Observationele studies laten zien dat vegetariërs een lagere BMI hebben dan niet-vegetariërs. Uiteenlopende verklaringen worden hiervoor gegeven. Het komt er vaak op neer dat een vegetariër in het algemeen bewuster met zijn/haar voeding en leefstijl bezig is. Het aandeel van alleen een vegetarische voeding (geen vis en vlees) is daardoor onduidelijk. Recent is er een meta-analyse gepubliceerd met studies waarin een vegetarische voeding als interventie werd toegepast
[1].

Studie-eigenschappen

 • 15 studies (17 interventiegroepen)
 • Aantal en soort deelnemers: 755 volwassenen
  • 197 ovo-lacto vegetariërs (geen vis en vlees, wel zuivel en eieren)
  • 558 veganisten
 • Studieduur: 1-48 maanden
 • Studies waarbij caloriebeperking werd opgelegd werden uitgesloten

Resultaten

 • Gewichtsverlies vegetariërs/veganisten: 3.4 kg (Intention To Treat analyse)
 • Gewichtsverlies vegetariër/veganisten: 4.6 kg (analyse exclusief uitvallers)
 • Groter gewichtsverlies bij: Hoger lichaamsgewicht bij aanvang, minder vrouwelijke deelnemers, ouderen, langere studieduur en studies waarbij gewichtsverlies het doel was (verschil was alleen significant onder de ‘completers’)

 Opmerkingen

 • De soort vegetarische interventies verschilden sterk. Zowel ovo-lacto-vegetarisch, als vegetarisch en veganistisch kwamen voor. Soms ook alleen het eten van rauw voedsel of dat het eten van rauw voedsel werd gestimuleerd.
 • Regelmatig bestond de vegetarische interventie uit een voorgeschreven vetbeperking ≤ 10 en% (bijvoorbeeld Ornisch) of een vaste verhouding macronutriënten (vetten, eiwitten en koolhydraten). Dit zijn echter geen kenmerken van een vegetarische voeding en haalt de aandacht ervan af. Iedere verandering die aan de voeding wordt aangebracht kan invloed hebben op de calorie-inname en dus het lichaamsgewicht.
 • Enkele studies moedigde lichaamsbeweging aan.
 • De meeste studies rapporteerden geen gegevens over lichaamsbeweging.
 • De kenmerken van de deelnemers verschilden sterk tussen de studies (overgewicht/obesitas, normaal gewicht, gezonde deelnemers, diabetes mellitus type II, reuma, hypertensie).
 • Verschil in calorie-inname is niet geanalyseerd omdat dit niet in alle studies werd gerapporteerd. Alle individuele studies waarin dit wel werd gerapporteerd lieten een vermindering van de calorie-inname zien (~100-400 kcal/dag).
 • Niet alle studies hadden een controlegroep.
 • Bij vier studies was de uitval meer dan 30%.
 • Een vegetarisch voedingspatroon kan meeliften op ‘ongezonde’ voedingsgewoonten van niet-vegetariërs wanneer deze twee groepen met elkaar worden vergeleken. Interessant is wanneer een vegetarische voeding wordt vergeleken met een niet-vegetarische voeding waarbij de deelnemers aan bepaalde richtlijnen of criteria voldoen (Schijf van vijf, Paleo, Mediterraan voedingspatroon, koolhydraatbeperkt, etc). Slechts in een paar studies (4) werd een vegetarische voeding daarmee vergeleken (Atkins, Zone, Weight Watchers, LEARN, NECP of Amerikaanse diabetes richtlijn).

Conclusie

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen het voedings- en leefpatroon van vegetariërs en het wel of niet eten van vlees en vis. Deze meta-analyse geeft niet het overtuigende bewijs dat vegetarisch eten (geen vlees en vis) tot gewichtsverlies leidt, daarvoor zijn er teveel kanttekeningen bij te maken.

 Referentie

 1. Barnard ND, Levin SM, Yokoyama Y. A Systematic Review and Meta-Analysis of Changes in Body Weight in Clinical Trials of Vegetarian Diets. J Acad Nutr Diet. 2015 Jan 17. pii: S2212-2672(14)01763-8.