Een zoekterm die vaak gebruikt schijnt te worden is “Amino Alliance is onzin”. In een blog schrijft Amino Alliance dat dat kan voortkomen uit misverstanden en verkeerde informatie. Als voorbeeld noemen ze de klachten die ik tegen ze heb ingediend bij de ‘Reclame Code Commissie‘ (RCC). Die zouden onrechtmatig zijn, leiden tot een misleidende perceptie en als doel hebben om veel verkeer naar mijn website te genereren. Met die schijnvertoning verbloemen ze dat de RCC de klachten gegrond heeft verklaard, wat betekent dat ze de consument hebben misleid. Verder zou de werking van Amino Alliance wel degelijk wetenschappelijk zijn aangetoond. Dat baseren ze op het beetje vitamine C (15 mg) dat ze er sinds enkele maanden aan toe hebben gevoegd omdat voor de andere ingrediënten geen gezondheidsclaims mogen worden gemaakt. In dit artikel vind je de betreffende blog met mijn reactie erop want er is wel het één en ander recht te zetten.

 

Amino Alliance, het amino supplement van Nederland

Amino Alliance is een supplement in poedervorm met de aminozuren L-arginine, L-lysine, L-glutamine, het suiker isomaltulose en (sinds enkele maanden) vitamine C. Het is ontwikkeld door Diederik van Nederveen, voormalig zeezeiler, stuntman en acteur en zijn oom dr. Arne van der Gen, emeritus hoogleraar organische chemie. Regelmatig wordt het supplement door Diederik van Nederveen gepromoot in het RTL7 programma ‘Business Class‘ [1] en in het RTL4-programma ‘Nederland Ontdekt‘ (zie screenshot) [2]. Twee jaar geleden (13 april 2022) kostte een maandverpakking met 32 zakjes nog €37,50. Tegenwoordig betaal je daar €49,75 voor.

Eerder heb ik kritische artikelen over Amino Alliance geschreven [3, 4]. Aanleiding daarvoor was dat ze gebruik maakte van verschillende gezondheidsclaims die a) niet onderbouwd kunnen worden en b) niet zijn toegestaan volgens de Europese en Nederlandse regelgeving. Voorbeelden van dergelijke gezondheidsclaims, die inmiddels, door tussenkomst van de ‘Reclame Code Commissie‘ (RCC) grotendeels zijn verwijderd of aangepast, zijn:

 • Helpt gezonde en sterke nagels te behouden.
 • Draagt bij aan het onderhouden van gezond en sterk haar.
 • Behoud van een normale huid.
 • Betere en diepere slaap.
 • Herstel na sport en ziekte.
 • Bevordert de weerstand tijdens en na inspanning.
 • Cardiovasculaire gezondheid.
 • Actieve intimiteiten.
 • Anti-veroudering.
 • Versterkt immuunsysteem.
 • Calciumascorbaat is een hoogwaardige vitamine die enorm veel positieve gevolgen tot stand brengt in het menselijke lichaam.
 • Amino Alliance® Het nummer 1 Amino Supplement van Nederland.
 • Er zijn geen negatieve bijwerkingen bekend.

Op 2 november 2022 heb ik Amino Alliance daarover een e-mail gestuurd, waarna een discussie en een telefoongesprek volgde. De medewerking liet te wensen over. Aanpassingen werden niet gemaakt en verschillende inhoudelijke vragen werden niet beantwoord (ook niet door dr. Arne van der Gen). Dit zou zijn omdat anders gevoelige informatie vrijgegeven zou worden, maar ook vragen die daar geen betrekking op hadden werden niet beantwoord. Dat heeft uiteindelijk geleid tot twee klachten bij de RCC [5, 6]. Eén op 10 maart 2023 en omdat regels overtreden bleven worden nog één op 18 augustus 2023. Op 10 maart 2023 heb ik Amino Alliance gemaild met de mededeling dat ik een klacht bij de RCC had ingediend. Op 3 april 2023 heeft Amino Alliance (Diederik van Nederveen en Arne van der Gen) per direct het schriftelijk contact met mij verbroken omdat ik dat achter hun rug om en zonder waarschuwing had gedaan. Overigens vermoed ik dat er weinig klagers zijn die eerst vier maanden met adverteerder in gesprek gaan (kosteloos) voordat ze een klacht indienen.

Tijdens de klachtenprocedures heeft Amino Alliance alle gelegenheid gekregen om inhoudelijk verweer te voeren. Dat hebben ze echter niet tot nauwelijks gedaan. Nog voor de beslissing er was, hebben ze aanpassingen gemaakt en gezondheidsclaims verwijderd. Terecht bleek, want de klachten werden gegrond verklaard en er werd, voor zover nodig, aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Eén klachtonderdeel van de tweede klacht heb ik tijdens de zitting ingetrokken omdat die bij nader inzien onterecht was, maar dat betrof geen gezondheidsclaim (zie screenshot) [5].

Informatie van de Keuringsraad 

De bestreden reclame-uitingen vallen binnen de competentie van de Keuringsraad. De uitingen zijn niet ter preventieve toetsing aan de Keuringsraad voorgelegd en derhalve niet van een toelatingsnummer voorzien. Indien de uitingen wel waren voorgelegd, dan zouden deze niet van een toelating zijn voorzien, nu deze in strijd zijn met de artikelen 5.1, 5.2 en 9 van de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG), bijvoorbeeld op de volgende punten:

 • Artikel 5.1 CAG (enkel geautoriseerde en on hold claims kunnen gemaakt worden).
  “ondersteunt je immuunsysteem”;
  “cardiovasculaire gezondheid”;
  “anti-veroudering”.
  Er bestaan geen geautoriseerde of on hold claims voor de ingrediënten in Amino Alliance.
 • Artikel 5.2 CAG (verbod op het maken van medische claims)
  “Betere & diepere slaap”;
  “versterkt immuunsysteem”;
  “Zo helpt Amino Alliance bij het ontspannen van het bloedvaten systeem, waardoor de bloeddruk, de slaap en de immuunfunctie fors kunnen verbeteren. Ook kan het herstel na het sporten, na medische ingrepen en na ongevallen verbeteren”.
 • Artikel 9 CAG (reclame mag niet misleiden).
  “Amino Alliance Het nummer 1 Amino Supplement van Nederland”. De claim nummer 1 is toegestaan, mits deze onderbouwd kan worden door verkoopcijfers. Hierbij dient een bronvermelding opgenomen te worden, zoals bijvoorbeeld “op basis van aantal verkopen + jaartal”. Deze cijfers mogen niet ouder zijn dan 2 jaar, aldus de Keuringsraad.

Het oordeel van de voorzitter

 • De kern van de klacht is dat de bestreden uitingen diverse mededelingen bevatten over het voedingssupplement Amino Alliance, die niet onderbouwd zijn en/of die verboden gezondheidsclaims inhouden. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.
 • Ten eerste stelt hij vast dat adverteerder de klacht inhoudelijk niet heeft weersproken. In het verweer is -kort samengevat- uiteengezet dat adverteerder aanvankelijk niet bekend was met de in Nederland geldende regelgeving voor reclame voor voedingssupplementen en dat zij inmiddels in haar reclame, in overleg met de KOAG, aanpassingen heeft verricht. In dit verband heeft zij “gecorrigeerde teksten” overgelegd.
 • De voorzitter constateert dat deze teksten alle de website www.aminoalliance.nl betreffen (bijlagen 2 en 7 bij de klacht), en niet de overige drie door klager genoemde plaatsen waarop door klager bestreden uitingen voorkomen, namelijk de website besef.nl (bijlagen 1 en 5), Instagram.com/besef.nl/ (bijlage 4) en de Facebookpagina van Amino Alliance (bijlagen 3, 6 en 8).
 • Voor wat betreft de bestreden mededelingen op www.aminoalliance.nl blijkt uit de overgelegde, gecorrigeerde pagina’s dat de volgende mededelingen zijn doorgestreept:

“Bij het gebruik van aminozuren in combinatie met Isomaltulose kunnen de volgende voordelen ontstaan;

Helpt gezonde en sterke nagels te behouden.
Behoud van een normale huid.

Draagt bij aan het onderhouden van gezond en sterk haar.”

Nu klager de juistheid van bovengenoemde mededelingen gemotiveerd heeft weersproken, meer in het bijzonder door te stellen dat deze mededelingen niet onderbouwd zijn, lag het op de weg van adverteerder om de juistheid daarvan aannemelijk te maken. Nu adverteerder dit niet heeft gedaan, is de voorzitter van oordeel dat door deze mededelingen misleidende voedselinformatie wordt gegeven ten aanzien van de kenmerken van het levensmiddel als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a van Verordening (EU) 1169/2011 (betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten). Gelet hierop acht hij de onderhavige uiting in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC. De voorzitter acht de uiting ook in strijd met artikel 9 CAG, waarin staat dat reclame voor een gezondheidsproduct niet mag misleiden.

 • Nu de voorzitter de hierboven aangehaalde tekst “Bij het gebruik van aminozuren in combinatie met Isomaltulose … t/m … Draagt bij aan het onderhouden van gezond en sterk haar” reeds op bovengenoemde gronden in strijd met de NRC acht, komt hij niet meer toe aan het beoordelen van klagers stelling dat de door hem genoemde “beautyclaims” niet goedgekeurd zijn voor de ingrediënten van Amino Alliance, “zoals Amino Alliance beweert”.
 • Aangezien adverteerder heeft meegedeeld dat de website www.amino-alliance.nl in bovenbedoelde zin zal worden aangepast, zal de voorzitter hierna, wat betreft deze website, een aanbeveling voor zover nodig doen.
 • De hierboven in het oordeel onder 4 genoemde mededelingen komen ook voor in de als bijlage 3 overgelegde -voor zover de voorzitter bekend- niet aangepaste uiting op de Facebookpagina van Amino Alliance. Ook deze uiting acht de voorzitter in strijd met artikel 2 NRC en artikel 9 CAG, en wat deze uiting betreft zal hij een (gewone) aanbeveling doen.
 • Ten aanzien van de klacht tegen de slogan “Amino Alliance® Het nummer 1 Amino Supplement van Nederland” oordeelt de voorzitter als volgt. Het gebruik van de aanduiding ‘nummer 1’ in een reclame-uiting, zonder dat aan die aanduiding een test ten grondslag ligt, is niet zonder meer misleidend of anderszins in strijd met de NRC. Onder omstandigheden kan de aanduiding ‘nummer 1’ de gemiddelde consument wel op het verkeerde been zetten, maar dergelijke omstandigheden doen zich hier niet voor. In reclame is enige vorm van overdrijving niet ongebruikelijk en de voorzitter acht deze in het onderhavige geval voor de gemiddelde consument voldoende als zodanig herkenbaar. Meer in het bijzonder wordt niet de indruk gewekt dat de mededeling “Het nummer 1 Amino Supplement Nederland” is gebaseerd op de resultaten van een bepaald onderzoek of een bepaalde test. Dit onderdeel van de klacht wordt daarom afgewezen.

Na een bezwaarschrift van mij oordeelde de Commissie:

“De Commissie vernietigt de beslissing van de voorzitter voor zover daartegen bezwaar is gemaakt. Zij acht de bestreden uitingen in strijd met artikel 9 CAG en beveelt adverteerder aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.”

 • Adverteerder heeft niet weersproken dat de overige, niet aangepaste uitingen verboden gezondheidsclaims als bedoeld in de Verordening (EG) 1924/2006 (inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen) bevatten, in die zin dat deze claims niet geautoriseerd zijn en er evenmin sprake is van zogenoemde on-hold claims. Verder heeft de Keuringsraad KOAG/KAG meegedeeld dat er geen geautoriseerde of on hold claims bestaan voor de ingrediënten in Amino Alliance. Daarbij heeft de Keuringsraad de claims “ondersteunt je immuunsysteem”, “cardiovasculaire gezondheid” en “anti-veroudering”, die (deels) voorkomen in een deel van de overige uitingen (overgelegd als bijlagen 1, 4, 5 en 6 bij de klacht), met name genoemd als niet toegestane gezondheidsclaims.
 • Gelet op het bovenstaande acht de voorzitter de overige, niet aangepaste uitingen in zoverre in strijd met artikel 10 lid 1 van voornoemde verordening en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC. Verder acht de voorzitter deze uitingen in strijd met artikel 5.1 CAG.
 • Ten slotte deelt de voorzitter de opvatting van de Keuringsraad KOAG/KAG dat de uitingen op besef.nl en Instagram.com/besef.nl/ verboden medische claims bevatten waar gesteld wordt: “Betere & diepere slaap”;

“versterkt immuunsysteem” en/of
“Zo helpt Amino Alliance bij het ontspannen van het bloedvaten systeem, waardoor de bloeddruk, de slaap en de immuunfunctie fors kunnen verbeteren. Ook kan het herstel na het sporten, na medische ingrepen en na ongevallen verbeteren”.

In zoverre zijn deze uitingen in strijd met artikel 5.2 CAG.

Samenvatting van de informatie van de Keuringsraad 

De bestreden reclame valt binnen de competentie van de Keuringsraad. De teksten waarop de klacht betrekking heeft, zijn niet ter preventieve toetsing aan de Keuringsraad voorgelegd en derhalve niet van een toelatingsnummer voorzien. Indien de teksten waren voorgelegd, zouden deze niet van een toelating zijn voorzien, nu deze in strijd zijn met de artikelen 5.1, 5.2 en 9 van de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG), bijvoorbeeld op de volgende punten:

 • Ad onderdeel 1 van de klacht
  Strijd met artikel 5.1 CAG:
  Voor vitamine C en Calcium zijn gezondheidsclaims toegelaten. Een voorwaarde voor het gebruik van die claims is dat wordt voldaan aan de conditions of use. In dit geval betekent dit dat de dagdosering moet voldoen aan ‘bron van vitamine C/Calcium”, maar uit de ingrediëntendeclaratie blijkt niet hoeveel vitamine C en/of Calcium in het product zit. Verwezen wordt naar bijlage 2 bij de klacht.
  De gezondheidsclaim “calcium ascorbaat is een hoogwaardige vitamine die enorm veel positieve gevolgen tot stand brengt in het menselijke lichaam” is ook in strijd met artikel 5.1 CAG.
 • Ad onderdeel 2 van de klacht
  Strijd met artikel 5.1 en artikel 9 CAG:
  De hier gebruikte claim kan alleen worden gebruikt voor voedingsmiddelen en niet voor voedingssupplementen, die in elk geval niet tot een bloedglucosestijging leiden.
 • Ad onderdeel 3 van de klacht
  Strijd met artikel 5.1 CAG:
  Voor L-arginine zijn geen gezondheidsclaims toegelaten.
 • Ad onderdeel 4 van de klacht
  De Keuringsraad is het met klager eens dat de hier bestreden claims in strijd zijn met de artikelen 5.1 en 5.2 CAG.
 • Ad onderdeel 5 van de klacht
  De Keuringsraad is het met de klager eens; er zijn geen goedgekeurde claims voor stikstofmonoxide. De verwijzing naar onderzoek hierover is in strijd met artikel 5.1 CAG.

Het oordeel van de Commissie

 • De Commissie stelt het volgende voorop:
  a. Zij zal haar (inhoudelijke) oordeel beperken tot de bestreden uitingen. Zij zal zich dus niet uitlaten over de vraag of deze uitingen, na wijziging zoals weergegeven in het verweer, in overeenstemming zijn met de Nederlandse Reclame Code, daaronder begrepen de CAG. In zijn pleitnota heeft klager overigens ook opgemerkt dat in dit dossier de door hem ingediende klachten centraal staan en dat het niet tot de taak van de Commissie behoort om de aanpassingen te beoordelen.
  b. Ter zitting heeft klager één van de klachtonderdelen ingetrokken, namelijk de stelling in alinea 3 van de klachtbrief onder 1.1, dat vermeld zou moeten worden dat “dergelijke hoeveelheden gemakkelijk kunnen worden binnen gekregen als onderdeel van een uitgebalanceerde voeding”.
  c. Verder heeft klager ter zitting desgevraagd meegedeeld dat zijn klacht onder Ad 5 bij nader inzien niet is gebaseerd op artikel 17 CAG, maar alleen op artikel 5.1 CAG.
 • Met betrekking tot de verschillende bestreden uitingen oordeelt de Commissie als volgt.
  • Ad 1.1. Adverteerder heeft niet weersproken dat in dit geval niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor het gebruik van de in de bestreden uiting opgenomen gezondheidsclaims, in die zin dat in de bestreden uiting niet de hoeveelheid calciumascorbaat/vitamine C is vermeld, waarvoor de gebruikte claims zijn toegestaan. Gelet hierop is het onderhavige gebruik van deze claims niet toegestaan en is de uiting in strijd met de artikelen 7 en 10 lid 1 van de Claimsverordening en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC en met artikel 5.1 CAG.
  • Ad 1.2. Adverteerder heeft niet weersproken dat de gezondheidsclaim: “Calcium ascorbaat is een hoogwaardige vitamine die enorm veel positieve gevolgen tot stand brengt in het menselijke lichaam” niet is goedgekeurd voor vitamine C. Gelet hierop is het gebruik van deze claim niet toegestaan en is de uiting in strijd met artikel 10 lid 1 van de Claimsverordening en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC en met artikel 5.1 CAG.
  • Ad 2. De kern van adverteerders reactie op dit klachtonderdeel is dat de in de bestreden uiting gebruikte claim met betrekking tot Isomaltulose niet juist is. Adverteerder heeft meegedeeld de betreffende tekst vooralsnog te zullen wijzigen in een andere, in het verweer opgenomen tekst. Gelet op het bovenstaande wordt in de bestreden uiting een onjuiste voorstelling van zaken gegeven als bedoeld in artikel 9 CAG en acht de Commissie deze uiting reeds om die reden in strijd met de CAG. Zij komt niet toe aan verdere toetsing van de uiting aan deze code.
  • Ad 3. Adverteerder heeft erkend dat voor L-arginine op dit moment geen gezondheidsclaims zijn goedgekeurd. Gelet hierop is de bestreden uiting, die gezondheidsclaims met betrekking L-arginine bevat, in strijd met artikel 10 lid 1 van de Claimsverordening en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC en met artikel 5.1 CAG.
  • Ad 4.1. Adverteerder heeft niet weersproken dat geen van de ingrediënten van Amini Alliance een goedgekeurde gezondheidsclaim heeft in relatie tot een betere of diepere slaap. Gelet hierop is de uiting in strijd met artikel 10 lid 1 van de Claimsverordening en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC en met artikel 5.1 CAG.
  • Ad 4.2. Adverteerder heeft niet weersproken dat de hier bestreden uiting misleidend is, in die zin dat niet wordt gespecificeerd op welke “goede eigenschappen” wordt gedoeld, en dat er geen (wetenschappelijk) bewijs is dat in het algemeen direct na inname een effect ondervonden wordt. Gelet hierop acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 9 CAG.
  • Ad 4.3 Adverteerder heeft niet weersproken dat bewijs ontbreekt voor de stelling “Veel gebruikers hebben er ook baat bij wanneer er ‘s-ochtends een half zakje extra wordt ingenomen”. Gelet hierop acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 9 CAG.
  • Ad 4.4 De mededeling “Er zijn geen negatieve bijwerkingen bekend” is in strijd met artikel 20 CAG.
  • Ad 5. Adverteerder heeft niet weersproken dat er geen gezondheidsclaim is goedgekeurd voor stikstofmonoxide. Gelet hierop is de uiting in strijd met 10 lid 1 van de Claimsverordening en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC en met artikel 5.1 CAG.
 • Aangezien adverteerder heeft meegedeeld dat de bestreden teksten zijn verwijderd en/of zullen worden aangepast, zal de Commissie een aanbeveling voor zover nog nodig doen.

Zijn mijn klachten bij de RCC onrechtmatig?

In de uitzendingen van ‘Nederland Ontdekt‘ en ‘Business Class‘ is nooit over de klachten en de uitkomsten gesproken. Wel dat ze, nu ze in Europa actief zijn (ze begonnen in Amerika), ze zich aan de Europese regelgeving moeten houden en er daarom vitamine C aan hebben toegevoegd. Vervolgens somde Diederik van Nederveen een lijstje op van gezondheidsclaims voor vitamine C die zijn toegestaan. In de uitzending van ‘Business Class‘ van 8 oktober 2023 waren Diederik van Nederveen en de enthousiaste gebruiker  presentatrice en actrice Chimène van Oosterhout te gast. Daarin werd het volgende gezegd [7]:

Harry Mens: “Want hoe lang gebruik je het nou?
Chimène van Oosterhout:Ik gebruik het nu een kleine maand.
Harry Mens:Want je had ook Gegoogled hé?”
Chimène van Oosterhout:Ja, voordat ik iets ga gebruiken wil ik natuurlijk weten wat ik tot mij neem. En toen schrok ik wel, want je ziet op die Google-lijst als je het intoetst, ja dan komt er onzin en kwakzalverij. Dus ik heb meteen Diederik gebeld van ‘hallo, wat is hiervan waar, klopt dit, moet ik het dan wel nemen?’ En toen heeft Diederik het verhaal uitgelegd dat er natuurlijk heel veel concullega’s zijn.”
Diederik van Nederveen: “Er zijn heel veel mensen die heel veel baat hebben bij het afkraken van producten, het geeft ook niet. Nogmaals het mooie is dat wij de groei zien uit de gebruikers, dus de mond op mond-reclame en dus maakt zo’n verhaaltje wat mensen schrijven helemaal niks uit. Het geeft ons alleen maar weer een motivatie om door te gaan.

Er zijn echter geen concullega’s die op internet kritisch over Amino Alliance schrijven. In ieder geval zijn mij die niet bekend. Dat doe ik en daarnaast de ‘Vereniging tegen de Kwakzalverij‘ in een artikel [8]. En schrijven wij dan onzin? Amino Alliance heeft, voorafgaand aan de publicatie, alle gelegenheid gekregen om op het artikel te reageren, juistheden aan te geven, aanvullingen voor te stellen en een reactie te geven die ik dan integraal zou plaatsen (zie e-mail, e-mail, e-mail). Daar hebben ze echter geen gebruik van gemaakt. Het is ook niet echt een sterk argument wanneer voor de effectiviteit naar ervaringen van gebruikers verwezen moet worden, zeker niet wanneer anderen de maat wordt genomen omdat die geen wetenschappelijke onderbouwing kunnen geven (zie screenshot). En Amino Alliance is niet voor niets bezig met een dubbelblinde studie.

 • Gebruikers krijgen mogelijk ook andere voedings- en leefstijladviezen die tot verbetering leiden (bijvoorbeeld minder cafeïne voor het slapen gaan). Amino Alliance heeft een telefoonteam dat dagelijks gebruikers belt en eventueel adviezen geeft.
 • Gebruikers die door Amino Alliance opgebeld worden zullen vaak geneigd zijn tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden.
 • Mensen die aan iets nieuws beginnen zijn in het begin vaak gemotiveerd, waardoor ze (on)bewust ook andere aspecten van hun voedings- en leefpatroon aanpassen en enige tijd kunnen volhouden.
 • De verbeteringen die ervaren worden kunnen op suggestie berusten omdat men erin geloofd en resultaat verwacht (anders gaven ze er geen geld aan uit). De mens is daar gevoelig voor.
 • De verbeteringen die ervaren worden kunnen echt zijn, maar veroorzaakt zijn door het placebo-effect.
 • De verbeteringen die ervaren worden kunnen het gevolg zijn van een spontaan beloop.
 • De verbeteringen die ervaren worden kunnen het gevolg zijn van Amino Alliance.
 • Er is geen controlegroep waarmee een positief effect vergeleken kan worden.
 • De gebruikers die een review invullen zijn niet zonder meer representatief voor alle gebruikers. Het merendeel van de gebruikers vult geen review in.
 • Er is geen zekerheid dat de positieve resultaten in een review op waarheid berusten.
 • Er kan een selectie plaatsvinden van alleen positieve resultaten.
 • Er zijn mensen die de ervaring van de ‘buurvrouw‘ eerder geloven dan een studie in de The Lancet.

Opmerkelijk is dat Amino Alliance zich nu (19 januari 2024), achter mijn rug om, over de klachten bij de RCC uitspreekt in een blog op de website van Amino Alliance [9] en bijna eenzelfde blog op de website van Besef (verkoopkanaal van Amino Alliance) [10]. Het is duidelijk te herleiden dat het om de klachten gaat die ik heb ingediend. Die zouden onrechtmatig en onterecht zijn, leiden tot een misleidende perceptie en als doel hebben om veel verkeer naar mijn website te genereren. Er wordt gepoogd om mij in diskrediet te brengen waardoor mijn kritiek op Amino Alliance niet serieus wordt genomen door de lezers. Eigenlijk wilde ik het dossier over Amino Alliance afsluiten en er niet meer over schrijven, maar met de recent verschenen blogs hebben ze mij verleid om het toch nog een keer te doen. Hieronder de betreffende blogs met mijn reactie daarop, want er is wel het één en ander recht te zetten.

 

Klik op de afbeeldingen voor een link naar de volledige blog.

 

Klik op de afbeeldingen voor een link naar de volledige blog.

“Sommige mensen in deze branche kiezen ervoor om die bezoekers te creëren door keer op keer onrechtmatige klachten (vaak doelbewust) bij de RCC (Reclame Code Commissie) in te dienen.”

“Sommige personen in dezelfde branche proberen bezoekers aan te trekken door herhaaldelijk ten onrechte klachten in te dienen bij de Reclame Code Commissie (RCC), om vervolgens alles wat met de zaak gerelateerd is op hun website of Facebookpagina te plaatsen.”

Het staat iedereen vrij om een gemotiveerde klacht bij de RCC in te dienen. Dat heb ik op 10 maart 2023 gedaan tegen bepaalde reclame-uitingen (gezondheidsclaims) van Amino Alliance. Het is dan aan de RCC om de klacht wel of niet in behandeling te nemen en wanneer die in behandeling wordt genomen om te beoordelen of de klacht gegrond of ongegrond is en of er klachtengeld betaald moet worden of niet. Het is goed om te beseffen dat ik daar al al sinds 2 november 2022 contact met Amino Alliance over had. Na vier maanden vond ik de medewerking en de resultaten echter onvoldoende waardoor ik een klacht heb ingediend. Vragen werden niet beantwoord (geen prioriteit) en er waren nog geen aanpassingen gemaakt waar ook geen zicht op was. Amino Alliance was zich met name aan het verweren. Voor die klacht bij de RCC heb ik klachtengeld betaald, zoals het regelement voorschrijft. In die klacht heb ik ook aangegeven dat ik klachtengeld moet betalen. Daar is niets onrechtmatigs aan. Dat anderen dat vinden is iets anders, maar die gaan daar niet over, net zoals ik daar niet over ga. Amino Alliance motiveert ook niet wat er onrechtmatig of onterecht aan zou zijn en waarom. Het lijkt blindelings te zijn overgenomen van een blog op HappyHealthy.nl [11] waar ze later naar verwijzen. Bovendien zou Amino Alliance de RCC daarvoor moeten aanspreken en niet mij.

Mijn klachten bij de RCC zijn altijd doelbewust. Met die klachten wilde ik namelijk wel iets bereiken. Het doel was om ervoor te zorgen dat de reclame-uitingen van Amino Alliance niet in strijd zijn met de ‘Nederlandse Reclame Code‘ (NRC) en de ‘Code Aanprijzing Gezondheidsproducten‘ (CAG) waardoor de consument niet meer misleid wordt en op basis van de juiste informatie kan beslissen om het product wel of niet te kopen. In die eerste vier maanden was dat, na het versturen van negentien toch wel behoorlijk uitgebreide e-mails (korte bevestigingen, afspraken en replies niet meegerekend), niet gelukt. Mogelijk omdat ik geen autoriteit ben en geen gezag heb, dus waarom zouden ze naar mij luisteren? Maar het stopt ergens voor mij. Het is dan aan de RCC om erover te oordelen waarna de discussie gesloten kan worden.

Tijdens de klachtenprocedure had Amino Alliance contact opgenomen met de Keuringsraad. De Keuringsraad had ze gecorrigeerde teksten gestuurd die Amino Alliance voor het einde van april 2023 zou overnemen. Dat is echter maar gedeeltelijk gebeurd. Met name de gecorrigeerde teksten die betrekking hadden op de klacht werden overgenomen. De Keuringsraad had namelijk veel breder naar de website van Amino Alliance gekeken, dan alleen naar de door mij ingediende klachten. Op 18 augustus 2023 heb ik daarom een tweede klacht bij de RCC ingediend. Daar heb ik ook klachtengeld voor betaald. De RCC heeft ook toen mijn klachten gegrond verklaard en Amino Alliance heeft die reclame-uitingen aangepast/verwijderd.

 

“Echter het plaatsen van deze content gebeurd vaak om een alternatieve reden. Om veel verkeer naar de eigen website te leiden waar dan ook weer eigen producten verkocht worden.”

“Dit levert vanzelfsprekend zekere aandacht op gezien de reputatie van RCC. Echter wordt deze informatie alleen gebruikt om bezoekers naar concurrerende websites te leiden.”

Het probleem hiervan ontgaat mij. Ongetwijfeld zullen er mensen door die content naar mijn website komen. Maar ik kan verzekeren dat de tijd (en kosten) die in een klacht/artikel zit niet opweegt tegen de financiële voordelen die ik er mogelijk uithaal (mijn inkomsten uit de verkoop van boeken in nihil). Diederik van Nederveen leek het met mij eens te zijn omdat hij zich afvroeg waar het allemaal goed voor is omdat niemand het leest [12]. Bovendien is dat totaal irrelevant wanneer het conform het reglement gebeurt en de inhoud klopt. Al zou ik er 1.873 boeken per dag meer door verkopen en er miljonair van worden, is dat een non-argument. Journalisten hebben ook inkomsten nodig en kunnen dat doen door misstanden aan het licht te brengen. Daar betaal ik ook klachtengeld voor.

Wanneer Amino Alliance binnen vier maanden had gedaan, wat ze nu alsnog hebben gedaan (door de tussenkomst van de RCC), had ik geen klachten bij de RCC ingediend. Op het moment dat ik de klacht had ingediend was er nog niets aangepast en waren er ook geen toezeggingen gedaan. Amino Alliance was met name bezig met zich te verweren. Door de aandacht nu op een “alternatieve reden” te vestigen en mij in diskrediet te brengen wordt de aandacht afgeleid van waar het werkelijk over gaat. En dat is dat Amino Alliance de consument heeft misleid en de regelgeving heeft overtreden (en dat nog steeds doet). Niet alleen volgens mij, maar ook herhaaldelijk volgens de Keuringsraad en de RCC.

Het is mij niet helemaal duidelijk naar welke concurrerende websites ik de bezoekers naartoe zou willen leiden en waarom. In een artikel heb ik wel kort het supplement Recover-Me aangehaald [3]. Mogelijk wordt dat bedoeld. Dat heb ik gedaan omdat Amino Alliance claimde een unieke formule te hebben. Daar heb ik onderzoek naar gedaan en het blijkt dat Recover-Me dezelfde formule heeft, maar dan goedkoper. Ook Recover-Me heb ik in dat artikel kritisch benaderd (zie screenshot). Als ik al een advies zou geven, is het om beide niet te kopen.

 

“De melding dat een zaak (voorlopig) geschorst is wegens het overtreden van de reglementen van de RCC wordt niet gedeeld en ook niet wanneer een zaak verloren wordt of de tegenpartij niets hoeft aan te passen.”

“Er wordt niet gesproken over geschrapte zaken wegens overtredingen tegen RCC reglementen, noch wanneer een zaak verloren wordt of wanneer tegenpartijen niets hoeven bij te stellen.”

Er zijn geen zaken die geschrapt zijn wegens het overtreden van de reglementen van de RCC. Dat lijkt wederom blindelings te zijn overgenomen van een blog op HappyHealthy.nl [11]. De twee klachtenprocedures waar dit speelt werden tijdelijk geschorst omdat de beklaagden als verweer hadden inbracht dat ik klachtengeld verschuldigd zou zijn.

Vanaf september 2020 ben ik klachtengeld moeten betalen en dat heb ik ook telkens gedaan. Vóór september 2020 was het regelement echter anders en hoefde ik geen klachtengeld te betalen. De beklaagden dachten daar echter anders over. Dat kan en mag en zoals gebruikelijk moest dat eerst uitgezocht worden. In het reglement (artikel 9) staat dat de voorzitter daarover beslist en niet de klager. Beide keren zijn door beklaagden diverse argumenten aangevoerd waaruit zou blijken dat ik klachtengeld moest betalen. De voorzitters waren dus volledig op de hoogte van mijn belangen en beslisten beide keren dat ik geen klachtengeld hoefde te betalen. Het is dus niet zo dat een zaak geschorst zou zijn omdat ik de regelementen van de RCC had overtreden. Het lijkt wederom blindelings te zijn overgenomen van een blog op HappyHealthy.nl. Bovendien heb ik voor de klachten tegen Amino Alliance betaald waardoor dat daar helemaal niet speelt.

Van de klachten die ik bij de RCC heb ingediend is er geen ongegrond verklaard en altijd werd aan beklaagde medegedeeld om de bestreden reclame-uitingen aan te passen, als dat nog niet gedaan was. Het is ook zo dat ik klachten bij de RCC heb ingetrokken omdat de beklaagde goed meewerkte en puntsgewijs aangaf en aantoonde dat die de claims heeft aangepast of dat die dit in gang had gezet (zie screenshot). Daar heb ik nooit een artikel over geschreven, mijn doel was bereikt. De medewerking van Amino Alliance was heel anders. Op 28 maart 2023 heb ik Diederik van Nederveen een e-mail gestuurd waarin ik aangaf bereid te zijn om de klacht bij de RCC in te trekken en mijn artikel aan te passen wanneer hij de gezondheidsclaims die ze maakten kon onderbouwen met dubbelblinde studies (wat hij beweerde). Daar heeft hij niet op gereageerd. Een artikel over een distributeur van Forever Living waartegen ik een klacht had ingediend heb ik van de website gehaald omdat die daar vriendelijk naar vroeg en een andere weg was ingeslagen en daar uitleg over gaf.

 

“Vervolgens plaatst deze persoon de hele procedure en correspondentie van een RCC zaak, zowel op zijn website als op zijn Facebook pagina.”

Het probleem hiervan ontgaat mij. Die informatie is niet geheim en is ook op de website van de ‘Stichting Reclame Code‘ (SRC) te vinden. Dit staat ook vermeld in de klachtenprocedure [13]:

Van een uitspraak van de Commissie wordt per post of per e-mail kennis gegeven aan betrokken partijen. Tevens is een uitspraak van de Commissie kenbaar voor derden zoals bedoeld in artikel 34.”

En in artikel 34 van het reglement [14]:

 • Alle uitspraken kunnen, al dan niet in verkorte vorm en eventueel tegen betaling, aan derden ter beschikking worden gesteld.
 • Alle uitspraken kunnen worden opgenomen in een database die door derden al dan niet tegen betaling te raadplegen is.
 • Alle uitspraken kunnen worden opgenomen in uitgaven (gedrukt en digitaal) van de Stichting Reclame Code.

 

“Op de site HappyHealthy.nl beschrijft oprichter Oscar Helmstäter tot in detail en ondersteund door ‘facts and figures’ hoe sommige mensen er alles aan doen om de publieke opinie op voorhand te beïnvloeden.”

Wat betreft het artikel op HappyHealthy.nl (Oscar Helmstäter is in 2018 door de RCC op zijn vingers getikt na een klacht van mij) wil ik verwijzen naar mijn reactie daarop elders op de website [15]. Mochten er dan nog vragen zijn, aarzel niet om ze te sturen naar info@overvoedingengezondheid.nl.

 

 

 

 

 

Amino Alliance is trots op hun wetenschappelijk onderbouwde formulering, ontwikkeld op basis van nobelprijswinnend onderzoek en dubbelblinde studies. Producten van veel andere bedrijven zouden daarentegen niet wetenschappelijk bewezen zijn en er zou geen wetenschapper zijn die zijn/haar naam eraan verbindt, wat genoeg zou zeggen (zie screenshot, screenshot) [16, 17]. Maar waar bestaat de wetenschappelijke onderbouwing van Amino Alliance uit?

Het unieke aan Amino Alliance zou de combinatie van aminozuren zijn en de vorm van L-arginine (L-arginine pidolaat). De resultaten van studies waarin andere vormen van L-arginine zijn gebruikt (nagenoeg allemaal) en andere combinaties van aminozuren zouden “niet waardevol” zijn en niet voldoen aan hun formule [18]. Hoeveel van die aminozuren erin zitten wordt niet vrijgegeven. Waarschijnlijk zit er ongeveer 1.200 mg L-arginine pidolaat en 1.200 mg L-lysine in. Deze hoeveelheden zijn namelijk gebruikt in een studie uit 1981 [19] waar de formule op gebaseerd is. L-arginine pidolaat bestaat uit L-arginine en pidolaat. De molaire massa van L-arginine is 174,2 g/mol en die van pidolaat 129,1 g/mol. Ongeveer 57% van L-arginine pidolaat is dus L-arginine, laten we dat naar boven afronden en zeggen 1 gram.

In een telefoongesprek gaf Diederik van Nederveen aan dat er geen wetenschappelijke studies zijn die de werkzaamheid van Amino Alliance onderbouwen [20]. Er zouden wel rapporten zijn, maar die kunnen niet vrijgegeven worden omdat er vertrouwelijke informatie in staat.

Voor L-arginine, L-lysine en L-glutamine zijn geen gezondheidsclaims goedgekeurd. Daardoor heeft Amino Alliance de gezondheidsclaims die daarop gebaseerd waren moeten verwijderen. Het heeft er vermoedelijk toe geleid dat er nu een “verbeterde formule” is waar een beetje vitamine C (15 mg/zakje) aan is toegevoegd in de vorm van calciumascorbaat ( bestaat voor 90% uit vitamine C en 10% uit calcium). Voor vitamine C zijn namelijk wel verschillende gezondheidsclaims goedgekeurd. Daar maakt Amino Alliance nu dankbaar gebruik van [8]:

“Amino Alliance wordt dankzij de toevoeging Calcium ascorbaat geassocieerd met verschillende gezondheidsvoordelen, waaronder:

  • Activering van je natuurlijke energie
  • Ondersteuning van het immuunsysteem
  • Goed voor botten en kraakbeen
  • Belangrijk voor de vorming van collageen
  • Goed voor het concentratievermogen
  • Speelt een belangrijke rol voor het functioneren van het zenuwstelsel
  • Gunstig voor de bloedvaten en voor soepele en elastische aderen”

In de blog op de website van Amino-alliance.nl wordt verwezen ze naar de essentiële aminozuren die erin zitten, die goed zouden zijn voor de gezondheid. Er zijn echter geen gezondheidsclaims voor aminozuren goedgekeurd waardoor dit niet gezegd mag worden. Dat is overigens ook al in april 2023 door de Keuringsraad in de gecorrigeerde teksten aangeven, waardoor ze daarvan op de hoogte moeten zijn.

Studie in voorbereiding

In de uitzendingen van ‘Business Class‘ van 2 april 2023 en 11 februari 2024 was Diederik van Nederveen te gast [21, 22]. Diederik vertelde daarin dat ze bezig waren met een gerandomiseerde dubbelblinde studie naar Amino Alliance. Want het zou heel belangrijk zijn om bepaalde gezondheidsclaims die ze van gebruikers horen wel mogen zeggen. Dan zouden ze ook van het “gedonder” af zijn [22]. Dat is verrassend want in een telefoongesprek op 18 januari 2023 gaf Diederik van Nederveen aan dat het ze niets zou uitmaken wanneer alle gezondheidsclaims weggehaald moesten worden. De kracht van Amino Alliance zouden de gebruikservaringen zijn en niet de gezondheidsclaims.

Belangrijk is dat de studie een goede methodologische opzet heeft, er goede statistiek wordt gebruikt (effecten vergelijken met placebo en niet met baseline) en bij voorkeur vooraf geregistreerd is (pre-registratie). Dat kan later ook ‘gedonder‘ voorkomen. Bij pre-registratie worden de hypothese, gebruikte methodologie (in- en exclusiecriteria, blindering, primaire uitkomsten) en analysemethoden voordat de studie begonnen is vastgelegd in een register. Dit minimaliseert het risico dat studieresultaten worden geïnterpreteerd of geselecteerd (p-hacking) op een manier die de hypothese ondersteunt, ongeacht het resultaat van de studie.

Het is niet zo dat bij gunstige effecten ook meteen gezondheidsclaims mogen worden gemaakt. Er mag zelfs niet naar verwezen worden in reclame-uitingen. Voor het mogen gebruiken van nieuwe gezondheidsclaims moeten die eerst, via een Europese lidstaat, bij de ‘European Food and Safety Authority’ EFSA worden aangevraagd. Die gaan ze vervolgens beoordelen en de ‘Europese Commissie‘ (EC) erover adviseren. De vraag is of de aanvraag van de gezondheidsclaims dan betrekking heeft op afzonderlijke ingrediënten (waar al gezondheidsclaims voor zijn afgewezen) of op de totale formule van Amino Alliance. In de eerste situatie wordt naar het totaal aan wetenschappelijk bewijs gekeken. In de tweede situatie ook, maar dan zal die ene dubbelblinde studie onvoldoende zijn voor een positieve beoordeling.

Wat is de meerwaarde van een beetje extra vitamine C?

Los van de regelgeving kun je je afvragen wat de meerwaarde is voor de gebruiker van het toevoegen van een beetje vitamine C. Dat is uiteindelijk waar het over moet gaan. Hoe moet je zo’n gezondheidsclaim interpreteren? Het merendeel van de goedgekeurde gezondheidsclaims die ter beoordeling zijn ingediend hebben betrekking op vitamines en mineralen. We weten namelijk dat ze een belangrijke (essentiële) rol spelen bij verschillende processen in het lichaam. Een (serieus) tekort eraan leidt dan ook tot gezondheidsproblemen. Dit wordt ook weleens misbruikt door fabrikanten (healthwashing) [23]. Ze voegen dan vitamines en/of mineralen toe aan producten met een minder verantwoorde samenstelling waardoor er gezondheidsclaims mogen worden gemaakt en het product een gezonder imago krijgt. De goedkeuring van de gezondheidsclaims dat vitamine C bijdraagt aan de normale collageenvorming is bijvoorbeeld gebaseerd op de bevinding dat er collageenproblemen ontstaan wanneer de inname ervan ruim onvoldoende is [24]:

“Normal collagen formation is required for the normal structure of many tissues in the body, including bones, cartilage, gums, skin, tendons and blood vessels. Vitamin C deficiency (scurvy) is dominated by clinical signs attributable to impaired collagen synthesis, including bone damage, arthralgia and joint effusions, swollen and friable gums, loss of teeth, perifollicular hyperkeratosis, petechial haemorrhage, erythema and purpura, subcutaneous bleeding, and internal haemorrhage in severe cases of scurvy (Sadler et al., 1999; Shils et al., 2006; IoM, 2000). The Panel concludes that a cause and effect relationship has been established between the dietary intake of vitamin C and normal collagen formation.”

Dat geldt ook voor de gezondheidsclaims dat vitamine C bijdraagt tot de normale werking van het zenuwstelsel [24]:

“Vitamin C is needed as a cofactor of dopamine -monooxygenase for the biosynthesis of noradrenaline (and adrenaline). Both catecholamines act as neurotransmitters. Manifestations of infantile scurvy include irritability, whereas hypochondriasis, depression and confusion have been described in adults with scurvy. These symptoms have been attributed to an impaired function of dopamine -monooxygenase (Sadler et al., 1999; Shils et al., 2006; IoM, 2000). The Panel concludes that a cause and effect relationship has been established between the dietary intake of vitamin C and normal function of the nervous system.”

En voor de gezondheidsclaims dat vitamine C bijdraagt tot de normale werking van het immuunsysteem [24]:

“Evidence of effects of vitamin C on both innate and adaptive immune responses is present in the literature provided. Whereas as such the relation of these effects of vitamin C with clinical outcomes is unclear, studies have also shown that altered values of immune parameters, as seen for instance in the individuals with a low vitamin C status, older people, patients exposed to toxic chemicals, or individuals exposed to severe physical exercise can be restored by vitamin C intake (Delafuente et al, 1986; Heuser et al., 1997; Jacob et al., 1991; Kennes et al., 1983; Nieman et al., 2000; Tauler et al, 2003; Buzina-Suboticanec et al., 1998; Chavance et al., 1989). The Panel concludes that a cause and effect relationship has been established between the dietary intake of vitamin C and the normal function of the immune system.”

In Nederland zijn er weinig mensen die te weinig vitamine C binnenkrijgen. Volgens de voedselconsumptiepeiling 2019-2021 was de gemiddelde vitamine C-inname 151 en 195 mg/dag voor respectievelijk volwassen mannen en vrouwen [25]. De goedgekeurde gezondheidsclaims voor vitamines en mineralen hebben vaak dan ook weinig om het lijf en zijn terughoudend geformuleerd (‘ondersteunen‘, ‘kunnen bijdragen‘). Het is dus wel zo dat vitamine C bijdraagt tot de normale werking van het immuunsysteem (goedgekeurde gezondheidsclaims), maar daarmee is niet gezegd dat Amino Alliance, met slechts 15 mg vitamine C per portie, het immuunsysteem verbetert, je minder snel ziek laat worden wordt of andere concrete gezondheidsvoordelen heeft. Studies beginnen doorgaans met ongeveer 200 mg vitamine C per dag en lopen door tot enkele grammen.

Alle gezondheidsclaims die Amino Alliance nu gebruikt zijn dus gebaseerd op het vitamine C dat erin zit. Ieder voedingssupplement dat ‘een bron‘ is van vitamine C (minimaal 12 mg) mag die gezondheidsclaims gebruiken. Voor een maand lang iedere dag 100 mg vitamine C in de vorm van calciumascorbaat betaal je ongeveer €0,15€0,50. Maar dan mis je natuurlijk wel de L-arginine, L-lysine en L-glutamine. Dat is niet helemaal eerlijk natuurlijk, maar het gaat er even om dat dan precies dezelfde gezondheidsclaims gebruikt mogen worden:

 • Activering van je natuurlijke energie
 • Ondersteuning van het immuunsysteem
 • Goed voor botten en kraakbeen
 • Belangrijk voor de vorming van collageen
 • Goed voor het concentratievermogen
 • Speelt een belangrijke rol voor het functioneren van het zenuwstelsel
 • Gunstig voor de bloedvaten en voor soepele en elastische aderen

Dus waarom zou je Amino Alliance moeten nemen en geen eenvoudig vitamine C-supplement? Om met een vitamine C-supplement evenveel vitamine binnen te krijgen als met een jaar lang gebruik van Amino Alliance hoef je niet meer te betalen dan €0,60 (€2,79 voor 300 kauwtabletten met 80 mg vitamine C). En een andere vergelijking om het in perspectief te plaatsen. Om met Amino Alliance 80 mg vitamine C binnen te krijgen heb je 5,3 zakjes nodig en dat kost je €8,24,-. Maar je hebt helemaal geen supplementen nodig voor die hoeveelheid In gekookte aardappelen (100 gram) zit minder vitamine C dan in Amino Alliance, maar in een sinaasappel (130 gram) een gemiddelde kiwi (75 gram) en gekookte spruitjes (100 gram) meer (zie onderstaande grafiek).

 

Het bovenstaande is van toepassing op vitamine C (calciumascorbaat), met de beperkingen die eerder genoemd zijn. Voor de andere ingrediënten kan niet gesproken worden van een “wetenschappelijk bewijs” of een “onderbouwde wetenschappelijke formulering” met betrekking tot de gezondheidsclaims die door Amino Alliance ervoor gemaakt werden/worden. De hoeveelheid van de ingrediënten zijn ook klein (ca. 1-2 gram L-arginine, 15 mg vitamine C). In studies worden veelal hogere doseringen gebruikt (vooral van vitamine C).

Afhankelijk van de hoeveelheid L-arginine in Amino Alliance wilde ik over het bloeddrukverlagende effect van L-arginine (hoewel niet toegestaan) niet moeilijk doen, wat ik ook in mijn eerste e-mail op 2 november 2022 heb aangegeven (zie screenshot). In een meta-analyse waarin een gunstig effect is gevonden van L-arginine (≤ 9 gram/dag) op de bloeddruk zijn echter doseringen gebruikt die variëren van 2-30 gram/dag [26]. De vraag is of in een zakje Amino Alliance 2 gram L-arginine zit. Een deel van de populatie was bovendien niet gezond en er is L-arginine in vrije vorm gebruikt, waarvan de resultaten, volgens Amino Alliance, “niet waardevol zijn“. De meeste studies duurden bovendien kort (3-4 weken) en na 24 dagen verdween het bloeddrukverlagende effect. Mogelijk omdat bij hogere doseringen en bij langer gebruik ervan de arginase-activiteit toeneemt. Arginase is een enzym dat L-arginine omzet ornithine en ureum in de ureumcyclus waardoor de beschikbaarheid van L-arginine afneemt en daarmee ook de productie van stikstofmonoxide dat een vaatverwijdend en bloeddrukverlagend effect heeft [27].

Wat blijft er dan over van wat er wetenschappelijk bewezen is van Amino Alliance en waarvoor je het zou kunnen gebruiken? Wat zijn de ware voordelen? Het levert 15 mg vitamine C per dag waardoor bepaalde gezondheidsclaims zijn toegestaan, maar het zal niet tot gezondheidswinst leiden, tenzij je een ernstig tekort hebt. En dan kun je beter iedere dag een kwart sinaasappel eten. Het geeft ook aan dat zelfs goedgekeurde gezondheidsclaims in de praktijk niet veel hoeven te betekenen, maar ze mogen wel gebruikt worden.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, aarzel niet om contact met mij op nemen via info@overvoedingengezondheid.nl

 1. Amino-alliance.nl/business-class-2/ Geraadpleegd: 13-2-2024
 2. Amino-alliance.nl/nederland-ontdekt-2/ Geraadpleegd: 13-2-2024
 3. Overvoedingengezondheid.nl/is-de-werking-van-amino-alliance-wetenschappelijk-bewezen/ Geraadpleegd: 13-2-2024
 4. Overvoedingengezondheid.nl/amino-alliance-blijft-de-regelgeving-overtreden/ Geraadpleegd: 13-2-2024
 5. Reclamecode.nl/uitspraken/amino-alliance/gezondheid-2023-00169/435094/ Geraadpleegd: 13-2-2024
 6. Reclamecode.nl/uitspraken/amino-alliance/gezondheid-2023-00470/460138/ Geraadpleegd: 13-2-2024
 7. Youtube.com/watch?v=C41XxY0vbUY Geraadpleegd: 13-2-2024
 8. Kwakzalverij.nl/nieuws/harry-mens-wandelende-reclamezuil-voor-amino-alliance-poeder/ Geraadpleegd: 13-2-2024
 9. Besef.nl/artikel/waarom-amino-alliance-onzin-is/ Geraadpleegd: 13-2-2024
 10. Amino-alliance.nl/amino-alliance-is-onzin/ Geraadpleegd: 13-2-2024
 11. Happyhealthy.nl/rob-van-berkel-reclame-code-misbruik/ Geraadpleegd: 13-2-2024
 12. E-mail van Diederik van Nederveen. 28 maart 2023
 13. Reclamecode.nl/klacht-indienen/klachtenprocedure/ Geraadpleegd: 13-2-2024
 14. Reclamecode.nl/wp-content/uploads/2020/09/REGLEMENT-van-de-Reclame-Code-Commissie-en-het-College-van-Beroep_mei_2_2020.pdf
 15. Overvoedingengezondheid.nl/misbruikt-rob-van-berkel-de-reclame-code-commissie-voor-zakelijk-gewin/ Geraadpleegd: 13-2-2024
 16. Amino-alliance.nl/waar-zijn-alle-wetenschappers-die-supplementen-ontwerpen/ Geraadpleegd: 13-2-2024
 17. Amino-alliance.nl/de-wetenschap/ Geraadpleegd: 13-2-2024 (gebroken link)
 18. E-mail van Diederik van Nederveen. 14 december 2022
 19. Isidori A, Lo Monaco A, Cappa M. A study of growth hormone release in man after oral administration of amino acids. Curr Med Res Opin. 1981;7(7):475-81.
 20. Telefoongesprek met Diederik van Nederveen. 18 januari 2023
 21. Youtube.com/watch?v=twt_8EbLmqY Geraadpleegd: 13-2-2024
 22. Youtube.com/watch?v=IqIUhg6Iqao Geraadpleegd: 13-2-2023
 23. Consumentenbond.nl/nieuws/2022/regels-voor-claims-op-voeding-te-soepel Geraadpleegd: 13-2-2024
 24. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to vitamin C and protection of DNA, proteins and lipids from oxidative damage (ID 129, 138, 143, 148), antioxidant function of lutein (ID 146), maintenance of vision (ID 141, 142), collagen formation (ID 130, 131, 136, 137, 149), function of the nervous system (ID 133), function of the immune system (ID 134), function of the immune system during and after extreme physical exercise (ID 144), non-haem iron absorption (ID 132, 147), energy-yielding metabolism (ID 135), and relief in case of irritation in the upper respiratory tract (ID 1714, 1715) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006 on request from the European Commission. EFSA Journal 2009; 7(9):1226. [28 pp.].
 25. Wateetnederland.nl/resultaten/vitamines/vitamine-C Geraadpleegd: 13-2-2024
 26. Shiraseb F, Asbaghi O, Bagheri R, Wong A, Figueroa A, Mirzaei K. Effect of l-Arginine Supplementation on Blood Pressure in Adults: A Systematic Review and Dose-Response Meta-analysis of Randomized Clinical Trials. Adv Nutr. 2022 Aug 1;13(4):1226-1242.
 27. Ahmad A, Dempsey SK, Daneva Z, Azam M, Li N, Li PL, Ritter JK. Role of Nitric Oxide in the Cardiovascular and Renal Systems. Int J Mol Sci. 2018 Sep 3;19(9):2605.