In Nederland zijn verschillende netwerkmarketingbedrijven actief die via zelfstandig werkende distribiteurs gezondheidsproducten verkopen. Het Amerikaanse Forever Living Products (FLP) is er één van. Er zijn echter wel regels waaraan het bedrijf en de distribiteurs zich moeten houden. In de praktijk gebeurt dat niet altijd, waardoor potentiële klanten worden misleid. Het gaat dan om het maken van gezondheidsclaims die a) niet zijn goedgekeurd of b) nog niet zijn beoordeeld (‘on hold’), maar niet onderbouwd kunnen worden. Wat dat laatste betreft heeft De ‘Reclame Code Commissie‘ (RCC) geoordeeld dat die gezondheidsclaims misleidend en oneerlijk zijn in de zin van de ‘Nederlandse Reclame Code‘ (NRC).

Forever Living Products

Forever Living is een Amerikaans netmarketingbedrijf dat sinds 1978 producten verkoopt die gericht zijn op de gezondheid en het welzijn van mensen [1]:

“Founded in 1978 by Rex Maughan, Forever Living Products is a multi-billion dollar company that manufactures and sells hundreds of wellness and beauty products all around the world. Still privately owned, it’s more than a business – It’s a family.”

De producten zijn niet in de winkel te koop maar worden, meestal vanuit huis, aan de man gebracht door zelfstandige distributeurs (Forever Business Owners, FBO’s). Deze distribiteurs kunnen met hun onderneming geld verdienen door a) de producten zelf te verkopen of b) mensen vinden die de producten voor hun gaan verkopen. Wereldwijd is het bedrijf actief in meer dan 160 landen en tien miljoen distributeurs [1]. Goed voor een jaaromzet van meer dan 2,5 miljard dollar. Een basis-ingrediënt dat vaak in hun producten zit is aloë vera. het vormt het middelpunt van het bedrijf. Ze zeggen zelf dat ze wereldwijd de grootste teler, producent en distributeur van aloë vera-producten zijn en verantwoordelijk voor ruim 60% van de wereldproductie van aloë vera (30 miljoen liter per jaar).

Forever Living en gezondheidsclaims

In Europa mogen niet zomaar voedings- en gezondheidsclaims worden gemaakt. Dat mag alleen wanneer die door de ‘Europese Commissie‘ (EC) zijn goedgekeurd en dus wetenschappelijk voldoende zijn onderbouwd. De ‘European Food and Safety Authority‘ (EFSA) is de instantie die de gezondheidsclaims beoordeelt en advies uitbrengt. De spelregels voor het maken van gezondheidsclaims staan in de Europese Claimsverordening 1924/2006. Daarin staat bijvoorbeeld dat duidelijk moet zijn op welk ingrediënt of welke voedingsstof de gezondheidsclaim van toepassing is. Deze claimsverordening is ervoor bedoeld om de consument te beschermen tegen misleiding en om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Medische claims mogen helemaal niet gebruikt worden voor levensmiddelen en voedingssupplementen. Forever Living is zich daarvan bewust. In het Samenwerkingsregelement uit 2017 staat dat dit ten strengste verboden is:

“Het is een FBO ten strengste verboden om beweringen te uiten met betrekking tot vermeende therapeutische of helende eigenschappen van de producten of claims ten aanzien van de veiligheid. Slechts de verklaringen of beweringen die officieel toegestaan worden door Forever of die vermeld worden in de officiële documentatie van Forever, mogen geuit of gebruikt worden. Een FBO mag niet beweren dat producten van Forever nuttig zijn voor de behandeling, preventie, diagnose of genezing van enige ziekte. Medische beweringen met betrekking tot de producten van Forever zijn strikt verboden. FBO’s dienen klanten die onder behandeling zijn van een arts, of die een medische behandeling ondergaan, aan te raden hun arts om advies te vragen voordat ze hun voedingsregime wijzigen.”

“Daar waar Forever producten beschreven worden mogen alleen beschrijvingen uit de productbrochure worden gebruikt op het internet, inclusief social media. Deze uitingen voldoen namelijk aan de EU wetgeving inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (EG 1924/2006).  Beschrijvingen van persoonlijke, subjectieve productervaringen en/of lifestyle elementen waarin de producten een rol spelen zijn toegestaan, mits ze voldoen aan artikel 16.02.(n). (medische claims). Al deze uitingen dienen vooraf te zijn goedgekeurd door Forever. Het plaatsen van niet goedgekeurde teksten op websites of social media, die niet voldoen aan in het Samenwerkingsreglement gestelde regels, kunnen leiden tot schorsing van de desbetreffende FBO.”

Vaak maakt Forever Living op de juiste manier gebruik van gezondheidsclaim. Over Forever Vision wordt bijvoorbeeld gezegd (afbeelding):

“Bevat o.a. vitamine A dat bijdraagt tot het instandhouden van een normaal gezichtsvermogen.”

Hier wordt keurig naar de voedingsstof verwezen en de gezondheidsclaim is goed geformuleerd en goedgekeurd [2]. Een ander voorbeeld is Forever Calcium (met andere mineralen en vitamines). Daarover wordt gezegd (afbeelding):

“Tweemaal daags 2 tabletten en Forever Calcium biedt u de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid calcium die uw lichaam helpt bij de handhaving van sterke botten en normale spierfuncties.”

“Vitamine C helpt bij de vorming van collageen dat ervoor zorgt dat het kraakbeen normaal functioneert.”

Ook hier wordt keurig naar de voedingsstoffen verwezen en de gezondheidsclaims zijn goed geformuleerd en goedgekeurd [3, 4]. Een laatste voorbeeld is Forever Artic Sea. Daarover wordt gezegd (afbeelding):

“EPA en DHA dragen bij aan de normale functie van het hart. DHA draagt ook bij aan het onderhoud van normale hersenfunctie en zicht. De genoemde gunstige effecten worden verkregen bij een dagelijkse inname van minimaal 250mg DHA en EPA.”

Ook hier wordt weer keurig naar de voedingsstoffen gewezen en de gezondheidsclaims zijn goed geformuleerd en goedgekeurd [5, 6]. Bij deze voorbeelden gaat het om vitamines, een mineraal en visvetzuren. De meeste gezondheidsclaims die zijn goedgekeurd (ruim de helft) gaan over vitamines en mineralen. Forever Living verkoopt echter ook voedingssupplementen met andere ingrediënten, zoals aloë vera, garcinia cambogia, ginkgo biloba en ginseng. Ook daar worden gezondheidsclaims voor gemaakt, maar die zijn (nog) niet beoordeeld door de EFSA. Deze staan nog ‘on hold’. Dat betekent echter niet dat ze zomaar gebruikt mogen worden en voldoen aan de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Gezondheidsclaims met een ‘on hold’ status

Nog niet alle oorspronkelijk ingediende gezondheidsclaims zijn door de EFSA beoordeeld. Deze gezondheidsclaims ( vooral voor botanicals) staan ‘on hold’. Dat betekent dat ze (nog) gebruikt mogen worden, op voorwaarde dat ze voldoen aan de overige voorwaarden die in de Claimsverordening staan, waaronder:

 • Gezondheidsclaims mogen niet misleidend zijn.”
 • “Voedings- en gezondheidsclaims zijn gebaseerd op en onderbouwd door algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens. Een exploitant van een levensmiddelenbedrijf die gebruikmaakt van een voedings- of gezondheidsclaim, dient dit te rechtvaardigen.” 

Tevens moet voldaan worden aan de voorwaarden voor gebruik (‘conditions of use’) zoals die zijn aangegeven bij de ingediende gezondheidsclaim (bijvoorbeeld de vermelde dagdosering). Een ‘on hold’ status zegt dus niets over de onderbouwing van de gezondheidsclaim. De Keuringsraad kijkt bij het beoordelen van een gezondheidsclaim met een ‘on hold’ status of voldaan is aan de ‘conditions of use’. Is daaraan voldaan, dan mag die claim, vooralsnog, gemaakt worden van de Keuringsraad. De gezondheidsclaim wordt dus niet op wetenschappelijke onderbouwing beoordeeld. De ‘Reclame Code Commissie‘ (RCC) gaat een stap verder, met als doel het beschermen van de consument tegen misleiding. Zij hebben als werkwijze dat bij een gemotiveerde klacht, het aan de adverteerder is om de betreffende gezondheidsclaim aannemelijk te maken. Ze laten zich hierbij wel adviseren door de Keuringsraad, maar ze hoeven dat advies niet te volgen. Zie bijvoorbeeld de uitspraken van de RCC over de betwiste afslankende werking van Yerba Mate (dossiernr. 2015/00589), groene koffie (dossiernr. 2015/00942) en het groene thee-extract EGCG (dossiernr: 2015/00916 ) [7-9]. Voor al deze ingrediënten is er een gezondheidsclaim die betrekking heeft op een afslankende werking die momenteel ‘on hold’ staat. De gezondheidsclaims werden echter in strijd met de ‘Nederlandse Reclame Code‘ (NRC) bevonden, omdat de adverteerders de gezondheidsclaims niet aannemelijk konden maken. Kan Forever Living de gezondheidsclaims die ‘on hold’ staan wel aannemelijk maken?

Voorbeelden

Forever Living verkoopt verschillende voedingssupplementen die worden aangeprezen met gezondheidsclaims die nog ‘on hold’ staan. Deze gezondheidsclaims zijn onder andere te vinden op hun website en in hun productbrochure:

 • Forever Aloë Vera Gel

“Helpt de immuniteit te verhogen, stimuleert de spijsvertering en zorgt voor een fitter gevoel.”
(zie: website, productbrochure)

 • Forever Garcinia Plus

“Forever Garcinia Plus bevat Garcinia Cambogia dat het hongergevoel of de eetlust vermindert. Het zorgt voor een verminderde opslag van vet in vetweefsel.”
(zie: website, productbrochure)

 • Forever Ginkgo Plus

“Forever Ginkgo Plus ondersteunt het geheugen”
(zie: website)

 • Forever Gin-Chia

“Ginseng draagt bij aan een natuurlijke afweer en de goede werking van het immuunsysteem. Daarnaast ondersteunt het de geheugenprestaties en het behoud van een optimale conditie.”
(zie: website, productbrochure)

Zijn de gezondheidsclaims onderbouwd?

In hoeverre kunnen de hierboven genoemde gezondheidsclaims onderbouwd worden? Het blijkt dat er soms aanwijzingen voor bepaalde gunstige effecten zijn, maar dat voor alle gezondheidsclaims gesteld kan worden dat er geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs voor is (zie motivering). Met andere woorden: het is niet aannemelijk dat bij gebruik van de producten de geclaimde effecten zullen optreden. De belangrijkste redenen daarvoor zijn:

 • Bewijs voor een gunstig effect ontbreekt.
 • De resultaten die gevonden worden zijn inconsistent.
 • De kwaliteit van veel studies is laag.
 • De gebruikte dagdosering in de studies is hoger dan het dagelijks gebruiksadvies van het Forever Living-supplement.

Het Amerikaanse ‘National Center for Complementary and Integrative Health‘ NCCIH geeft aan [10]:

 • There’s some evidence that the topical use of aloe products might be helpful for symptoms of certain conditions such as psoriasis and certain rashes.
 • There’s not enough high-quality scientific evidence to show whether topical use of aloe helps to heal wounds.
 • There’s not enough scientific evidence to support aloe vera for any of its other uses.

Dat is in strijd met wat Forever Living aangeeft [11]:

Modern Science Validates Ancient Wisdom
Over the last several decades, the widespread use of Aloe Vera caught the attention of scientists. And the result is an impressive and growing body of research that demonstrates aloe’s impressive health-promoting properties. Literally hundreds of aloe-based studies have documented numerous areas of support provided by Aloe Vera, including:

  • Skin health
  • Digestive/gastrointestinal function
  • Maintaining healthy blood sugar levels
  • Maintaining healthy cholesterol and triglyceride levels
  • Inflammatory response
  • Immune function support
  • Oral health

These studies have confirmed what ancient cultures have known for generations – aloe is a powerful, safe and effective health-promoting agent. And the research has also revealed why aloe is so versatile, as it contains several compounds that promote and support health within the body. These compounds include mannans, lignins, and glycosides, just to name a few.

Science Supports Forever Living
Science is at the heart of Forever Living Products. The company employs respected scientists who are world leaders in product development. Not only does modern scientific validation support the impressive historical use of aloe, it has allowed Forever Living to produce the best aloe products available today.”

Forever Living heb ik daarom gevraagd of ze de gezondheidsclaims kunnen onderbouwen met wetenschappelijke studies.

Reactie van Forever Living

Via email en vervolgens telefoon heb ik contact opgenomen met Forever Living. Hierin hebben ze benadrukt dat hun intentie is om alles volgens de regels te doen en de consument niet te misleiden. Daarvoor zijn ze ook in gesprek met de ‘Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit’ (NVWA) en de ‘Keuringsraad’ (de Keuringsraad heeft op 5 mei 2017 echter laten weten dat Forever Living, tot dusver, de website niet aan hen heeft voorgelegd ter beoordeling). Distribiteurs die de regels overtreden worden daarom ook bestraft. De vraag blijft daarmee echter onbeantwoord. Kunnen ze die gezondheidsclaims onderbouwen? Uiteindelijk is er door de ‘Compliance Manager‘ gezegd dat Forever Living niemand in huis heeft (ook de productspecialist niet) die de gezondheidsclaims kan onderbouwen. Na intern overleg met de directie hebben ze de volgende reactie gegeven (met toestemming om te paatsen):

Vele miljoenen mensen maken wereldwijd naar volle tevredenheid gebruik van de producten van Forever. Zij ervaren, net als wij, de kracht van Aloe Vera. Aloe Vera is bij Forever de basis voor een uitgebreid assortiment van hoogwaardige gezondheids-, huidverzorgings- en cosmeticaproducten. Uitgangspunt daarbij is uiteraard dat wij voldoen aan alle eisen die aan ons worden gesteld, wettelijke eisen én de eisen die onze enthousiaste gebruikers aan onze producten stellen. Dat is een continue proces van verbeteren en leren dat we vol vertrouwen samen met onze Forever Business Owners aanpakken en omarmen en waarin we onze verantwoordelijkheid zeer serieus nemen.”

Ze blijven van mening dat de gezondheidsclaims niet in strijd zijn met de NRC, ondanks dat ze de gezondheidsclaims niet kunnen onderbouwen en er geen enkele keer naar mijn onderbouwing is gevraagd. Om meer duidelijkheid te krijgen heb ik een klacht ingediend bij de RCC.

Klachtenprocedure Reclame Code Commissie

Ingediende klachten (pdf + motivering).

 • Forever Aloë Vera Gel
  Helpt de immuniteit te verhogen, stimuleert de spijsvertering en zorgt voor een fitter gevoel.”
 • Forever Garcinia Plus
  Forever Garcinia Plus bevat Garcinia Cambogia dat het hongergevoel of de eetlust vermindert. Het zorgt voor een verminderde opslag van vet in vetweefsel.”
 • Forever Ginkgo Plus
  Forever Ginkgo Plus ondersteunt het geheugen
 • Forever Gin Chia
  Ginseng draagt bij aan een natuurlijke afweer en de goede werking van het immuunsysteem. Daarnaast ondersteunt het de geheugenprestaties en het behoud van een optimale conditie.”

Verweer Forever Living

Het verweer van Forever Living bestond hoofdzakelijk uit het verwijzen naar de gezondheidsclaims met een ‘on hold‘  status. Op basis daarvan zijn ze ervan overtuigd dat ze die gezondheidsclaims terecht maken. Hoewel ze ook overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van Ginkgo Plus gaven ze aan dat ze de gezondheidsclaims “ondersteunt het geheugen” niet konden onderbouwen. Hetzelfde geldt voor Forever Gin Chia en de gezondheidsclaims “draagt bij aan de goede werking van het immuunsysteem” en “ondersteunt de geheugenprestaties“. Forever Living gaf aan dat ze zich gaan beraden op een herformulering.

Beslissing Reclame Code Commissie

Zoals overwogen door het College van Beroep in zijn beslissing van 2 februari 2016 (dossier 2015/00916), mag een adverteerder, zolang de Europese Commissie ten aanzien van bepaalde (bestanddelen van) levensmiddelen niet heeft beslist of een hiervoor ingediende gezondheidsclaim op de communautaire lijst van toegestane claims wordt geplaatst en deze claim “on hold” staat, gedurende deze toelatingsprocedure in reclame melding maken van die claim. Als de adverteerder echter in reclame in feite vooruitloopt op de uitkomst van de toelatingsprocedure door al tijdens de ‘on hold’ status zonder voorbehoud in reclame een concreet en daadwerkelijk effect claimen, dient de adverteerder deze werking bij een gemotiveerde betwisting, vooruitlopend op de beslissing over het plaatsen van de claim op de communautaire lijst van toegestane claims, aannemelijk te maken. Indien in een uiting voor een levensmiddel op deze wijze een effect op de gezondheid wordt geclaimd dat niet aannemelijk wordt gemaakt, moet de uiting om die reden misleidend worden geacht. De gemiddelde consument zal immers verwachten dat een product waarvan stellig en zonder voorbehoud een bepaalde werking op de gezondheid wordt geclaimd, die werking ook daadwerkelijk heeft.”

 • De Commissie acht de reclame-uiting voor Forever Aloe Vera Gel (uiting I) in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.
 • De Commissie acht de reclame-uiting voor Forever Ginko Plus (uiting II) in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC.
 • De Commissie acht de reclame-uiting voor Forever Gin Chia (uiting II) in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 en 7 NRC.
 • De Commissie acht de reclame-uiting voor Forever Garcinia Plus (uiting IV) in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.
 • De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.”

De volledige uitspraak is te lezen op de website van de RCC.


Distribiteurs en gezondheidsclaims

Het probleem met netwerkmarketingbedrijven, waaronder Forever Living is dat de distribiteurs voornamelijk tevreden en enthousiaste gebruikers zijn, maar geen voedingsdeskundigen die zijn opgeleid om objectief voedingsadvies te geven. In de praktijk leidt dat ertoe dat ze gezondheids- en medische claims maken die niet onderbouwd kunnen worden en niet zijn toegestaan. Vaak zullen ze zich daar niet van bewust zijn, wat het probleem niet minder groot maakt. Het is bijvoorbeeld reëel dat andere voedings- of leefstijladviezen, die mogelijk zinvoller zijn, uitblijven. Als distribiteur is het niet alleen het verkopen van producten (en werven van nieuwe distribiteurs), maar ook het beantwoorden van hulpvragen waar de klant mee komt. Een product uit het assortiment van Forever Living is dan niet altijd de (beste/voordeligste) oplossing, terwijl daar wel snel op gestuurd zal worden. Wat niet vergeten mag worden is dat iedere distribiteur een ondernemer is en daar horen verantwoordelijkheden bij, waaronder zich houden aan de regelgeving (en daar dus bekend mee zijn).

Tot slot speelt de verkoop zich grotendeels achter de schermen plaats, waar controlerende instanties geen zicht en grip op hebben. Het bedrijf kan daar iets aan doen door hun distribiteurs beter voor te lichten en hun online activiteiten regelmatig te controleren. Dat de regels in het Samenwerkingsregelement staan blijkt namelijk niet altijd voldoende te zijn.

Voorbeeld 1

Een distribiteur plaatste op LinkedIn verschillende medische claims:

“Beste X, ik werk met een geweldig natuurproduct wat mij van mijn acute reuma heeft geholpen en wat baat heeft bij jicht. Inwendig en uitwendig gebruik met msm gel en heat lotion. Het heet Forever Freedom: vrij van pijn / bewegingsvrijheid. Pure aloë met o.a. glucosamine, chondroitine en msm. Pijnstillend, voedend, opbouwend etc.”

“De voedingsadviezen zijn mooi en goed, maar je kunt het veel beter, sneller en effectiever aanpakken met dus de juiste supplementen. Ik werk met de puurste aloë vera die er is: hét rijkste voedingssupplement, wat ontzuurt! GOEDE supplementen kunnen werken als natuurlijke medicijnen. Aloë heeft veel goeds gedaan voor mensen met jicht!”

Op de website van diezelfde distribiteur stonden ook verschillende gezondheids- en medische claims, waaronder:

 • Het is slim. Voorkomen is beter dan genezen en dagelijks een dosis aloë kan ziek zijn voorkomen. Heel eenvoudig…
 • Je kunt langer, gezonder en dus gelukkiger leven.
 • Aloë vera heeft de volgende eigenschappen: meer dan 200 werkzame stoffen, ontstekingsremmend, antisceptisch (kan bacteriën doden) en antiviraal (kan virussen doden), ontgiftend en reinigend, celvernieuwend (regenererend), dringt door de huidlagen heen, is kalmerend, pijnstillend, jeukstillend, bloedstelpend en heeft wetenschappelijk aangetoond kankerremmende eigenschappen.
 • Aloë kan door zijn veelzijdigheid baten bij o. a.: afremmen verouderingsproces, een mooiere, jonge huid, betere weerstand, meer energie, beter concentratievermogen, betere opname voedingsstoffen, betere hormoonhuishouding, gezondere cellen, sterkere nagels, gezonder haar, beter slapen, vrolijker etc. Tevens kan het baten bij allerlei aandoeningen als: darm- en maagproblemen, allerlei huidproblemen, gewrichtsaandoeningen, overgewicht, hormonale problemen, ontstekingen etc. Ook kan het zelfs de ernstige chronische ziekten van vandaag de dag voorkomen…

Omdat de distribiteur  niet bereid was om de gezondheids- en medische claims aan te passen of te verwijderen heb ik uiteindelijk een klacht ingediend bij de RCC. De beslissing was [12]:

Adverteerder gebruikt in de bestreden uiting diverse (toespelingen op) medische claims voor het product “Forever Aloë Drinks”. Dit is het geval in de zinsneden die in de beschrijving van de klacht zijn opgenomen onder de nummers 3 t/m 11. Door deze wijze van presenteren dient het product te worden aangemerkt als een geneesmiddel in de zin van artikel 1 onder b van de Geneesmiddelenwet. Op grond van artikel 84 van de Geneesmiddelenwet is het verboden om reclame te maken voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend. Niet in geschil is dat ten aanzien van het product “Forever Aloë Drinks” een dergelijke vergunning (voor het verhandelen van een geneesmiddel) ontbreekt. Om deze reden is de uiting in strijd met de wet en daardoor in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

De voorzitter begrijpt de klacht tegen de onder 1, 2 en 12 opgenomen tekstgedeeltes van de uiting aldus, dat klager de eigenschappen en/of werking van het aangeprezen product onvoldoende (wetenschappelijk) onderbouwd acht. In dat geval ligt het op de weg van adverteerder om aannemelijk te maken dat het product de in de uiting daaraan toegeschreven werking heeft en de reclame dus juist en eerlijk is. Daarin is adverteerder niet geslaagd. Er zijn geen stukken overgelegd waaruit een voldoende wetenschappelijke onderbouwing blijkt van de in de uiting geclaimde werking van “Forever Aloë Drinks”.

Het voorgaande impliceert dat de reclame gepaard gaat met onjuiste informatie ten aanzien van de van het gebruik van het product te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Nu de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.

De beslissing van de voorzitter
De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 en 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.”

Door het gebruik van medische claims is de desbetreffende distribiteur door Forever Living een periode geschorst geweest.

Voorbeeld 2

Op Facebook is door een zelfstandige distributeur een bericht over de gezondheidsvoordelen van aloë vera geplaatst. Hierin werd niet alleen gebruik gemaakt van gezondheidsclaims, maar ook van medische claims die per definitie niet zijn toegestaan voor voedingsmiddelen.

Onder het artikel heb ik een reactie geplaatst met daarin de vraag waar deze gezondheidsvoordelen op gebaseerd zouden zijn. De wetenschappelijke literatuur laat dat namelijk niet zien. Omdat ik geen reactie kreeg heb ik via Messenger een persoonlijk bericht gestuurd met de vraag om een reactie. Kort daarna was mijn reactie onder het Facebook-artikel verwijderd. Een reactie op het persoonlijk bericht heb ik niet gekregen. Omdat het artikel nog steeds op Facebook stond heb ik opnieuw een reactie onder het Facebook-artikel geplaatst. Na deze tweede reactie is het artikel verwijderd.

Samenvatting

Forever Living is een Amerikaans netmarketingbedrijf dat producten verkoopt die gericht zijn op de gezondheid en het welzijn van mensen. Ze zijn zich ervan bewust dat het gebruik van medische claims niet is toegestaan en dat gezondheidsclaims alleen maar mogen worden gebruikt wanneer die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Daar houden ze zich keurig aan. Ze maken echter ook gebruik van gezondheidsclaims die nog ‘on hold‘ staan en dus nog niet beoordeeld zijn. Onder bepaalde voorwaarden mogen die nog gebruikt worden. Daar hoort onder andere bij dat ze zijn gebaseerd op en onderbouwd door algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens. Deze onderbouwing ontbreekt echter en Forever Living kan die ook niet geven. De Reclame Code Commissie heeft dan ook geoordeeld dat die gezondheidsclaims misleidend en oneerlijk zijn in de zin van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Distributeurs zijn minder goed op de hoogte van wat wel en niet is toegestaan en maken vaker medische- en gezondheidsclaims die niet zijn toegestaan. Meer controle en handhaving op wat distributeurs schrijven is daarom wenselijk.

Referenties

 1. Foreverliving.com/page/home-page/about-us/usa/en Geraadpleegd: 7 januari 2022
 2. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to vitamin A and cell differentiation (ID 14), function of the immune system (ID 14), maintenance of skin and mucous membranes (ID 15, 17), maintenance of vision (ID 16), maintenance of bone (ID 13, 17), maintenance of teeth (ID 13, 17), maintenance of hair (ID 17), maintenance of nails (ID 17), metabolism of iron (ID 206), and protection of DNA, proteins and lipids from oxidative damage (ID 209) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006 on request from the European Commission. EFSA Journal 2009; 7(9):1221. [25 pp.].
 3. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to eicosapentaenoic acid (EPA), docosahexaenoic acid (DHA), docosapentaenoic acid (DPA) and maintenance of normal cardiac function (ID 504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325), maintenance of normal blood glucose concentrations (ID 566), maintenance of normal blood pressure (ID 506, 516, 703, 1317, 1324), maintenance of normal blood HDL-cholesterol concentrations (ID 506), maintenance of normal (fasting) blood concentrations of triglycerides (ID 506, 527, 538, 1317, 1324, 1325), maintenance of normal blood LDL-cholesterol concentrations (ID 527, 538, 1317, 1325, 4689), protection of the skin from photo-oxidative (UV-induced) damage (ID 530), improved absorption of EPA and DHA (ID 522, 523), contribution to the normal function of the immune system by decreasing the levels of eicosanoids, arachidonic acid-derived mediators and pro-inflammatory cytokines (ID 520, 2914), and “immunomodulating agent” (4690) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal 2010;8(10):1796. [32 pp.]
 4. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion the substantiation of a health claim related to docosahexaenoic acid (DHA) and maintenance of normal (fasting) blood concentrations of triglycerides (ID 533, 691, 3150), protection of blood lipids from oxidative damage (ID 630), contribution to the maintenance or achievement of a normal body weight (ID 629), brain, eye and nerve development (ID 627, 689, 704, 742, 3148, 3151), maintenance of normal brain function (ID 565, 626, 631, 689, 690, 704, 742, 3148, 3151), maintenance of normal vision (ID 627, 632, 743, 3149) and maintenance of normal spermatozoa motility (ID 628) pursuant to Article 13(3) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal 2010;8(10):1734. [27 pp.].
 5. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to calcium and growth, development and maintenance of the normal structure and function of bones and teeth (ID 224, 230, 231, 354, 3099), muscle function and neurotransmission (ID 226, 227, 230, 235), blood coagulation (ID 230, 236), energy-yielding metabolism (ID 234), normal function of digestive enzymes (ID 355), and maintenance of a normal blood pressure (ID 225, 385, 1419) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006on request from the European Commission. EFSA Journal 2009; 7(9):1210. [27 pp.].
 6. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to vitamin C and protection of DNA, proteins and lipids from oxidative damage (ID 129, 138, 143, 148), antioxidant function of lutein (ID 146), maintenance of vision (ID 141, 142), collagen formation (ID 130, 131, 136, 137, 149), function of the nervous system (ID 133), function of the immune system (ID 134), function of the immune system during and after extreme physical exercise (ID 144), non-haem iron absorption (ID 132, 147), energyyielding metabolism (ID 135), and relief in case of irritation in the upper respiratory tract (ID 1714, 1715) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006 on request from the European Commission. EFSA Journal 2009; 7(9):1226. [28 pp.].
 7. Reclamecode.nl/uitspraken/yerba/gezondheid-2015-00589/134593/ Geraadpleegd: 7 januari 2022
 8. Reclamecode.nl/uitspraken/afvallen/gezondheid-2015-00942/142793/ Geraadpleegd: 7 januari 2022
 9. Reclamecode.nl/uitspraken/vitamines/voeding-en-drank-2015-00916-cvb/141995/  Geraadpleegd: 7 januari 2022
 10. Nccih.nih.gov/health/aloe-vera Geraadpleegd: 7 januari 2022
 11. Foreverliving.co.th/en/2016/04/26/the-science-of-aloe/ Geraadpleegd: 7 januari 2022 (gebroken link)
 12. Reclamecode.nl/uitspraken/forever-aloe/voeding-en-niet-alcoholhoudende-dranken-2013-00695/126029/ Geraadpleegd: 7 januari 2022