de-gezondheidsniche-must-read-artikel-en-haal-je-voordeel-hieruit Geraadpleegd: 6 april 2022
 33. Overvoedingengezondheid.nl/over-rob/ Geraadpleegd: 6 april 2022
 34. Reclamecode.nl/wp-content/uploads/2021/05/SRC_Code_Opmaak-Jaarverslag-uitgebreid_2021_WT.pdf Geraadpleegd: 6 april 2022