Eind april 2017 heb ik bij de ‘Reclame Code Commissie’ (RCC) enkele gemotiveerde klachten ingediend tegen Forever Living. Het multi-level-marketingbedrijf maakt namelijk reclame in de vorm van gezondheidsclaims die naar mijn overtuiging niet aannemelijk zijn. De uitspraak is nu bekend. De RCC heeft geoordeeld dat de betreffende gezondheidsclaims misleidend en oneerlijk zijn in de zin van de ‘Nederlandse Reclame Code’ (NRC) en beveelt Forever Living aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Ingediende klachten

 • Forever Aloë Vera Gel
  Helpt de immuniteit te verhogen, stimuleert de spijsvertering en zorgt voor een fitter gevoel.”
 • Forever Ginkgo Plus
  Forever Ginkgo Plus ondersteunt het geheugen.
 • Forever Gin Chia
  Ginseng draagt bij aan een natuurlijke afweer en de goede werking van het immuunsysteem. Daarnaast ondersteunt het de geheugenprestaties en het behoud van een optimale conditie.”
 • Forever Garcinia Plus
  Forever Garcinia Plus bevat Garcinia Cambogia dat het hongergevoel of de eetlust vermindert. Het zorgt voor een verminderde opslag van vet in vetweefsel.”

Verweer van Forever Living

Forever Living sprak niet tegen dat de betreffende gezondheidsclaims niet zijn goedgekeurd door de ‘European Food and Safety Authority’ (EFSA). Wel gaven ze in hun verweer aan dat de meeste gezondheidsclaims in de klacht een ‘on hold’ status hebben. Dat zijn gezondheidsclaims die nog door de EFSA beoordeeld moeten worden en onder bepaalde voorwaarden nog gebruikt worden. Op basis daarvan gaf Forever Living aan dat ze terecht gebruik maken van de die gezondheidsclaims. Uitzonderingen hierop zijn één gezondheidsclaim voor Ginkgo Plus (“ondersteunt het geheugen“) en twee voor Gin Chia (“draagt bij aan de goede werking van het immuunsysteem” en “ondersteunt de geheugenprestaties“). Forever Living was onvoldoende in staat om die gezondheidsclaims te onderbouwen. Ze gaan zich daarom beraden om die te herformuleren. Een verdere onderbouwing of weerlegging ontbrak.

Uitspraak en motivering van de RCC

Verschillende gezondheidsclaims hebben inderdaad, zoals ook aangegeven in mijn klacht, een ‘on hold’ status. De RCC hanteert echter de werkwijze dat bij een gemotiveerde betwisting, het aan de adverteerder is om die gezondheidsclaim aannemelijk te maken. De RCC legt het als volgt uit in de uitspraak:

Zoals overwogen door het College van Beroep in zijn beslissing van 2 februari 2016 (dossier 2015/00916), mag een adverteerder, zolang de Europese Commissie ten aanzien van bepaalde (bestanddelen van) levensmiddelen niet heeft beslist of een hiervoor ingediende gezondheidsclaim op de communautaire lijst van toegestane claims wordt geplaatst en deze claim “on hold” staat, gedurende deze toelatingsprocedure in reclame melding maken van die claim. Als de adverteerder echter in reclame in feite vooruitloopt op de uitkomst van de toelatingsprocedure door al tijdens de ‘on hold’ status zonder voorbehoud in reclame een concreet en daadwerkelijk effect claimen, dient de adverteerder deze werking bij een gemotiveerde betwisting, vooruitlopend op de beslissing over het plaatsen van de claim op de communautaire lijst van toegestane claims, aannemelijk te maken. Indien in een uiting voor een levensmiddel op deze wijze een effect op de gezondheid wordt geclaimd dat niet aannemelijk wordt gemaakt, moet de uiting om die reden misleidend worden geacht. De gemiddelde consument zal immers verwachten dat een product waarvan stellig en zonder voorbehoud een bepaalde werking op de gezondheid wordt geclaimd, die werking ook daadwerkelijk heeft.”

Forever Living is niet in staat geweest om de betreffende gezondheidsclaims aannemelijk te maken, waardoor de RCC heeft geoordeeld dat deze misleidend en oneerlijk zijn in de zin van de ‘Nederlandse Reclame Code’ (NRC).

De beslissing

 • De Commissie acht de reclame-uiting voor Forever Aloe Vera Gel (uiting I) in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.
 • De Commissie acht de reclame-uiting voor Forever Ginko Plus (uiting II) in trijd met het bepaalde in artikel 2 NRC.
 • De Commissie acht de reclame-uiting voor Forever Gin Chia (uiting III) in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 en 7 NRC.
 • De Commissie acht de reclame-uiting voor Forever Garcinia Plus (uiting IV) in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.
 • De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Forever Living heeft nog de mogelijkheid om tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij het ‘College van Beroep’ (CvB).

Volledig dossier Forever Living en Gezondheidsclaims