Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) is een darmhormoon dat snel wordt afgegeven als reactie op voedsel-inname (is ontregeld bij diabetes mellitus type II). Bij mensen met overgewicht en obesitas zonder diabetes mellitus type II lijkt het tot gewichtsverlies te leiden
[1]. Leid het ook tot gewichtsverlies bij mensen met diabetes mellitus type II?

Eigenschappen GLP-1

 • Stimuleert de afgifte van insuline (incretine);
 • Blokkeert de afgifte van glucagon;
 • Onderdrukt voedsel-inname;
 • Vermindert de eetlust;
 • Vertraagt de maaglediging;
 • Reguleert het glucose-metabolisme.

Een nadeel van het hormoon GLP-1 is dat het een korte werkingsduur heeft. Enzymen maken het hormoon snel onwerkzam. Er zijn daarom GLP-1 receptor agonisten (GLP-1ra) ontwikkeld die dit nadeel minder hebben en die als medicijn worden ingezet bij mensen met diabetes mellitus type II om zo de glucosespiegel te verlagen (exenatide, liraglutide). Veel andere medicijnen die de glucosespiegel verlagen hebben als bijwerking dat de kans op gewichtstoename toeneemt (insuline, sulfonylureumderivaten, sitagliptine, thiazolidinedine). GLP-1ra heeft deze bijwerking niet [1, 2]. Integendeel, zoals wederom blijkt uit een netwerk meta-analyse met diabetespatiënten [3]. 

 Opmerkingen

 • Er zijn vaak meerdere geneesmiddelen voor eenzelfde indicatie. In onderzoek vergelijkt men een geneesmiddel meestal met een ander geneesmiddel of met een placebo. Niet alle medicijnen worden dus onderling met elkaar vergeleken. Met een netwerk meta-analyse is dat wel mogelijk.
 • Gemiddelde duur was 31 weken.
 • Er is niet gezocht naar ongepubliceerde onderzoeken.
 • Niet alle onderzoeken hadden het meten van gewichtsverlies als opzet.
 • Alleen exenatide in een dosis van 10 microgram en liraglutide in een dosis van 1.8 milligram leidde tot een significant gewichtsverlies vergeleken met placebo (respectievelijk -1.92 kg en -0.98 kg).
 • Het gebruik van GLP-1ra kent een relatief klein aantal bijwerkingen die mild tot matig zijn (misselijkheid, braken, diarree, luchtweginfecties) [4].

 Referenties

 1. Zhang F, Tong Y, Su N, Li Y, Tang L, Huang L, Tong N. Weight loss effect of glucagon-like peptide-1 mimetics on obese/overweight adults without diabetes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Diabetes. 2014 Jul 15.
 2. Vilsbøll T, Christensen M, Junker AE, Knop FK, Gluud LL. Effects of glucagon-like peptide-1 receptor agonists on weight loss: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials. BMJ. 2012 Jan 10;344:d7771.
 3. Sun F, Chai S, Li L, Yu K, Yang Z, Wu S, Zhang Y, Ji L, Zhan S. Effects of glucagon-like Peptide-1 receptor agonists on weight loss in patients with type 2 diabetes: a systematic review and network meta-analysis. J Diabetes Res. 2015;2015:157201.
 4. Harris KB, McCarty DJ. Efficacy and tolerability of glucagon-like peptide-1 receptor agonists in patients with type 2 diabetes mellitus. Ther Adv Endocrinol Metab. 2015 Feb;6(1):3-18.