De Healy is een klein apparaatje dat gebruik maakt van microstroompjes met verschillende frequenties. Het doel ervan is om de gezondheid, de vitaliteit en het welbevinden te verbeteren. Een aparte programmagroep is bedoeld voor de behandeling van chronische pijn, chronische rugpijn, migraine, lokale gewrichtspijn, depressie, angststoornis en slapeloosheid. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt echter niet dat deze medische claims aannemelijk zijn. Dat heeft eerder geleid tot een klacht bij de Reclame Code Commissie. De Commissie  en later ook het College van Beroep hebben geoordeeld dat de medische claims misleidend en oneerlijk zijn en daardoor in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Healy World werd aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Kort daarna heeft Healy World echter opnieuw dezelfde medische claims gemaakt op hun nieuwe verkooppagina. Inmiddels hebben ze na erop geattendeerd te zijn een groot deel van de medische claims eraf gehaald, maar er blijven nog onduidelijkheden die door Healy World niet beantwoord worden. En distributeurs van Healy World die deze medische claims maken lijken daar niet over geïnformeerd of op aangesproken te worden.

Wat is de Healy?

De Healy is een klein apparaatje dat met microstroompjes, maar ook met draadloze frequenties de gezondheid, de vitaliteit en het welbevinden van mensen kan verbeteren [1]. Er zijn verschillende edities en toepassingsgebieden. Zo zijn er toepassingsgebieden voor holistische gezondheid en voor medische toepassingen:

 • Welzijn en balans
  • Fitness: om het bio-energetische veld van het lichaam te harmoniseren.
  • Gold Cycle: voor bio-energetische harmonisatie.
  • Beauty: om de inwendige en uitwendige schoonheid bio-energetisch te harmoniseren.
  • Mentale balans: om het bio-energetische veld van de geest en emoties te harmoniseren.
  • Bio-energetische harmonie: om het bio-energetische veld en balansverstoringen in het energieveld te harmoniseren.
  • Slaap: om de slaap te harmoniseren.
  • Chakra’s: om te helpen bij het activeren en harmoniseren van de energiecentra.
  • Beroep: om het beroepsleven te harmoniseren.
  • Bio-energetische verdediging: om negatieve invloeden in het bio-energetische veld te harmoniseren.
  • Huid: om het bio-energetische veld van de huid te harmoniseren.
  • Meridianen: om de levensenergiestroom te verbeteren.
  • Leren: om te helpen bij het concentreren als het werkelijk nodig is.
  • Natural Cycle: om lichaam, geest en ziel opnieuw in overeenstemming met de natuurlijke cycli van zon, maan en aarde te brengen.
 • Gezondheid/medisch
  • Chronische pijn
  • Chronische rugpijn
  • Migraine
  • Lokale gewrichtspijn
  • Depressie
  • Angststoornis
  • Slapeloosheid

Healy World heeft de Nederlandse Reclame Code overtreden

Tot en met 2020 had Healy World de Nederlandse verkooppagina Healyworld.net/nl (inmiddels offline). De claims die daarop gemaakt werden voor de Healy waren divers en afhankelijk van het toepassingsgebied. Opvallende medische claims werden gemaakt binnen het toepassingsgebied ‘Gezondheid‘:

“Healy is een medisch product voor de behandeling van chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn en migraine en voor de ondersteunende behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en bijbehorende slaapstoornissen.”

Deze medische claims zijn ook terug te vinden in folders en brochures, op websites van Healy-distributeurs en ze worden  door distributeurs genoemd in webinars en in verkoopgesprekken. Omdat die medische claims zouden zijn goedgekeurd wordt/werd het vaak als marketinginstrument ingezet.

Omdat die medische claims onaannemelijk zijn heb ik 22 december 2020 een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC) [2]. Zie daarvoor ‘De Healy en misleidende claims‘ [3]. De Commissie en later ook het College van Beroep hebben na een uitvoerige klachtenprocedure geoordeeld dat er inderdaad sprake is van misleidende en oneerlijke reclame. Healy World werd aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken [4]:

Gelet op het bovenstaande is niet, althans niet voldoende aannemelijk geworden dat er wetenschappelijk bewijs bestaat dat de Healy de daaraan in de bestreden uiting toegeschreven werking heeft. Om die reden gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de van het gebruik van het product te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC. De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Het College bevestigt de bestreden beslissing.

Healy World heeft destijds aangeven daar gehoor aan te zullen geven. De klacht heeft bij de RCC ook de status ‘Compliant‘. Dat was Healy World aanvankelijk ook want ze had al tijdens de klachtenprocedure, maar onafhankelijk daarvan, een verandering van de verkooppagina doorgevoerd. In plaats van Healyworld.net/nl is er overgestapt naar de wereldwijd centrale domeinnaam Healy.shop/en/choose-your-continent/. Binnen het Europese continent kon toen nog niet voor Nederland gekozen worden. De bestreden medische claims werden dus niet meer voor Nederland gemaakt waarmee voldaan was aan de uitspraak van de RCC.

Healy World heeft opnieuw de Nederlandse Reclame Code overtreden

Inmiddels is er al enige maanden een Nederlandse verkooppagina binnen Healy Europa [1]. Aanvankelijk was het toepassingsgebied ‘Gezondheid‘ veranderd in het toepassingsgebied ‘Healy in de medische wereld‘ met daarbij de nadruk op pijnverlichting. Daar maakten ze opnieuw dezelfde en vergelijkbare medische claims die eerder in strijd zijn bevonden met de Nederlandse Reclame Code (NRC) [1, 5-7]:

 • Beheers je pijn met Healy.”
 • “Healy ondersteunt je gezondheid. Je betrouwbare partner voor pijnverlichting. Constante of plotselinge pijn kan veel wegnemen van wat het leven de moeite waard maakt. Voor veel pijnpatiënten wordt de pijn de belangrijkste focus van hun leven en hun gedachten.”
 • “Programma’s voor jouw Pijnverlichting. Healy is ontwikkeld om je te voorzien van toepassingen voor verschillende pijnklachten zoals chronische pijn, fybromyalgie, skeletpijn en migraine.”
 • “Aantekeningen: Healy is in de Europese Unie een medisch product voor de behandeling van chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn en migraine, en voor de ondersteunende behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en daarmee verbonden slaapstoornissen.”
 • “Ontworpen om je te ondersteunen bij het beheersen van pijn.”

Over deze nieuwe medische claims heb ik de RCC benaderd en gevraagd of dit opgepakt zou kunnen worden door de afdeling Compliance. Begrijpelijkerwijs kon dat niet. Healy World had immers middels een compliance formulier toegezegd gehoor te zullen geven aan de uitspraak en bovendien is er geconstateerd dat de bestreden uitingen zijn aangepast (naast het feit dat de uitingen nu op een andere verkooppagina staan). Het beoordelen of een commerciële (medische) claim conform de NRC is, is een verantwoordelijke taak waar goed door deskundigen naar gekeken moet worden. Om een uitspraak te krijgen of de nieuwe medische claims wederom in strijd zijn met NRC zou daarom opnieuw een klacht ingediend moeten worden.

Healy World en distributeurs blijven de Nederlandse Reclame Code overtreden

Het bovenstaande artikel heb ik naar Healy World toegestuurd. De reactie van Healy World Compliance was (9 september 2022):

Dear Mr. Van Berkel,

Thank you for reaching out and giving us the opportunity in advance to respond to the claims and explain our position on the matter

At the outset, we would like to emphasize that HEALY WORLD has set itself a high standard of compliance, both in the marketing of our products and the business opportunity, and in our adherence to national and international legal requirements and sales regulations. We are taking comprehensive measures to protect our consumers from misleading and untrue claims, especially those that have not been substantiated and/or go into the area of medical claims. This includes continuously and retrospectively taking measures on communication and information provided directly by HEALY WORLD, information provided through our Independent Distributors, and constant research and analysis of content that conflicts with company policies and other legal requirements.

We hope to have given you a clear understanding of the measures we take. Should you have any further questions, please do not hesitate to contact us.

Het heeft er uiteindelijk toe geleid dat het toepassingsgebied ‘Healy in de medische wereld‘ van de Nederlandse website van Healy World is verwijderd (niet van andere landen). Alleen het toepassingsgebied ‘Healy voor holistische gezondheid‘ staat er nu (zie screenshots). De programmagroep (voorheen ‘pijn/psyche‘) is nog wel gewoon te koop in Nederland onder de benaming ‘Lokale stimulatie’ [6]. Een groot deel van de niet toegestane medische medische claims wordt dan ook niet meer gemaakt. Daarvoor was het blijkbaar wel nodig om Healy World daar nogmaals op te wijzen. Op de Nederlandstalige homepage staat echter nog wel een afbeelding met de tekst “Healy, gemaakt voor pijnbeheersing” (zie onderstaande afbeelding).

 

Dat is een medische claim die door de RCC misleidend is bevonden. Wanneer je daarop klikt voor ‘meer informatie‘ word je doorgelinkt naar de Engelstalige website (eu.healy.shop/healy-in-medicine) waar nog steeds dezelfde medische claims worden gemaakt, alleen dan in het Engels. Daaruit blijkt dat Healy World bij het maken van medische claims geen afwegingen maakt op basis van wat wetenschappelijk bewezen is en of het wel of niet misleidend is, maar op basis van wat wettelijk is toegestaan of waarvoor ze nog niet op de vingers zijn getikt. Een misleidende medische claim in Nederland is immers ook in andere landen een misleidende medische claim. En duidelijk is dat Healy World na een uitgebreide klachtenprocedure bij de RCC de Commissie en later het College van Beroep niet heeft kunnen overtuigen dat de medische claims niet misleidend zijn.

Via e-mail (23 augustus, 10, 15, 22 september, 10 oktober 2022) heb ik bij Healy World geprobeerd te achterhalen of het voor distributeurs in Nederland nu niet meer is toegestaan om te zeggen dat de Healy helpt bij de behandeling van chronische pijn, chronische rugpijn, migraine, lokale gewrichtspijn, depressie, angststoornis en slapeloosheid. Er zijn namelijk verschillende distributeurs die dat nog steeds doen op hun website, bijvoorbeeld:

 • “Healy is een medisch hulpmiddel voor de behandeling van chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn en migraine en voor de ondersteunende behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en bijbehorende slaapstoornissen.
  How2behealthy.nl/healy-frequentietherapie
 • “De Healy is het nieuwste van het nieuwste op gezondheidsgebied. Het is een gecertificeerd medisch product van slechts 5 x 5 cm groot, jarenlang getest en erkent door de reguliere geneeskunde, voor een aantal specifieke klachten. (Fibromyalgie, Migraine, Chronische Pijnklachten, Depressie, Skeletpijnen en Angst).”
  Brein-power.com/healy-ervaringen (gebroken link)
 • “We hebben Healy gecreëerd om je te helpen bij het bereiken van deze doelen. Healy met de TimeWaver-technologie is een medisch product voor de behandeling van chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn en migraine en voor de ondersteunende behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en daarmee verbonden slaapstoornissen, dat op het lichaam kan worden gedragen.”
  Yoga-lovers.nl/c-5336746/healy (gebroken link)
 • “Healy is een medisch product voor de behandeling van chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn en migraine en voor de ondersteunende behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en bijbehorende slaapstoornissen.”
  Healytreatment.nl/shop/healy-kopen-1
 • “Healy is in Europa een gecertificeerd medisch product voor de behandeling van chronische pijn, fibromyalgie, bot/skeletpijn en migraine, alsmede voor ondersteuning van de behandeling van mentale aandoeningen zoals depressie, angst en daaraan gerelateerde slaapstoornissen.”
  Mnmshop.nl/pages/healy (gebroken link)
 • “Healy ondersteunt je gezondheid en is een betrouwbare metgezel voor pijnverlichting Constante of plotselinge pijn kan veel van wat het leven de moeite waard maakt, wegnemen. Healy is een medisch hulpmiddel voor de behandeling van chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn en migraine en voor de ondersteunende behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en bijbehorende slaapstoornissen.”
  Healfrequencies.nl/wat-is-healy (gebroken link)
 • “Het is een medisch gecertificeerd product voor de behandeling van chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn en migraine en voor de ondersteunende behandelingen van psychische aandoeningen als depressie, angst en bijbehorende slaapstoornissen.”
  Gelukshand.nl/extra-info-healy (gebroken link)

Daar is meerdere keren niet duidelijk op geantwoord. Het bleef bij algemene reacties. Bijvoorbeeld dat distributeurs de ‘Code of Conduct for Independent Distributors’ hebben ondertekend waarin staat dat ze geen onjuiste of misleidende beweringen mogen maken en alleen claims mogen gebruiken die op de officiële website van Healy World staan. En dat ze te allen tijde verantwoordelijk en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving handelen.

Healy World heeft ook aangegeven dat distributeurs die misleidende beweringen maken onmiddellijk daarop aangesproken worden en dat ze dan worden geïnstrueerd om hun inhoud aan te passen. Geldt dat dan ook voor de bovenstaande distributeurs? Je zou zeggen van wel want de RCC was daar duidelijk over. De betreffende links heb ik naar Healy World getuurd en ze gaven aan ermee bekend te zijn en dat ze passende maatregelen zullen treffen wanneer ze dat nodig achtten. Vanwege privacy-redenen kunnen ze daar echter geen verdere informatie over geven. Ook dit is geen duidelijk antwoord. Om toch duidelijkheid te krijgen of ze dat nodig achten heb ik een concrete vraag gesteld:

“So if I understand correctly it is in the Netherlands not allowed for distributors (because misleading according to the Reclame Code Commissie) to claim that Healy is a medical device for the treatment of pain in chronic pain, fibromyalgia, skeletal pain and migraine, as well as for the supportive treatment of mental illnesses such as depression, anxiety and related sleep disorders?”

Daar is geen reactie op gekomen, ook niet na een reminder te hebben gestuurd. Healy World lijkt Nederlandse distributeurs dus niet te instrueren om geen medische claims meer te maken. En mochten die gemaakt worden waarvan Healy World kennis heeft, dan wordt er niet ingegrepen.

 1. Eu.healy.shop/nl Geraadpleegd: 8 november 2022
 2. Overvoedingengezondheid.nl/wp-content/uploads/2021/09/Klachtenformulier-RCC-betreft-Healy_inclusief-bijlagen_website.pdf Geraadpleegd: 8 november 2022
 3. Overvoedingengezondheid.nl/de-healy-en-misleidende-claims Geraadpleegd: 8 november 2022
 4. Reclamecode.nl/uitspraken/healy/gezondheid-2021-00085-cvb/300157 Geraadpleegd: 8 november 2022
 5. Eu.healy.shop/nl/healy-in-de-medische-wereld (gebroken link)
 6. Eu.healy.shop/nl/product/local-stimulation-2 Geraadpleegd: 8 november 2022
 7. Eu.healy.shop/nl/product/healy-medical-edition Geraadpleegd: 8 november 2022 (gebroken link)