Jesse van der Velde heeft op zijn website 16 dingen beschreven die gebeuren wanneer je aspartaam eet
[1]. Bij heel hoge doses zou aspartaam bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn. Klopt dit en welke onderbouwing gebruikt hij?

De onderbouwing

Jesse, aspartaam
Printscreen website: Eén van de dingen die volgens Jesse van der Velde gebeurt wanneer je aspartaam eet [1].

Het is niet uitgesloten dat een heel hoge dosis aspartaam kanker kan veroorzaken. De vraag is hoe hoog deze dosis dan moet zijn en of die in de praktijk realistisch is. Water en zout zijn in een heel hoge dosis namelijk dodelijk. Om zijn bewering kracht bij te zetten haalt Jesse van der Velde de veelbesproken studie van Soffritti, et al uit 2010 aan [2]. Daarin wordt door de auteurs inderdaad geconcludeerd dat een hoge dosis aspartaam bij mannelijke muizen het risico op lever- en longkanker verhoogt. Heeft hij daarmee een punt?

Opmerkingen bij de onderbouwing

Op verzoek van de Europese Commissie heeft de European Food and Safety Authority (EFSA) deze studie (samen met een andere) geanalyseerd [3]. Net als bij andere studies van Soffritti, et al zijn er ook hier relevante opmerkingen bij te maken:

 • De studie duurde langer dan 104 weken (130 weken of tot overlijden), waardoor het optreden van aan ouderdom gerelateerde ziekten (waaronder het ontstaan van tumoren) toeneemt. Dit kan de resultaten verstoren.
 • De doses aspartaam die de muizen kregen waren: 242, 987, 1.919 en 3.909 mg/kg lichaamsgewicht. De opgestelde aanvaardbare dagelijkse inname voor aspartaam is 40 mg/kg lichaamsgewicht.
 • Het soort muizen dat gebruikt (Swiss mice) werd heeft van nature een hoge spontane incidentie van lever- en longtumoren.
 • Bij de vrouwtjes muizen verhoogde aspartaam niet het optreden van lever- en longkanker.
 • Groepsgrootte verschilde tussen muizen die aspartaam kregen en de controle-groep.
 • De hoogste dosis aspartaam leidde tot een incidentie van lever- en longkanker die binnen hun eigen historische range ligt bij dit soort muizen.
 • Het optreden van leverkanker bij muizen wordt als irrelevant gezien voor de veiligheidsbeoordeling van aspartaam voor mensen.
 • De beschrijving van de studie-opzet en statistische analyse was onvolledig.
 • De auteurs suggereerden dat methanol mogelijk een rol speelt bij de ontwikkeling van leverkanker. De bewijzen daarvoor ontbreken echter. Ook de auteurs droegen die niet aan in de publicatie.

Door wetenschappelijke studies selectief aan te halen en daar vervolgens niet kritisch naar te kijken kan de informatie betrouwbaar overkomen, maar het is geen manier van waarheidsvinding. Een uitgebreide evaluatie van de veiligheid van aspartaam is in 2013 door de EFSA gepubliceerd [4]. De conclusie was:

The Panel concluded that aspartame was not of safety concern at the current aspartame exposure estimates or at the ADI of 40 mg/kg bw/day.

 Referenties

 1. http://jessevandervelde.com/16-dingen-die-er-in-je-lichaam-gebeuren-als-je-aspartaam-eet/
 2. Soffritti M, Belpoggi F, Manservigi M, Tibaldi E, Lauriola M, Falcioni L, Bua L. Aspartame administered in feed, beginning prenatally through life span, induces cancers of the liver and lung in male Swiss mice. Am J Ind Med. 2010 Dec;53(12):1197-206.
 3. European Food Safety Authority; EFSA Statement on the scientific evaluation of two studies related to the safety of artificial sweeteners. EFSA Journal 2011;9(2):2089. [16 pp.]
 4. EFSA ANS Panel (EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food), 2013. Scientific Opinion on the re-evaluation of aspartame (E 951) as a food additive. EFSA Journal 2013;11(12):3496, 263 pp.