Amino Alliance is een voedingssupplement dat gebaseerd is op Nobelprijswinnend onderzoek en waar een wetenschapper zijn naam aan heeft verbonden [1]. Het bestaat uit de aminozuren L-arginine pidolaat, L-lysine HCL, L-glutamine en het suiker isomaltulose. Op hun websites en op sociale media-kanalen maakten/maken ze verschillende gezondheids- en medische claims die niet toegestaan. Hoewel ze daarop zijn aangesproken, ze contact hebben opgenomen met de Keuringsraad en er een klacht tegen ze is ingediend bij de ‘Reclame Code Commissie‘ (RCC) blijven ze daarmee doorgaan.

Klachten en uitspraken bij de de RCC

 • Uitspraak eerste klacht 3 augustus 2023 (link)
 • Uitspaak tweede klacht 4 december 2023 (link)

Update met overtredingen

Nadat enige tijd door Amino Alliance (en partner Besef) geen verboden gezondheids- en medische claims zijn gemaakt, verschenen die vanaf 1 juni 2023 weer in advertenties en berichten op Facebook (zie screenshot, screenshot, screenshot). Gezien de lange geschiedenis kan het bijna niet anders dan dat dit bewust is gedaan. Als reactie daarop heb ik ze een e-mail gestuurd waarna ze de advertenties en de berichten hebben verwijderd (op dit bericht na).

“Beste heer/mevrouw,

Afgelopen dinsdag heeft de voorzitter van de Reclame Code Commissie uitspraak gedaan in de zaak tegen Amino Alliance (dossier 2023/00169). De betreffende gezondheids- en medische claims zijn in strijd bevonden met de NRC en de CAG, wat de Keuringsraad eerder ook al had aangegeven. De voorzitter beval Amino Alliance aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Nu constateer ik echter dat door Besef en Amino Alliance opnieuw dezelfde niet toegestane gezondheids- en medische claims worden gemaakt in advertenties en berichten op Facebook (zie bijlagen).

Mochten jullie het met het bovenstaande eens zijn wil ik jullie tot en met maandag 5 juni de gelegenheid geven om de betreffende advertenties/berichten aan te passen of te verwijderen. Wanneer dergelijke gezondheids- en medische claims na die datum nog zichtbaar zijn voel ik mij genoodzaakt om vervolgstappen te nemen.

Met vriendelijke groet,
Rob van Berkel”

Amino Alliance heeft een nieuwe formule [1]. Diederik van Nederveen, de man achter Amino Alliance, heeft daarover op 18 juni 2023 verteld in een uitzending van Business Class (vanaf 6:02 min) [2]. Voorheen bestond Amino Alliance uit de aminozuren L-arginine pidolaat, L-glutamine, L-lysine, het suiker isomaltulose en een natuurlijke smaakmodulator (zie screenshot). Er werden toen verschillende gezondheids- en medische claims voor gemaakt. Bij het juiste gebruik zou Amino Alliance bij iedereen werken. Wanneer het niet werkt wordt geadviseerd om tijdelijk twee zakjes per dag te nemen. Het lichaam zou namelijk soms een extra ‘push‘ nodig hebben. Een gratis maandpakket wordt dan toegestuurd.

Aminio Alliance bevatte echter geen ingrediënten met goedgekeurde gezondheidsclaims, wat betekent dat er voor Amino Alliance geen gezondheidsclaims mogen worden gemaakt. Dat is bevestigd door de keuringsraad en de ‘Reclame Code Commissie‘ (RCC) waar ik een klacht heb ingediend [3]. Het heeft uiteindelijk tot verschillende aanpassingen van de website geleid. Op de Amerikaanse website van Amino Alliance staan dergelijke claims nog wel [4]. In de nieuwe formule is daar nu 15 mg vitamine C aan toegevoegd in de vorm van calciumascorbaat dihydraat (23-09-2023 hoeveelheid vitamine C bekend) (zie tabel 1) [1]. Calciumascorbaat dihydraat is een  minder zure vorm van vitamine C en daardoor vriendelijke voor de maag. Calciumascorbaat dihydraat bestaat uit vitamine C (80-90%) en een beetje calcium en water [5].

VoedingswaardePer portie
Energie (kcal)32
Koolhydraten (gram)4,3
L-arginine pidolaat (gram)?
L-glutamine (gram)?
L-lysine (gram)?
Isomaltulose (gram)4,3
Calciumascorbaar (mg)15

Tabel 1: Voedingswaarde van Amino Alliance per portie (8,49 gram).

 

In de uitzending van Business Classs gaf Diederik van Nederveen aan dat ze de prijs zo laag mogen proberen te houden waardoor het voor iedereen betaalbaar is (8:45 min) [2]. De prijs zou de laatste jaren dan ook rond de €50,- zijn gebleven. Vorg jaar kostte een maandverpakking (32 zakjes) echter nog €37,50 [6]. Dat is snel verhoogd naar €46,75 en de nieuwe formule kost nu €49,75 (€1,55 per dag). Dat is dus een kleine €0,10 extra voor het calcumascorbaat dat eraan is toegevoegd.

Voor vitamine C zijn er wel verschillende gezondheidclaims goedgekeurd [7] en daar maakt Amino Alliance nu gebruik van (zie screenshot en afbeelding 1). Daar zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. En wat is voor de gebruiker eigenlijk de meerwaarde van de toevoeging van vitamine C?

Afbeelding 1: Gezondheidsclaims voor de nieuwe formule van Amino Aliance, gerelateerd aan de toevoeging van calciumascorbaat (vitamine C).

Voorwaarden voor gebruik

Het gebruik van goedgekeurde gezondheidsclaims is vrijwillig, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Een voorwaarde is dat voldaan wordt aan de ‘conditions of use’. Dat betekent dat minimaal de hoeveelheid erin moet zitten waarvoor de gezondheidsclaim is goedgekeurd. Die hoeveelheid moet ook vermeld worden. Voor gebruik van de gezondheidsclaim “Bevordert de weerstand tijdens en na inspanning”, moet er bijvoorbeeld minimaal 200 mg vitamine C in een zakje zitten (dagdosering).  Voor het gebruik van de andere gezondheidsclaims moet Amino Alliance ‘een bron van‘ vitamine C zijn. Daar moet bij vermeld worden dat dergelijke hoeveelheden gemakkelijk kunnen worden binnengekregen als onderdeel van een uitgebalanceerd voeding. ‘Een bron van‘ vitamine C betekent dat een zakje Amino Alliance 15% van de referentie inname (80 mg) moet bevatten. Dat komt neer op 12 mg vitamine C. Amino Alliance zit daar net boven met 15 mg per zakje. Dat stelt eigenlijk niets voor. De gebruiker zal van die 15 mg extra heus geen gezondheidsvoordelen ondervinden. Een kiwi van 75 gram en een sinaasappel van 120 gram bevatten gemiddeld al ongeveer 65 mg vitamine C [8].

Onduidelijk is echter hoeveel vitamine C er in een zakje Amino Alliance zit. Dat wordt niet vermeld en bij navraag is daar herhaaldelijk niet op gereageerd. Volgens de ingrediëntendeclaratie zit er meer calciumascorbaat in Amino Alliance dan isomaltulose [9]. Met 4,3 gram koolhydraten in een zakje is dat echter niet erg waarschijnlijk. Ondanks de toevoeging van calciumascorbaat is de inhoud van een zakje bovendien precies gelijk gebleven (8,49 gram) (zie afbeeldingen 2 en 3).

 

Afbeelding 2: Screenshot van de samenstelling van de oude formule van Amino Alliance (d.d. ).

Afbeelding 3: Screenshot van de samenstelling van de nieuwe formule van Amino Alliance (d.d. 21-06-2023).

Op de website staat te lezen (zie screenshot):

“Onze gezondheidsclaims zijn toegestaan door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) voor onze toevoeging Calcium ascorbaat”

Het is echter niet de EFSA die bepaalt of een gezondheidsclaim wel of niet is toegestaan. De EFSA beoordeelt gezondheidsclaims en adviseert de Europese Commissie (EC) daarover. Het is uiteindelijk de EC de een gezondheidsclaim wel of niet toestaat. Aan het gebruik van een gezondheidsclaim zijn ook altijd voorwaarden verbonden. Er moet bijvoorbeeld een bepaalde minimale hoeveelheid van aanwezig zijn in het product. Daarnaast zijn er algemene regels voor het gebruik van gezondheidsclaim. Zo moet bij de gezondheidsclaim duidelijk vermeld worden hoeveel er van het ingrediënt inzit waar de gezondheidsclaim op gebaseerd is. Amino Alliance doet dat niet waardoor de gezondheidsclaims die ze voor calciumascorbaat maken niet zijn toegestaan.

Meerwaarde van de toevoeging van vitamine C

Los van de regelgeving kun je je afvragen wat de meerwaarde is van het toevoegen van vitamine C voor de gebruiker. Wat betekent zo’n gezondheidsclaim eigenlijk?

Het merendeel van de goedgekeurde gezondheidsclaims die ter beoordeling zijn ingediend hebben betrekking op vitamines en mineralen. We weten namelijk dat ze een belangrijke (essentiële) rol spelen bij verschillende processen in het lichaam. Een tekort eraan leidt dan ook tot gezondheidsproblemen. Dit wordt ook weleens misbruikt door fabrikanten [10]. Ze voegen dan vitamines en/of mineralen toe aan producten met een minder verantwoorde samenstelling. Daardoor mogen er gezondheidsclaims worden gemaakt die als marketinginstrument worden ingezet. Dat is dan ook een nadeel van het gebruik van goedgekeurde gezondheidsclaims (met name als het gaat om vitamines en mineralen).

De goedkeuring van de gezondheidsclaims dat vitamine C bijdraagt aan de normale collageenvorming is bijvoorbeeld gebaseerd op de bevinding dat er collageenproblemen ontstaan wanneer de inname ervan ruim onvoldoende is [11]:

“Normal collagen formation is required for the normal structure of many tissues in the body, including bones, cartilage, gums, skin, tendons and blood vessels. Vitamin C deficiency (scurvy) is dominated by clinical signs attributable to impaired collagen synthesis, including bone damage, arthralgia and joint effusions, swollen and friable gums, loss of teeth, perifollicular hyperkeratosis, petechial haemorrhage, erythema and purpura, subcutaneous bleeding, and internal haemorrhage in severe cases of scurvy (Sadler et al., 1999; Shils et al., 2006; IoM, 2000). The Panel concludes that a cause and effect relationship has been established between the dietary intake of vitamin C and normal collagen formation.”

Dat geldt ook voor de gezondheidsclaims dat vitamine bijdraagt tot de normale werking van het zenuwstelsel [11]:

“Vitamin C is needed as a cofactor of dopamine -monooxygenase for the biosynthesis of noradrenaline (and adrenaline). Both catecholamines act as neurotransmitters. Manifestations of infantile scurvy include irritability, whereas hypochondriasis, depression and confusion have been described in adults with scurvy. These symptoms have been attributed to an impaired function of dopamine -monooxygenase (Sadler et al., 1999; Shils et al., 2006; IoM, 2000). The Panel concludes that a cause and effect relationship has been established between the dietary intake of vitamin C and normal function of the nervous system.”

En voor de gezondheidsclaims dat vitamine bijdraagt aan tot de normale werking van het immuunsysteem [11]:

“Evidence of effects of vitamin C on both innate and adaptive immune responses is present in the literature provided. Whereas as such the relation of these effects of vitamin C with clinical outcomes is unclear, studies have also shown that altered values of immune parameters, as seen for instance in the individuals with a low vitamin C status, older people, patients exposed to toxic chemicals, or individuals exposed to severe physical exercise can be restored by vitamin C intake (Delafuente et al, 1986; Heuser et al., 1997; Jacob et al., 1991; Kennes et al., 1983; Nieman et al., 2000; Tauler et al, 2003; Buzina-Suboticanec et al., 1998; Chavance et al., 1989). The Panel concludes that a cause and effect relationship has been established between the dietary intake of vitamin C and the normal function of the immune system.”

In Nederland zijn er weinig mensen die te weinig vitamine C binnenkrijgen. Volgens de voedselconsumptiepeiling 2012-2016 was de gemiddelde vitamine C- inname van volwassenen 140-159 mg/dag voor respectievelijk vrouwen en mannen [12]. De goedgekeurde gezondheidsclaims hebben vaak weinig om het lijf en zijn ook terughoudend geformuleerd. Deze gezondheidsclaims mogen voor alle voedingssupplementen worden gebruikt waar vitamine C in zit. En je hebt al 1.000 mg vitamine C per dag voor €0,04.

Is calciumascorbaat vriendelijker voor de maag?

Calciumascorbaat is een minder zure variant van vitamine C. Het wordt daarom aangeprezen als een vorm van vitamine C die vriendelijk is voor de maag (zie screenshot). Daar zijn wel aanwijzingen voor [13] en dat zou mogelijk relevant kunnen zijn bij doseringen in de richting van 1.000 mg. Maar het is volkomen irrelevant bij een hoeveelheid van 15 mg. Er is geen enkel bewijs dat 15 mg ascorbinezuur (vitamine C) maagklachten geeft.

Referenties

 1. Amino-alliance.nl/gezond-leven/ Geraadpleegd: 22-06-2023
 2. Diederik van nederveen bij Harry Mens Busines Class 18 juni 2023 Geraadpleegd: 22-06-2023
 3. Beslissing voorzitter van de ‘Reclame Code Commissie‘ (RCC), 30 mei 2023 (komt nog online).
 4. Amino-alliance.com/benefits/ Geraadpleegd: 22-06-2023 (gebroken link)
 5. Pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Calcium-L-ascorbate-dihydrate Geraadpleegd: 22-06-2023
 6. Storage.pubble.cloud/96897487/archive/2022/4/13/433294_27.pdf?version=12042013 Geraadpleegd: 22-06-2023
 7. Eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32012R0432&fbclid=IwAR0iuR-EOD6t_PEMPq272jrm8dV4W0yxzYBzaum3lmLhk1IknVXJAnrPubE Geraadpleegd: 22-06-2023
 8. Nevo-online.rivm.nl/ Geraadpleegd: 22-06-2023
 9. Eurowet.nl/etikettering-levensmiddelen/ingredientendeclaratie.html?fbclid=IwAR2DWa93hVlT3P0B1AFKTkpzHSYbV9rL9Bs_IG24Wengt96XlCdL8yyFUKo Geraadpleegd: 22-06-2023
 10. Consumentenbond.nl/gezond-eten/claims-op-ongezonde-producten?fbclid=IwAR2nOo3XNdPbdQeYFx5f9lX2i5QEEFunSfY6nzGuXAze2Scw-qIgOhTd-TQ Geraadpleegd: 22-06-2023 (gebroken link)
 11. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to vitamin C and protection of DNA, proteins and lipids from oxidative damage (ID 129, 138, 143, 148), antioxidant function of lutein (ID 146), maintenance of vision (ID 141, 142), collagen formation (ID 130, 131, 136, 137, 149), function of the nervous system (ID 133), function of the immune system (ID 134), function of the immune system during and after extreme physical exercise (ID 144), non-haem iron absorption (ID 132, 147), energy-yielding metabolism (ID 135), and relief in case of irritation in the upper respiratory tract (ID 1714, 1715) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006 on request from the European Commission. EFSA Journal 2009; 7(9):1226. [28 pp.].
 12. van Rossum CTM, et al. The diet of the Dutch Results of the Dutch National Food Consumption Survey 2012-2016 RIVM report 2020-0083.
 13. Lee JK, Jung SH, Lee SE, Han JH, Jo E, Park HS, Heo KS, Kim D, Park JS, Myung CS. Alleviation of ascorbic acid-induced gastric high acidity by calcium ascorbate in vitro and in vivo. Korean J Physiol Pharmacol. 2018 Jan;22(1):35-42.

Amino Alliance heeft op hun Facebookpagina een testimonial (commercial) geplaatst waarin gezondheids- en medische claims worden gemaakt die niet zijn toegestaan:

“I have something amazing to share with you today. It’s called Aminio Alliance and it is a total game changer for your health. This product gives your immune system a huge boost, and it’s backed by Nobel Prize winning reseach. It’s packed with ingrediënts  that enhance all the benefits of L-arginine in Amino Alliance support. Blood flow, lowers blood pressuring,even helps you recover faster. It also helps you boost your energy suporting your immune system and promoting good bone health. I have been using this product for about two months now and I can honestly tell you I already feel the beggist difference in my oveall healtjh.  Trust me this is a product you dont’t want to miss out. Try Amino Alliance today and feel the differenc.”

Op 10 maart 2023 heb ik een klacht ingediend tegen verschillende claims die door Amino Alliance werden gemaakt. Op 30 mei 2023 heeft de voorzitter daar uitspraak over gedaan:

 • Voorzittersbeslissing (pdf)

Eén onderdeel van mijn klacht was afgewezen, wat mij verbaasde. Het betreft de slogan:

“Amino Alliance® Het nummer 1 Amino Supplement van Nederland”

De reden van de afwijzing is dat er geen omstandigheden zouden zijn waarmee de gemiddelde consument op het verkeerde been zou worden gezet. Bovendien zou in reclame enige vorm van overdrijving niet ongebruikelijk.

Motivering 1
Dat enige overdrijving in reclame gebruikelijk is begrijp ik. Beweren dat Amino Alliance het nummer 1 aminozuursupplement van Nederland is suggereert echter een superioriteit (die tot aankoop kan leiden), terwijl die superioriteit niet onderbouwd kan worden. Niet onbelangrijk daarbij is dat er op internet regelmatig testen verschijnen waarin voedingssupplementen worden vergeleken er een nummer 1 uit komt rollen. Het is dus maar de vraag of het voor de gemiddelde consument duidelijk is dat het hier om een overdrijving gaat die zijn/haar aankoop niet beïnvloedt.

Motivering 2
De betreffende slogan valt binnen de competentie van de keuringsraad. Die gaf aan dat een dergelijke slogan wel misleidend is (art. 9 CAG), tenzij die onderbouwd kan worden met verkoopcijfers. Die onderbouwing is niet gegeven door Amino Alliance. In een geredigeerde tekst aan Amino Alliance maakte de Keuringsraad de onderstaande opmerking. Dat heeft ertoe geleid dat de slogan inmiddels van de website van Amino Alliance verwijderd is.
En in de brief van de Keuringsraad aan de Reclame Code Commissie (d.d. 17 maart 2023) werd als laatste onder punt d het onderstaande geschreven.

De bewering dat Amino Alliance het nummer 1 aminozurensupplement van Nederland is lijkt mij misleidend tegenover zowel de consument als de concurrentie. Het bezwaar is door de Commissie behandeld en op 3 augustus 2023 terecht bevonden:

 • Beslissing bezwaarschrift (pdf)

Hoewel de RCC duidelijk had aangegeven dat de slogan “Het nummer 1 amino supplement van Nederland” niet is toegestaan, heeft Besef op 7 augustus 2023 een advertentie op Facebook geplaatst met daarin die slogan, samen met een testimonial (video) waarin claims worden gemaakt die niet zijn toegestaan (zie update 28-07-2023).

Als verweer in de klacht bij de ‘Reclame Code Commissie‘ (RCC) had Amino Alliance beloofd om de door de Keuringsraad geredigeerde tekst voor het einde van  door te voeren op de website. Die belofte zijn ze echter nagekomen. Amino Alliance heeft de aangepaste teksten ook nooit opnieuw aan de Keuringsraad ter goedkeuring voorgelegd. Mogelijk omdat veel voorgestelde aanpassingen geen onderdeel uitmaakte van de klachten, waardoor ze geen noodzaak daartoe voelde. Een deel daarvan heb ik daarom opnieuw als klacht ingediend bij de RCC.

In een facebookpost bieden ze hun bamboe-doosje aan om de zakjes Amino Alliance in op te bergen (zie screenshot). Op dat doosje staan echter medische claims die niet zijn toegestaan (zie uitspraak RCC). Dat geldt ook voor afbeeldingen op het verkoopaccount van Amino Alliance op Bol.com. In een andere Facebookpost staat dat het sneller groeien van je haar en nagels de eerste voordelen zijn die je zult merken (zie screenshot). De vraag is of dat een voordeel is, maar bewijs daarvoor ontbreekt en die claim mag ook niet gemaakt worden. Er worden ook alle vermeende voordelen van Amino Alliance opgesomd:

 • Activeert je natuurlijke energie
 • Helpt het immuunsysteem
 • Goed voor het concentratievermogen
 • Goed voor botten en kraakbeen
 • Gunstig voor de bloedvaten en voor soepele en elastische aderen

Er wordt niet verwezen naar een ingrediënt waar die gezondheidsclaims op gebaseerd zijn, maar vermoedelijk is dat vitamine C. De hoeveelheid vitamine C wordt echter nergens vermeld waardoor die gezondheidsclaims niet zijn toegestaan.

In deze uitzending zei Diederik van Nederveen over Amino Alliance:

Met Amino Alliance is ook allemaal de stimulans van de bloedstroom, dus de vasculaire functie van het lichaam.”

“Het is gecreëert voor de bloedsomloop, de stimulatie, de ondersteuning ervan.”

In deze uitzending zei Diederik van Nederveen over Amino Alliance:

“Het ondersteunt je vasculaire stelsel, dus daardoor weer je zenuwstelsel”

Dat is een gezondheidsclaim die niet is toegestaan.

Op de nieuwe Amerikaanse verpakking staat dat in één zakje Amino Alliance slechts 15 mg vitamine C zit, oftewel 17% van de Referentie Inname (RI) (zie afbeelding). In een kiwi (75 gram) zit 59 mg en in een halve rode paprika (60 gram) zit 90 mg vitamine C. De ADH voor vitamine C is 75 milligram voor volwassenen. Dat betekent dat de volgende gezondheidsclaim niet is toegestaan:

“Bevordert de weerstand tijdens en na inspanning”

Die gezondheidsclaim mag namelijk alleen worden gebruikt bij een dagelijkse inname van 200 mg vitamine C. Bovendien moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 200 mg naast de aanbevolen dagelijkse inname van vitamine C.

In deze uitzending wordt over Amino Alliance gezegd:

“Toen Diederik in Amerika woonde kwam zijn idee voor Amino Alliance en wilde hij mensen helpen met het verbeteren van hun weerstand, botten en kraakbeen en hun concentratievermogen.”

Amino Alliance is echter ontwikkeld op basis van L-arginine (voorloperstof van stikstofmonoxide) met als doel het verbeteren van het cardiovasculaire systeem. Omdat dergelijke claims niet zijn toegestaan is er sinds 2023 vitamine C aan toegevoegd. Voor vitamine C zijn (onder bepaalde voorwaarden) gezondheidsclaims met betrekking tot de weerstand, de botten en kraakbeen en het concentratievermogen toegestaan.

In deze uitzending komt Fiona Spaanstra aan het woord die Amino Alliance gebruikt heeft:

“Ik ben altijd heel sceptisch over een product zegt maar, maar ik denk ik geef het een kans. Heel onafhankelijk ben ik erin gestapt. Ik heb het getest een half jaar lang eigenlijk, en na de eerste paar keren dacht ik wow ik slaap gewoon heel erg diep en dat was voor mij al heel wat en mijn herstel was heel snel. En ik ben, ik klopt het af, eigenlijk gewoon nooit ziek. En ja, ik had extensions. Mijn haar was heel dun en ik gebruikte en alles, mijn haar groeit weer enorm. Dus ik denk dat dit voor veel vrouwen heel fantastisch is.”

Dit is niet zomaar een onafhankelijke gebruikerservaring. Het is een commerciële uitzending waarbij Fiona waarschijnlijk ook een deel van de omzet krijgt wanneer bestellingen worden gedaan en de kortingscode ‘Fiona10‘ wordt gebruikt (zie afbeelding). Daardoor moet het gezien worden als een commercial en de claimswetgeving van toepassing. In Amino Alliance zitten geen ingrediënten waarvoor gezondheidsclaims zijn goedgekeurd in relatie tot een betere slaap, een sneller herstel en snelle haargroei. Daarnaast wordt de suggestie gewekt dat Amino Alliance heeft bijgedragen aan het nooit ziek zijn. Dat is een medische claim die niet is toegestaan.

Opvallend is dat het foldermateriaal van Amino Alliance dat Fiona op 30 september 2023 op haar Facebookpagina deelde nog de oude claims bevat op basis van L-arginine die niet zijn toegestaan (zie afbeelding, afbeelding, afbeelding). De prijs is daar ook nog €46,75 voor 32 zakjes (nu € 49,75) (zie afbeelding).

In deze uitzending geeft Diederik van Nederveen dat hij door de regelgeving geen gezondheidsclaims mag maken. In plaats daarvan komt Fiona Spaanstra aan het woord die Amino Alliance gebruikt heeft:

“Ik ben altijd heel sceptisch over een product zegt maar, maar ik denk ik geef het een kans. Heel onafhankelijk ben ik erin gestapt. Ik heb het getest een half jaar lang eigenlijk, en na de eerste paar keren dacht ik wow ik slaap gewoon heel erg diep en dat was voor mij al heel wat en mijn herstel was heel snel. En ik ben, ik klopt het af, eigenlijk gewoon nooit ziek. En ja, ik had extensions. Mijn haar was heel dun en ik gebruikte en alles, mijn haar groeit weer enorm. Dus ik denk dat dit voor veel vrouwen heel fantastisch is.”

Het is een commerciële uitzending waarbij Fiona waarschijnlijk ook een deel van de omzet krijgt wanneer bestellingen worden gedaan en de kortingscode ‘Fiona10‘ wordt gebruikt (zie afbeelding). Daardoor moet het gezien worden als een commercial en de claimswetgeving van toepassing. In Amino Alliance zitten geen ingrediënten waarvoor gezondheidsclaims zijn goedgekeurd in relatie tot een betere slaap, een sneller herstel en snelle haargroei. Daarnaast wordt de suggestie gewekt dat Amino Alliance heeft bijgedragen aan het nooit ziek zijn. Dat is een medische claim die niet is toegestaan.

Amino Alliance schrijft (zie screenshot).:

“Dankzij het wetenschappelijk onderzoek naar de werking en toepassing van stikstofmonoxide, wonnen drie chemici een gedeelde Nobel Prijs. Zij inspireerden Diederik en zijn oom Em. Prof. Dr. Arne van der Gen tot het maken van Amino Alliance®. De Nobelvergadering van het Karolinska-instituut in het Zweedse Stockholm, heeft de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde van 1998 toegekend aan Robert F. Furchgot, Louis J. Ignarro en Ferid Murad. Zij ontdekten stikstofmonoxide als signaalmolecuul in het cardiovasculaire systeem.”

Dat onderzoek heeft betrekking op de ontdekking van stikstofmonoxide (niet naar de toepassingen) en daar is geen gezondheidsclaim voor goedgekeurd. De Keuringsraad heeft daarom in de klachtenprocedure bij de ‘Reclame Code Commissie‘ (RCC) aangegeven dat niet naar dat onderzoek verwezen mag worden.

In deze uitzending zegt Diederik van Nederveen over Amino Alliance:

“Het is een supplement dat werkt op basis van wetenschap. De toevoeging van calcium ascorbaat heeft het een prachtig effect op je immuunsysteem, haargroei, nagelgroei, collageen, conversie. Het is gewoon een prachtig product voor herstel. De manier waarop het gemaakt is en de ingrediënten zelf. Wetenschap, met een wetenschapper als garantie.”

Voor calcium ascorbaat (vitamine C) zijn geen gezondheidsclaims goedgekeurd met betrekking tot haargroei, nagelgroei en herstel. Met betrekking tot het immuunsysteem en collageen zijn er wel gezondheidsclaims goedgekeurd, maar dan met de formulering dat het een bijdrage levert aan respectievelijk een normale werking en normale vorming. Er mag niet geclaimd worden dat het een positief effect daarop heeft. Dan zou een vijfde kiwi ook een prachtig effect op je immuunsysteem, haargroei, nagelgroei en collageen hebben, want daar zit evenveel vitamine C in als in een zakje Amino Alliance.

In deze uitzending zegt Diederik van Nederveen over Amino Alliance:

“Nou, het is een combinatie van aminozuren op een hele speciale manier gebalanceerd, een hoge graad van kwaliteit, op een speciale manier gemaakt ook en die helpen het immuunsysteem, het herstel, de nagel-, haargroei.”

Ook hier kwam weer de testimonial van Fiona Spaanstra voorbij:

“Ik ben altijd heel sceptisch over een product zegt maar, maar ik denk ik geef het een kans. Heel onafhankelijk ben ik erin gestapt. Ik heb het getest een half jaar lang eigenlijk, en na de eerste paar keren dacht ik wow ik slaap gewoon heel erg diep en dat was voor mij al heel wat en mijn herstel was heel snel. En ik ben, ik klopt het af, eigenlijk gewoon nooit ziek. En ja, ik had extensions. Mijn haar was heel dun en ik gebruikte en alles, mijn haar groeit weer enorm. Dus ik denk dat dit voor veel vrouwen heel fantastisch is.”

Voor de aminozuren die in Amino Alliance zitten zijn dergelijke gezondheidsclaims niet goedgekeurd.

Op Facebook staat de tekst (zie screenshot):

Hoe lang duurt het voor je iets van de goede eigenschappen van Amino Alliance® merkt? Zoals bij alle producten zal de werking van Amino Alliance® per persoon variëren. In het algemeen kunnen de positieve effecten van Amino Alliance®, zoals het activeren van je natuurlijke energie en het helpen van je immuunsysteem, al na een of enkele dagen gebruik merkbaar zijn.

Dit vormde ook een onderdeel van mijn tweede klacht bij de ‘Reclame Code Commissie‘ (RCC) tegen Amino Alliance. Bewijs daarvoor ontbreekt namelijk. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat in het algemeen direct na inname een effect ondervonden wordt. Er zitten aminozuren in lage hoeveelheden in en vitamine C waarvan je niet direct na inname iets merkt. De RCC heeft ook geoordeeld dat het misleidend is aangezien niet weersproken is dat er geen (wetenschappelijk) bewijs is dat in het algemeen direct na inname een effect ondervonden wordt (zie uitspraak ad 4.2).

Diederik van Nederveen was samen met dr. Maarten Klatte (specialist leefstijlgeneeskunde) te gast in een uitzending van Business Class. Er wordt in beeld aangeven dat dr. Klatte een onafhankelijke bijdrage levert en niet betaalt voor deelname aan het programma (zie screenshot). De vraag is echter of hij betaald wordt of andere belangen heeft om in het programma positief over Amino Alliance te praten. Hij schrijft het zelf immers ook voor aan zijn patiënten. Dr. Klatte antwoordde op de vraag wat Amino Amino Alliace bijzonder maakt met:

“Hij (dr. Arne van der Gen) heeft eigenlijk de bijzondere vinding van Louis Ignarro die 1998 de Nobelprijs kreeg voor….. En hij zegt eigenlijk, er is in ons lichaam een stofje, stikstofmonoxide, het is maar heel kort in het bloed, maar dat zorgt voor ontspanning van de bloedvaten. Nou is dat stikstofmonoxide een gas. Nou, een gas kun je niet geven aan iemand, dus hij heeft gezocht naar, hoe kan je dat nou op een andere manier kunt bevorderen. Die stikstofmonoxide is zo heilzaam, het heeft zoveel gunstige effecten in het lichaam. Hoe kan ik dat bevorderen met iets dat de stikstofmonoxide-productie bevordert. En dat heeft hij dus gevonden met een unieke formule. In ongeveer het jaar 2000 heb ik daarvan gehoord, van die publicaties. Dat is natuurlijk Nobelprijs, ja dat is geweldig. En dat middel wat hij had ontwikkeld, dat was niet voorhanden, dus ik ben toen gestapt naar mijn bereidingsapotheek in Helmond en heb ik gevraagd, kunnen jullie dat maken? En ze zeiden, ja dat kunnen wij maken. Dat heb ik jarenlang voorgeschreven, met heel veel succes. mensen hadden daar geweldig veel baat bij. Die apotheker is helaas overleden en toen is dat gestopt. Ik was dus heel gelukkig om te ontdekken dat Diederik dit heeft opgepakt en een soortgelijk product, Amino Alliance, met dezelfde gunstige werking, dat hij dat heeft opgepakt en nu is het dus weer beschikbaar. Ik schrijf het ook voor aan patiënten.”

Op 12 oktober 1998 kregen de Amerikaanse farmacologen Robert Furchgott, Louis Ignarro en Ferrid Murad de Nobelprijs voor fysiologie en geneeskunde uitgereikt voor hun onderzoek naar stikstofmonoxide als een signaalmolecuul in het cardiovasculaire systeem. Ignarro ontdekte in dat geheel dat EDRF hetzelfde was als stikstofmonoxide wat betekende dat zoogdiercellen in staat waren om stikstofmonoxide te produceren. In 1988 is door onderzoek van Palmer, Ashton en Moncada aangetoond dat L-arginine de voorloperstof is van NO. Daar is echter geen Nobelprijs voor uitgereikt.

Ignarro is lid van het ‘Nutrition Advisory Board’, en zijn werk heeft onderzoekers geïnspireert wat tot Niteworks heeft geleid.

“His findings inspired important research by scientists around the world and led to the development of Niteworks®”

“Dr. Ignarro receives no direct compensation from us although we do pay a consulting firm, with which Dr. Ignarro is affiliated, a royalty on sales of Niteworks®, certain “healthy heart” products, and other products that we may mutually designate in the future that are, in each case, sold with the aid of Dr. Ignarro’s consulting, promotional or endorsement services, with such amounts totaling $1.4 million, $1.0 million and $1.9 million in 2005, 2006 and 2007, respectively,”

Er zijn echter wel duidelijke verschillen tussen Amino Alliance en Niteworks (zie tabel). Zo zijn er talloze formuleringen met L-arginine die als stikstofbooster in de markt zijn gezet. Zou je dus een ‘stikstofbooster‘ willen hebben waarbij een nobelprijswinnaar betrokken is, dan kun je kiezen voor Niteworks.

Amino AllianceNiteworks
Dosering (gram/dag)8,510,0
L-arginine?5,16
L-glutamine?
L-lysine?
L-taurine0,30
L-citrulline0,21
Isomaltulose~4
Matodextrine (g)?
Vitamine C (mg)15100
Vitamine E (mg)20
Foliumzuur (µg)200

Diederik van Nederveen gaf in de uitzending aan:

“Ja nou, het helpt dus een proces weer nieuw leven in te blazen wat van nature plaatsvindt als je volwassen bent, als je volgroeit bent en dat neemt daarna af. Dat is ook één van de redenen waarom we verouderen. Als je dat weer aanwakkert dan krijg je een verjongingseffect en dan weer een vertraging van het ouderdomseffect. Dat is één van de vele verschijnselen die je ziet, op positieve wijze…. Voor gezonde slaap en herstel is het ‘s  avonds innemen vlak voor het slapen gaan, lege maag het beste.”

Voor de ingrediënten in Amino Alliance zijn geen gezondheidsclaims in relatie tot slaap, herstel, bloeddoorstroming en antiveroudering goedgekeurd.

Een nieuw seizoen van Nederland Ontdekt is begonnen. In de eerste aflevering wordt met Diederik Nederveen de sport paddel besproken en wat Amino Alliance kan doen:

FeryyDoendens: “En natuurlijk Amino Alliance, die verbetert de spierherstel.” Diedierik: “Herstel, rust, ja, absoluut, vasodilatatie. Amino Alliance is ontwikkeld, om de doorstroming van het bloed en en uit de cel te bevorderen. Te herstellen ook als je ouder bent. Dat doet het heel goed. En als je in een fase bent van herstel, na het sporten, dan is het natuurlijk allemaal intercellulaire metaboliek. Wat erin zit moet eruit, de gifstoffen of afvalstoffen en nieuwe bouwstoffen erin. En ook suiker erin, glucose. En dat helpt dus.”

Voor de ingrediënten in Amino Alliance zijn geen gezondheidsclaims in relatie tot spierherstel en bloeddoorstroming goedgekeud. In eerste instantie werd Amino Alliance in de markt gezet als stimulator van de vorming van stikstofmonoxide, omdat L-arginine daar de voorloper van is. Dergelijke gezondheidsclaims heeft Amino Alliance van de website verwijderd omdat de ‘Reclame Code Commissie‘ heeft geoordeeld dat dergelijke gezondheidsclaims niet zijn toegestaan.

In de tweede aflevering van het seizoen werd er besproken.

Ferry Doedens: “Diederik, ik zal wel te denken, hoe kan het dat in de winter je immuunsysteem altijd veel meer te verdragen heeft?” Diederik: “Nou, je bent vooral veel binnen, je beweegt minder. Slecht voor het lichaam, warmte en dan gaat je immuunsysteem steeds minder werken. Je gaat spelletjes spelen, minder slaap. Je moet bewegen, adem halen, verse lucht, alles moet circuleren. En daar werkt supplementatie, Amino Alliance helpt er goed bij. Daar is het ook voor ontworpen hoor, om mensen te helpen met de doorstroming van het bloed. Dat is echt het doel van het product.”

“Je merkt dat je goed slaapt en dat je lekker fit wakker wordt.”

“Het is speciaal ontworpen om te helpen met het immuunsysteem, met opname van collageen voor je huid en spieren, kraakbeen enzovoort. Het helpt bij de concentratie, focus en het helpt bij herstel na ziekte, na trainen, na schaatsen, enzovoort.

Voor de ingrediënten in Amino Alliance zijn geen gezondheidsclaims in relatie tot slaap, bloeddoorstroming en herstel na ziekte en trainen goedgekeud. Amino Alliance is ook niet speciaal ontworpen om het immuunsysteem te helpen. Het is ontworpen om de vorming van stikstofmonoxide te stimuleren. Aangezien daar echter geen gezondheidsclaims voor gemaakt mogen worden, is er een beetje (15 mg) vitamine C aan toegevoegd waardoor nu bepaalde gezondheidsclaims gemaakt mogen worden in relatie tot het immuunsysteem.

In de derde aflevering van het seizoen zei Diederik van Nederveen:

“Het doel is mensen te helpen, vooral met het ouderdomsproces”

Voor de ingrediënten in Amino Alliance zijn geen gezondheidsclaims goedgekeurd in relatie tot het ouderdomsproces. Verder:

Presentatrice: “En Diederik, werkt Amino Alliance ook bij spierherstel en kun je daar iets meer over vertellen?”

Diederik van Nederveen: “Nou, absoluut, de aminozuren die wij gebruiken hebben een andere functie dan alleen maar het opbouwen van de spier, maar door diepere slaap, herstel, dat als je dus bewuster bezig bent en actief bent als supplement is het heel effectief, absoluut.

Voor aminozuren zijn geen gezondheidsclaims goedgekeurd, waardoor niet gesuggereerd mag worden dat ze zorgen voor een diepere slaap en herstel.

In het februari-nummer van ‘Nationaal Golfmagazine‘ staat een advertentie van Amino Alliance.

Dit geeft het immuunsysteem een boost voor de komende wintermaanden. De mix van ingrediënten versterkt de voordelen van het product.”

Voor vitamine C is de gezondheidsclaim goedgekeurd dat het bijdraagt tot de normale werking van het immuunsysteem. De gezondheidsclaim dat vitamine C (en dus Amino Alliance) een boost geeft aan het immuunsysteem is niet toegestaan. Voor de andere ingrediënten in Amino Alliance zijn geen gezondheidsclaims toegestaan, waardoor ook niet geschreven mag worden dat de mix van ingrediënten de voordelen versterkt.

In de vierde aflevering van het seizoen zei Diederik van Nederveen gezegd:

“Vitamine C is bewezen te werken. Aminozuren hebben ook hun belangrijke bijdrage geleverd en dat is ook bewezen. En daarom hebben wij Amino Alliance gemaakt, op basis van wetenschap.”

Voor vitamine C zijn verschillende gezondheidsclaims goedgekeurd. Welke bewezen werking hier bedoeld wordt is onduidelijk, maar niet alle werkingen zijn bewezen. Voor aminozuren zijn geen gezondheidsclaims goedgekeurd, waardoor niet gesuggereerd mag worden dat het bewezen is dat ze werken. Dat is ook door de Keuringsraad aan Amino Alliance medegedeeld. Verder:

Presentatrice: “In hoeverre helpt Amino Alliance met spierherstel?”

Diederik van Nederveen: “Nou aminozuren, onder andere, er zit natuurlijk meer in Amino Alliance, helpt natuurlijk met de doorstroming van het bloed. Dus het weghalen van afvalstoffen en het inbouwen van bouwstoffen, herstel. We hebben ook veel bodybuilders in Amerika, atleten überhaupt, ook in Nederland die het gebruiken om die reden. Dus het hele intercellulaire metabolische proces, om het officieel te noemen, moet op gang blijven en vooral na de sport, herstel.

Ook hier mag niet gezegd worden dat de aminozuren in Amino Alliance (of vitamine C) helpen bij de natuurlijke doorstroming van het bloed en het weghalen van afvalstoffen, etc.

In deze vijfde aflevering kwam dr. Maarten Klatte aan het woord. Hij zegt niet betaald te worden door Amino Alliance, maar het blijft een commercieel item dat gesponsord is door Amino Alliance waardoor de claimswetgeving en de ‘Code Aanprijzing Gezondheidsproducten‘ (CAG) van toepassing is.

Diederik van Nederveen: “Vandaag bezoeken we dr. Klatte. Die kwam naar ons toe een tijd terug met de vraag of ik een keer langs zou kunnen komen om uit te leggen precies waarom Amino Alliance werkt zoals het werkt, want hij was erg geïnteresseerd. En hij vertelt straks het verhaal zelf. We gaan naar binnen toe en dan ga jij met meneer Katte praten over zijn ervaring met Amino Alliance en als genezer.”

Dr. Klatte: “Eén van de dingen die Amino Alliance adresseert is dat het de factor stress heel mooi tegengaat, reduceert. En er zijn natuurlijk meer dingen die dat doen, onder andere beweging, sport, die vormen ook dat stofje stikstofmonoxide, dat is het stofje waar het om gaat.

Dr. Klatte: “Wat mij opviel was dat ik er beter door slaap, dieper slaap…. maar ik ben 74 en het helpt mij om in goede conditie te blijven, dat is heel duidelijk. Ik raad het aan aan mensen om dit middel te gebruiken en wat ik heel fijn vindt, het is superveilig.”

Dr. Klatte: “Het is wel altijd goed om je arts in te lichten dat je dit middel gebruikt want het verbetert de doorstroming. De werking van stikstofmonoxide is dat het vaatverwijding geeft, ja, en dat is hetzelfde als je dus flink sport, dan neemt de doorstroming toe, je krijgt het lekker warm en dat doet Amino Alliance dus ook. Dat is het wel belangrijk dat je arts die jouw medicijnen heeft voorgeschreven daarvan op de hoogte is want het kan zijn dat de medicijnen die je krijgt zo goed worden afgeleverd dat je er in feite minder van nodig hebt.”

Een aantal opmerkingen over het bovenstaande:

 • In artikel 17 van de CAG staat:

“Reclame mag niet direct of indirect een aanbeveling bevatten van wetenschapsbeoefenaren, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg of bij het publiek bekende personen die door hun bekendheid en reputatie het gebruik van gezondheidsproducten zouden kunnen stimuleren.”

Daar is hier duidelijk sprake van, ook door de opname in de praktijk van dr. Klatte met een microscoop duidelijk in beeld.

 • In artikel 18 van de CAG staat:

“Reclame mag niet stellen of suggereren dat gezondheidsproducten veilig zijn.”

Dat wordt hier duidelijk gedaan door te stellen dat het “superveilig” is.

 • De gezondheidsclaims worden gebaseerd op een toename van stikstofmonoxide. Daar zijn geen gezondheidsclaims voor goedgekeurd.
 • Er wordt gesuggereerd dat de mogelijkheid bestaat dat door Amino Alliance het gebruik van medicijnen verminderd kan worden. Dat is een medische claim die niet is toegestaan voor voedingssupplementen.

Op de Facebookpagina van Amino Alliance werd gesuggereerd dat er een artikel van hun in de Telegraaf stond. Dat artikel heeft echter nooit in de Telegraaf gestaan.

Als inkomstenbron heeft de website Wanttoknow.nl (platform met alternatieve media) een postorderservice waarmee ze producten verkopen. Daarvoor hebben ze in samenwerking met Amino Alliance een artikel (advertorial) geplaats. Daarin staan onder andere de volgende gezondheids- en medische claims die niet zijn toegestaan:

 • “De ervaringen met het middel zijn duidelijk: “De verbinding van Arginine in samen- werking met andere aminozuren heeft een verjongende werking, die wetenschappelijk is bewezen.’’”

Er zijn geen goedgekeurde gezondheidsclaims voor arginine.

 • “Amino Alliance ondersteunt een gezond leven. Dit doen ze op een wetenschap gebaseerde formule die kan bijdragen aan een goede bloedsomloop, betere & diepere slaap, sneller herstel na sport & ziekte, anti veroudering en nog veel meer.”

In Amino Alliance zitten geen ingrediënten met goedgekeurde gezondheidsclaims voor een bijdrage aan een goede bloedsomloop, beter en diepere slaap, sneller herstel na sport en ziekte en anti-veroudering.

 • “Nadat wij zélf het middel uitgebreid testten, en ons toen duidelijk was dat het werkt! Het resultaat? Een merkbaar lichamelijke ‘soepelheid’, die voorheen/vóór het gebruik van ‘Amino Alliance’ duidelijk niet aanwezig was!”

In Amino Alliance zitten geen ingrediënten met een goedgekeurde gezondheidsclaim voor “soepelheid“.

 • “Nadat de resultaten uit het onderzoek tevoorschijn kwamen, leidde dat ertoe, dat Diederik en zijn oom om de tafel zijn gegaan, teneinde een supplement te ontwikkelen, o.b.v. een eigen formule. Het resultaat bleek al snel: beter slapen, meer energie en een krachtiger immuunsysteem bleken het resultaat van het gebruik van het supplement ‘Amino Alliance.”

In Amino Alliance zitten geen ingrediënten met goedgekeurde gezondheidsclaims voor een bijdrage aan beter slapen, meer energie en een krachtiger immuunsysteem (vitamine C kan bijdragen tot de normale werking van het immuunsysteem).

 • “Het blijkt dat L-arginine een semi-essentieel aminozuur is, dat tijdens de groei uit de voeding wordt opgenomen en door het lichaam wordt omgevormd tot een moleculair gas. Vanaf je 23e ben je volgroeid en gebeurt dat steeds minder, waarna het ouderdomsproces versnelt.”

Er zijn geen goedgekeurde gezondheidsclaims voor arginine.

 • “Na het bestuderen van een groot aantal onderzoeken kunnen we concluderen, dat het maken van een dergelijk product van grote waarde zal zijn. Het middel (Amino Alliance) remt onder meer het verouderingsproces, nagels en haar gaan sneller groeien en de slaap verbetert.’’

In Amino Alliance zitten geen ingrediënten met goedgekeurde gezondheidsclaims voor het remmen van het verouderingsproces en het verbeteren van de slaap. Bewijs ontbreekt dat de ingrediënten in Amino Alliance de nagels en haren sneller laten groeien, waardoor die beautyclaim niet is toegestaan.

 • “En werd het gebruikt, eerst bij atleten, daarna in ziekenhuizen en vervolgens gebruikte zelfs het brandwondencentrum in Atlanta, het ‘Amino Alliance’ supplement. Dit omdat het de wondheling met 30% bleek te versnellen!! Vooral doordat alle, in het bloed voorkomende stoffen, op een hoger niveau in de lichaamscellen worden gebracht. Bouwstoffen worden naar de cellen getransporteerd en afvalstoffen uit het lichaam verwijderd.”

In Amino Alliance zitten geen ingrediënten met goedgekeurde gezondheidsclaims voor het op een hoger niveau brengen van alle in het bloed voorkomende stoffen. De bewering dat het de wondgenezing met 30% versnelt is een medische claim die niet is toegestaan.

 • “Het doel van het ontwikkelen van een eigen formule was (en is nog steeds) dat ze de gezondheid van mensen op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verbeteren, omdat ze er ook van overtuigd zijn, dat het toedienen van stikstofmonoxide op celniveau, de bloedcirculatie op een zéér positieve manier kan beïnvloeden. Amino Alliance voorziet het lichaam van extra aminozuren en is een mix van werkzame stoffen, waaronder L-arginine L-pidolaat, L-glutamine, L-lysine en Palatinose.”

Voor stikstofmonoxide en de aminozuren L-arginine L-pidolaat, L-glutamine, L-lysine en het suiker palatinose (isomaltulose), zoals aanwezig in Amino Alliance, zijn geen gezondheidsclaims goedgekeurd.

 • “Volgens het bedrijf hebben deze stoffen een positief op onder meer de nachtrust, herstel na het sporten, operaties en ziekte.”

In Amino Alliance zitten geen ingrediënten met goedgekeurde gezondheidsclaims voor een positief effect op de nachtrust, herstel na sporten, operaties en ziekte.

 • “Een gezonde bloeddruk!”

In Amino Alliance zitten geen ingrediënten met een goedgekeurde gezondheidsclaim voor een gezondere bloeddruk.

 • “Het vertragen van de verouderingsprocessen!”

In Amino Alliance zitten geen ingrediënten met goedgekeurde gezondheidsclaims voor het vertragen van het verouderingsproces.

 • “Betere en diepere slaap!”

In Amino Alliance zitten geen ingrediënten met goedgekeurde gezondheidsclaims voor een betere en diepere slaap.

Verder staat er:

“In zijn speurtocht, ontdekte hij vijf jaar later in een bibliotheek het resultaat van een onderzoek uit 1983 van de Italiaanse wetenschapper Andrea M. Isodori. Deze concludeerde dat ‘de juiste combinatie en vorm van L-lysine, L-glutamine en L-arginine de bloeddruk stabiliseert en het natuurlijk groeihormoon corrigeert’. En -niet kort daarna in 1998- werd nog eens de Nobelprijs uitgereikt aan drie wetenschappers, die hadden bewezen dat L-arginine een positieve werking heeft op het bloedvatenstelsel. “

De betreffende studie is van Isidori  en niet van Isodori en is in 1981 gepubliceerd en niet in 1983 [1]. Er is alleen naar de combinatie L-lysine en L-arginine gekeken. Het aminozuur L-glutamine is niet meegenomen en er is niet naar de bloeddruk gekeken. Bij aanvang was er geen sprake van verstoorde groeihormoonspiegels, waardoor niet gesproken kan worden van een correctie. De Nobelprijs werd uitgereikt voor de ontdekking van stikstofmonoxide als signaalmolecuul in het cardiovasculaire systeem, niet voor L-arginine [2]. Dat zijn zes onjuistheden in drie achtereenvolgende zinnen op het gebied van wat de wetenschappelijke basis van Amino Alliance zou zijn.

Referenties

 1. Isidori A, Lo Monaco A, Cappa M. A study of growth hormone release in man after oral administration of amino acids. Curr Med Res Opin. 1981;7(7):475-81.
 2. SoRelle R. Nobel prize awarded to scientists for nitric oxide discoveries. Circulation. 1998 Dec 1;98(22):2365-6.

Op de Facebookpagina van Amino Alliance werd gesuggereerd dat er een artikel van hun in de Telegraaf stond. Dat artikel heeft echter nooit in de Telegraaf gestaan. Er werd ook alleen verwezen naar een advertorial op TopicNederland.nl  van 25 februari met als titel:

“Eindelijk een voedingssupplement dat wél werkt”

Op 10 april is er een artikel op Leusderkrant.nl geplaats dat door Amino Alliance wordt aangeboden (zie screenshot). Dat artikel moet gezien worden als reclame, waar de regels van de ‘Nederlandse Reclame Code’ (NRC) en de ‘Çode Aanprijzing Gezondheidsproducten’ (CAG) op van toepassing zijn. In de CAG staat:

“17. Reclame mag niet direct of indirect een aanbeveling bevatten van wetenschapsbeoefenaren, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg of bij het publiek bekende personen die door hun bekendheid en reputatie het gebruik van gezondheidsproducten zouden kunnen stimuleren.”

Die regel wordt overtreden omdat dr. Maarten Klatte Amino Alliance promoot en er gewezen wordt op zijn artsentitel:

“Dr. Maarten Klatte praktiserend arts in zijn praktijk in Rhenen.”

“Eén van deze artsen, die dit onderschrijft, is Dr. Maarten Klatte praktiserend arts te Rhenen.”

“Na een reguliere arts opleiding deed ik eerst 5 jaar wetenschappelijk onderzoek op de afdeling Algemene Ziekteleer van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. “

“Als arts heb ik uiteraard de eed van Hippocrates moeten afleggen, waarbij een van de belangrijkste punten is dat je het belang van patiënten voorop stelt en hen geen schade zal doen.”

“Sindsdien geef ik mijn patiënten Amino Alliance mee als voedingssupplement.”

Ook in algemenere zin wordt geschreven dat Amino Alliance wordt aanbevolen door dokters en specialisten:

“Steeds meer dokters en specialisten weten het voedingssupplement Amino Alliance op waarde te schatten. Zij erkennen de veilige en optimale werking en schrijven dit supplement dan ook steeds meer voor aan hun patiënten als aanvulling op bestaande medicatie.”

De gezondheidsclaims die zijn toegestaan hebben betrekking op het beetje vitamine C dat erin zit. Die gezondheidsclaims horen echter terughoudend geformuleerd te worden. Zo is wel toegestaan:

“Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de bloedvaten”

Amino Alliance gaat een stap verder en maakt ervan:

“Bloedvaten worden soepeler en elastischer”

Zo is wel toegestaan:

“Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem”

Amino Alliance gaat een stap verder en maakt ervan:

“Dit geeft het immuunsysteem een boost.”

In het artikel wordt geschreven:

“Vitamine C is essentieel voor de synthese van ATP (adenosinetrifosfaat), de belangrijkste energiedrager in cellen. Calcium ascorbaat kan helpen bij het verhogen van het niveau van ATP in het lichaam, wat resulteert in een toename van energieproductie en cel metabolisme. Hierdoor kan calcium ascorbaat bijdragen aan een verbeterd energieniveau en algemeen welzijn. “

Dit heeft betrekking op de gezondheidsclaim die is toegestaan:

“Vitamine C draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme”

Dit is echter gebaseerd op de rol van vitamine C bij de synthese van carnitine, een stof die nodig is om langeketenvetzuren in het mitochondrium van de cel te krijgen. Deze langeketenvetzuren kunnen vervolgens via de bèta-oxidatie geoxideerd worden en daarmee energie leveren. Op de website van Amino Alliance en nu ook in dit artikel staat:

“Met deze Vitamine C zijn de gezondheidsclaims toegestaan door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).”

De EFSA heeft echter een adviserende rol, het is de ‘Europese Commissie’ (EC) die bepaalt of een gezondheidsclaim is toegestaan. In het artikel wordt verder geschreven:

“Eén van die tests is gedaan door een laboratorium in Het Verenigd Koninkrijk om een goedkeuring te krijgen van de Nederlandse Dopingautoriteit met als resultaat dat nu ook (top)sporters het mogen en kunnen gebruiken.”

Het is niet zo dat voedingssupplementen zonder goedkeuring van de Dopingautoriteit niet gebruikt mogen worden door (top)sporters. Het ‘Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport‘ (NZVT), waar het hier over gaat, kan batches analyseren op de aanwezigheid van dopinggeduide stoffen. Worden die niet aangetroffen, dan staat het voedingssupplement op de NZVT-lijst. De sporter heeft dan meer zekerheid (maar geen 100%) dat er geen dopinggeduide stoffen in het voedingssupplement zitten. Als disclaimer plaatst de Dopingautoriteit erbij:

Op 12 mei 2024 zijn Diederik van Nederveen en Maarten Klatte te gast bij Business Class. Op de website van Business Class wordt als aankondiging daarvan geschreven (zie screenshot):

“Het poeder met L-arginine zorgt ervoor dat er meer zuurstof in je bloed kan worden opgenomen, waardoor je meer energie hebt en dieper slaapt.”

Dat zijn echter gezondheidsclaim die niet zijn toegestaan. Verder wordt er het ‘Besef Health Event aangekondigd, dat op 30 mei 2024 plaatsvindt in De Medialoods te Nijkerk (zie programma).

Op 12 mei 2024 waren Diederik van Nederveen en dr. Maarten Klatte te gast bij Business Class. Dr. Maarten Klatte zei daar:

“De onderbouwing, we hebben de wind mee, want zelfs nu is het in de mainstream geneeskunde komen er hoogleraren die zich uitspreken, ik neem bijvoorbeeld professor Hanno Pijl, in leiden, diabetoloog die zegt nu hardop: wij kunnen diabetes type 2 genezen met voeding. En dat is onderlegd met wetenschappelijk onderzoek. Hij doet dat. En daarom ben ik ook zo blij met zo’n product als Amino Alliance. Ik wil daar trouwens wel bijzeggen dat ik word hier niet voor betaald, ik heb ook geen belang in de firma, ik heb geen commissie… ik ben bijzonder gelukkig met middelen die veilig zijn, die werkzaam zijn en die geen bijwerkingen hebben, maar wel effectief zijn in het behandelen van, ja en het bevorderen van onze gezondheid.”

Verder wordt er het ‘Besef Health Event aangekondigd, dat op 30 mei 2024 plaatsvindt in De Medialoods te Nijkerk (zie programma).

In Amino Alliance zitten echter geen ingrediënten waarvan geclaimd mag worden dat ze de gezondheid behandelen of bevorderen. Door het beetje vitamine C dat erin zit mag wel geclaimd worden dat Amino Alliance het immuunsysteem ondersteunt.

Dr. Maarten heeft natuurlijk wel belangen bij het promoten van Amino Alliance bij een groot publiek. Hij krijgt er namelijk bekendheid door en een podium om zijn eigen visie (werkzaamheden) te promoten. Zo gaat hij tijdens het ‘Besef Health Event’ een presentatie geven over de Sedona-methode, waar hij in zijn praktijk mee werkt. Daarnaast blijft het een door Amino Alliance gesponsord item (reclame) waar regels voor gelden.

Amino Alliance heeft nog steeds de opbergdoosjes met gezondheids- en medische claims erop die niet zijn toegestaan:

Goed voor:

  • het bloedvatenstelsel
  • huid, nagels en haar
  • herstel na ziekte of operatie
  • anti-veroudering
  • Actieve intimiteiten
  • Diepe slaap
  • Spierherstel na training”

Tijdens de uitzending wordt een opbergdoosje met daarop de claims in beeld gebracht (zie screenshot). Wanneer ergens geen klachten tegen worden ingediend lijken ze niet (snel) zelf het initiatief te nemen om aanpassingen door te voeren. Wat verder tegenstrijdig is, is wat Diederik van Nederveen zegt over de grootte van de ruimte waar het ‘Besef Health Event’ plaatsvindt:

Dat is bij ons in Nijkerk in de Media Loods,  gigantisch grote ruimte, kunnen 200 mensen in.”

“We raden mensen echt aan om gelijk te kijken, want het is natuurlijk een kleine ruimte, 250 mensen maximaal.”

Óp 30 mei 2024 vindt het ‘Besef Health Event plaats (zie programma). Op de website van Besef wordt dit aangekondigd [1]. Daarbij staat de tekst (zie screenshot):

“Ook vertellen we je meer over Amino Alliance®. Hoe het is ontstaan. Hoe het kan dat het onder meer bijdraagt aan een goede gezondheid, een sterker immuunsysteem een betere focus en soepele en elastische aderen. En hoe het komt dat het de kwaliteit van je slaap kan verbeteren.”

Voor de vitamine C in Amino Alliance is de gezondheidsclaim toegestaan dat het bijdraagt tot de normale werking van het immuunsysteem. Niet toegestaan is dat het bijdraagt aan een sterker immuunsysteem.. Ook de gezondheidsclaim dat Amino Alliance de kwaliteit van de slaap kan verbeteren is niet toegestaan.

Referentie:

 1. https://besef.nl/health-event/ Geraadpleegd: 20 mei 2024

Op de Facebookpagina van Amino Alliance staat (zie screenshot):

Amino Alliance® Ontdek de kracht van onze unieke blend:

  • Calcium Ascorbaat: Maagvriendelijke Vitamine-C die je weerstand ondersteunt en de opname van ijzer bevordert.
  • Arginine: Essentieel aminozuur, cruciaal voor je lichaam in bepaalde omstandigheden.
  • Lysine: Essentieel aminozuur voor je gezondheid.
  • Glutamine: Belangrijk voor spierherstel en algehele gezondheid.

De claim dat de gebruikte vorm van vitamine C (calciumascorbaat) maagvriendelijk is, is niet toegestaan. Voor de aminozuren arginine, lysine en glutamine zijn geen gezondheidsclaims, waardoor daar geen (algemene) gezondheidsclaims voor mogen worden gemaakt. Amino Alliance is daarvan op de hoogte omdat ze daar al eerder op zijn aangesproken door de Keuringsraad.

Op 30 juni 2024 waren Diederik van Nederveen en voormalig professioneel basketbalster, coach en spreker Chatilla van Grinsven te gast bij Business Class. Van Grinsven was de afgelopen jaren te zien in verschillende tv-programma’s zoals De Verraders (winnaar 2021, RTL4), Expeditie Robinson (RTL4), Secret Duets (RTL4), De Tijd van Ons Leven (NPO1) en The Big Balance (SBS6). Daarnaast wordt ze regelmatig uitgenodigd als sportdeskundige in talkshows als Shownieuws, Beau en HLF8. In de aflevering van Business Class werd onder het het ‘Besef Health Event besproken dat 30 mei had plaatsgevonden en waar Van Grinsven gastvrouw was. Van Grinsven zei in de uitzending. Op de vraag of ze het zelf ook gebruikt antwoordde ze:

“Ja, zeker, dit is het ‘Besef Health Event’ waar Diederik van Amino Alliance mij ook voor gevraagd heeft om te hosten. En ik kende het bedrijf nog niet van tevoren, maar ze stuurden mij meteen ook een box met allemaal zakjes met dat poeder toe. Ik begon het ook meteen te gebruiken want ik vind het wel fijn om een product eerst te gebruiken voordat je erover kan praten en ook het effect mee te maken. Ik merkte al heel snel met het gebruik van een zakje, je voegt er een beetje water aan toe dat je na 1-2 weken je snel beter gaat voelen. Op een gegeven moment, ik merk gewoon voor mezelf, ik ben normaal gesproken, sta ik rond acht uur, half acht ben ik aan het werk, en nu sta ik automatisch om zes uur op om de dag te beginnen. En ik weet nog in mijn sportcarrière, ik heb dus vijftien jaar bij de top gespeeld, het is heel hard werken, je trainingen zijn heel zwaar, dus je lichaam moet de hele tijd ook een recovery meemaken, je moet de hele tijd herstellen, spieren moeten herstellen, en je lichaam maakt uiteindelijk niet automatisch voldoende bouwstenen op om zeg maar de eiwitten voldoende op te nemen, dat de bloeddoorstroom sneller gaat, dus supplementen zijn daarvoor echt enorm nodig. Dus ik dacht eigenlijk na mijn sportcarrière dat ik deze supplementen niet meer nodig had, en uiteindelijk via Amino Alliance begrijp ik nu dat ik dat wel nodig heb. Dat je uiteindelijk vlotter bent, dat je meer in je energie staat als je die extra boost hebt.”Er wordt daarmee geclaimd (in de definitie van een gezondheidsclaim) dat Amino Alliance de slaap kan verbeteren/verkorten en het spierherstel en de bloedstroom kan verbeteren. Dat zijn gezondheidsclaims die niet zijn toegestaan.

Hier wordt geclaimd (volgens de definitie van een gezondheidsclaim) dat Amino Alliance een gunstig effect heeft op spierherstel, slaap en bloeddoorstroming. Dat zijn gezondheidsclaims die niet zijn toegestaan.

In de uitzending werd ook een oud fragment van Business Class uitgezonden waarin dr. Maarten Klatte over Amino Alliance zei:

“Het product heeft een hele brede werking. Het heeft dus een gunstig effect op het immuunsysteem, het houdt onze vaten soepel en elastisch, het speelt een rol bij de opbouw van bot en kraakbeen en het bevordert de eiwitstofwisseling, de opname van ijzer die wordt bevordert door Amino Alliance. Dat is super belangrijk want dat bevordert weer je vitale energie, nou, wie wil dat niet? Dus er wordt in het lichaam onder invloed van Amino Alliance meer ATP geproduceerd, dat is de bio-energie en dat heb je nodig voor elk helingsproces.”

Voor vitamine zijn de gezondheidsclaims toegestaan dat het bijdraagt tot:

 • De normale werking van het immuunsysteem;
 • De normale collageenvorming voor de normale werking van de bloedvaten, botten en kraakbeen;
 • Een verhoogde ijzeropname.

Klatte gaat echter verder met een aantal gezondheidsclaims door te suggereren dat Amino Alliance verbeteringen geeft. Toegestaan is bijvoorbeeld de gezondheidsclaims dat Amino Alliance (dankzij 15 mg vitamine C) bijdraagt tot de normale werking van het immuunsysteem. Maar daarmee is niet gezegd dat het immuunsysteem ook beter gaat functioneren na het gebruik van Amino Alliance. Zeker niet wanneer iemand al voldoende vitamine C binnenkrijgt. Anders zou voor iedereen iedere 15 mg vitamine C die hij/zei binnenkrijgt het immuunsysteem telkens verbeteren.

Inleiding

Amino Alliance is een supplement dat bestaat uit de aminozuren L-arginine pidolaat, L-lysine HCL, L-glutamine en het suiker isomaltulose (inmiddels is er ook vitamine C aan toegevoegd in de vorm van calciumascorbaat). Het is ontwikkeld door Diederik van Nederveen en zijn oom Arne van der Gen, emeritus hoogleraar organische chemie. Op 4 november 2022 (nu precies een half jaar geleden) heb ik een e-mail gestuurd naar Amino Alliance omdat ze gezondheids- en medische claims maakte die niet zijn toegestaan. Wat volgde was een moeizaam verlopend contact en er werden onvoldoende aanpassingen gemaakt, ondanks dat ze al snel contact hadden ogenomen met de Keuringsraad voor advies. Daardoor en omdat ik niet op de hoogte werd gehouden van het proces bij de Keuringsraad heb ik er eerder een artikel over geschreven [2] en heb ik op 10 maart 2023 een klacht ingediend bij de ‘Reclame Code Commissie‘ (RCC) (uitspraak volgt binnenkort). Amino Alliance had namelijk aangegeven dat ze van de Keuringsraad tot half februari 2023 de tijd kregen om aanpassingen door te voeren. Van Nederveen en Van der Gen hebben als reactie op mijn klacht in een e-mail officieel aangegeven de schriftelijke communicatie met mij te verbreken. Dat respecteer ik, vandaar dat dit artikel niet vooraf aan hen is voorgelegd.

Amino Alliance heeft alleen de website Amino-alliance.nl aan de Keuringsraad voorgelegd en gevraagd om teksten daarop te corrigeren. Het advies van de Keuringsraad was met name om aanzienlijke delen tekst te schrappen omdat die niet zijn toegestaan. Amino Alliance heeft in de klachtenprocedure tegen de RCC gezegd dat ze de geredigeerde tekst voor eind april 2023 integraal zouden doorvoeren. Teleurstellend is dat ze zich daar niet aan gehouden hebben, hoewel op Amino-alliance.nl en Besef.nl wel verschillende aanpassingen zijn uitgevoerd. De website Besef.nl is door de doorgevoerde aanpassingen geen probleem meer. Het kan dus wel.

Teleurstellend is ook dat nog in maart 2023 en daarna dezelfde en nieuwe gezondheids- en medische claims zijn gemaakt die niet zijn toegestaan. Je zou mogen verwachten dat het bedrijf daar na al die maanden en aangereikte informatie beter op zou letten. Claims die van Amino-alliance.nl verwijderd zijn omdat de keuringsraad had aangegeven dat die niet gemaakt mogen worden, werden bijvoorbeeld nog steeds op Facebook geplaatst. En ondanks dat de Keuringsraad had aangegeven dat in Amino Alliance geen ingrediënten zitten met goedgekeurde gezondheidsclaims, heeft Amino Alliance nieuwe gezondheidsclaims verzonnen. Wat de reden ervan is, ondanks alle informatie die ze is aangeraakt en kennis die ze inmiddels behoren te hebben is speculeren. Een dergelijke werkwijze is wel zorgwekkend vandaar de aandacht hiervoor.

Voorbeelden

Hieronder enkele voorbeelden van wat er vanaf maart 2023 nog steeds niet goed gaat.

Het nummer 1 Amino Supplement van Nederland

“Amino Alliance® Het nummer 1 Amino Supplement van Nederland” (zie screenshot, screenshot)

Dit is niet toegestaan [3]. Alleen wanneer het gaat om verkoopcijfers en dit onderbouwt kan worden, kan aangegeven worden dat het een ‘nummer 1‘ is. Later in dit aangepast in:

“HET Amino Supplement van NL” (zie screenshot)

De vraag is wat Amino Alliance daarmee wil zeggen en waar dat op gebaseerd is.

Medische claims die niet zijn toegestaan

“Met een unieke combinatie van essentiële aminozuren bevordert Amino Alliance een betere doorbloeding en kan het de gezondheid van het hart en de bloedvaten stimuleren.” (zie screenshot, screenshot)

Medische claims zijn per definitie niet toegestaan voor voedingssupplementen.

Beautyclaims die niet onderbouwd kunnen worden

Bij het gebruik van aminozuren in combinatie met Isomaltulose kunnen de volgende voordelen ontstaan;

  • Helpt gezonde en sterke nagels te behouden.
  • Behoud van een normale huid.
  • Draagt bij aan het onderhouden van gezond en sterk haar.” (zie screenshot)

Daarbij zorgt Amino Alliance voor een stralende huid en glanzend haar.” (zie video)

Deze beautyclaims zijn niet toegestaan omdat ze niet onderbouwd kunnen worden [4].

Gezondheids- en medische claims

Amino Alliance ondersteunt:

  • Beter slapen
  • Energielevel
  • Herstel na ziekte
  • Anti-aging” (zie screenshot)
  • Ondersteunt je immuunsysteem
  • Betere & diepere slaap
  • Cardiovasculaire gezondheid
  • Vergroot zelfvertrouwen
  • Positief voor actieve intimiteiten
  • Anti-verouderen” (zie screenshot, zie screenshot)

Amino Alliance bevordert je nachtrust, verstevigt je weerstand en ondersteunt hart- en bloedvaten.” (zie video)

Er zitten geen ingrediënten in Amino Alliance met goedgekeurde gezondheidsclaims. Medische claims zijn niet toegestaan voor voedingssupplementen.

Gezondheidsclaims op basis van eiwit

“Amino Alliance is een voedingssupplement dat aminozuren bevat die kunnen bijdragen aan het ondersteunen van spiergroei en herstel na inspanning.” (zie screenshot, screenshot)

Dit is niet toegestaan. Amino alliance bestaat uit slechts drie losse aminozuren en een suiker. Een eiwit is een macromolecuul dat bestaat uit lange ketens met twintig verschillende soorten aminozuren in een complexe structuur. Dat kunnen met gemak meer dan 100 aminozuren zijn die met elkaar verbonden zijn met een peptidebinding. Voor eiwitten zijn die gezondheidsclaims wel goedgekeurd [5].

Gezondheidsclaim op basis van calciumascorbaat (vitamine C)

Gezondheidsclaim voor onze toevoeging Calcium Ascorbaat

  • Van belang voor vorming van collageen
  • Bevordert de weerstand tijdens en na inspanning
  • Speelt een belangrijke rol voor het functioneren van het zenuwstelsel” (zie screenshot)

“Gezondheidsclaim voor onze toevoeging Calcium Ascorbaat

  • Activeert je natuurlijke energie
  • Helpt het immuunsysteem
  • Goed voor het concentratievermogen
  • Goed voor botten en kraakbeen” (zie, screenshot)

Dit is niet toegestaan. Calciumascorbaat is een verbinding van calcium (~10%) met vitamine C (~90%). In Amino Alliance zit geen calciumascorbaat (zie screenshot). Onder zo’n Facebookpost van Amino Alliance heb ik gevraagd hoeveel vitamine er in zit. Dat bleek een lastige vraag te zijn want doorvoor kon ik contact opnemen met de klantenservice. Dat heb ik via e-mail gedaan, maar ze gaven aan dat ze wisten van mijn klacht bij de RCC en het leek ze niet de bedoeling om op de achtergrond die discussie opnieuw te vervolgen. Daaop heb ik geantwoord:

Mijn vraag staat geheel los van mijn klacht die ik heb ingediend bij de Reclame Code Commissie. De inhoudelijke procedure daarvan is voorbij en het is wachten op de beslissing van de voorzitter.

Het punt is dat door jullie opnieuw gezondheidsclaims worden gemaakt, dit keer op basis van het toegevoegde calciumascorbaat (zie screenshot). De Keuringsraad heeft echter duidelijk aangegeven dat er geen toegestane gezondheidsclaims zijn voor de ingrediënten in Amino Alliance. Bij de ingrediënten staat ook geen calciumascorbaat vermeld. De gezondheidsclaim is daarmee in strijd met het etiket. De regelgeving schrijft voor dat wanneer een gezondheidsclaim wordt gemaakt de hoeveelheid van het ingrediënt waarop de gezondheidsclaim gebaseerd is vermeld moet worden. Vandaar dat ik graag wil weten hoeveel calciumascorbaat (vitamine C) erin zit.

Een reactie of antwoord daarop heb ik niet gekregen. Kort nadat ik Amino Alliance gevraagd heb naar de hoeveelheid vitamine C in Amino Alliance werd de Facebookpost verwijderd en ben ik geblocked.

Update 7 november 2023

Amino Alliance geeft inmiddels aan dat er 15 mg vitamine C in een zakje zit. Die gezondheidsclaims zijn dan toegestaan, hoewel de gebruiker niets van die extra hoeveelheid zal merken, wanneer die geen tekort eraan heeft. Dat vitamine C bij die processen (immuunsysteem, concentratievermogen, botopbouw en collageenvorming) betrokken is (wat al lang bekend is en geclaims mag worden), wil niet zeggen dat die processen na inname ook verbeteren. Bijzonder is dat wordt aangegeven dat dit nieuwe inzichten en nieuw ontdekte geheimen van Amino Alliance zijn (zie screenshot, screenshot). Dat is natuurlijk niet zo.

Deadline voor gecorrigeerde teksten niet nagekomen

In een reactie van 6 april 2023 aan de RCC gaf Amino Alliance aan dat ze zich integraal zouden aansluiten integraal bij de door de Keuringsraad gecorrigeerde teksten. Die zouden uiterlijk eind april 2023 op de website te zien zijn. Daar heeft Amino Alliance zich echter niet aan gehouden. Teksten waarvan de Keuringsraad aangaf dat ze verwijderd/aangepast moesten worden staan er nog steeds (d.d. 1 mei 2023), waaronder de teksten [6-9]:

Bij het gebruik van aminozuren in combinatie met isomaltulose kunnen de volgende voordelen ontstaan;

  • Helpt gezonde en sterke nagels te behouden.
  • Behoud van een normale huid.
  • Draagt bij aan het onderhouden van gezond en sterk haar.

“De consumptie van levensmiddelen of dranken die in plaats van suiker, isomaltulose bevatten, leidt tot een lagere bloedglucosestijging na de consumptie daarvan in vergelijking met suikerhoudende levensmiddelen of dranken. Dit is tevens van belang voor de opbouw van sterke tanden en draagt bij aan het behoud van een sterk gebit.”

“Aminozuren zijn essentieel voor de stofwisseling. Ze vormen de basis voor ieder levensproces in het menselijke lichaam. Ze zorgen voor de opslag van voedingsstoffen als koolhydraten, mineralen, vitamines, eiwitten, vetten en water.”

“Amino Alliance® bevat veel goede eigenschappen op basis van onze verschillende bestanddelen.”

Studies
Dankzij het wetenschappelijk onderzoek naar de werking en toepassing van stikstofmonoxide, wonnen drie chemici een gedeelde Nobel Prijs. Zij inspireerden Diederik en zijn oom Em. Prof. Dr. Arne van der Gen tot het maken van Amino Alliance®. Zij keken onder meer naar de Isodori studie, die wetenschappelijk bewees welke combinatie van aminozuren het beste effect heeft.”

“Nobel prijs
De Nobelvergadering van het Karolinska-instituut in het Zweedse Stockholm, heeft de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde van 1998 toegekend aan Robert F. Furchgot, Louis J. Ignarro en Ferid Murad. Zij ontdekten stikstofmonoxide als signaalmolecuul in het cardiovasculaire systeem.”

“Een nieuw principe
Stikstofmonoxide (NO) is een gas dat signalen in het organisme doorgeeft. Signaaloverdracht zorgt ervoor dat een gas door een cel wordt geproduceerd, die door membranen dringt en de functie van een andere cel regelt. Dit vormt een geheel nieuw principe voor signalering in de biologische systemen. De ontdekkers van NO als signaalmolecuul, ontvingen in 1998 hier een Nobelprijs voor. We hebben alleen ingrediënten gebruikt waarvan wij menen dat ze deze bevindingen ondersteunen. Er worden geen kleurstoffen, enkelvoudige suikers of vulstoffen gebruikt. Ons doel is om indrukwekkende resultaten te bereiken in tegenstelling tot het creëren van een lange lijst van zinloze ingrediënten op een etiket. Dit brengt namelijk alleen maar afleiding van het oorspronkelijke doel, namelijk het maken van een supplement waar veel gebruikers baat bij kunnen hebben.”

 “Diederik attendeerde mij op het interessante onderwerp ‘Arginine’, waarna ik de (zeer uitgebreide) literatuur ben gaan bestuderen. Veel was geschreven door onderzoekers die weinig van chemie afwisten. Echter bleven er, door het kaf van het koren te scheiden, een aantal belangwekkende artikelen over. De behaalde resultaten met het onderzoek van L-arginine waren zeer wisselend. Soms werd er een effect gevonden, soms niet. Naar mijn mening had dit te maken met de manier waarop het L-arginine was toegediend. Ik besloot dit verder te onderzoeken en kwam tot de conclusie dat hiervoor twee redenen zijn aan te wijzen:

  • L-arginine is een basisch aminozuur. Voor een goede membraan passage is het noodzakelijk om het in een neutrale vorm aan te bieden. Het door ons gebruikte L-arginine L-pidolaat is zo’n geschikte neutrale vorm.
  • Om een gunstige werking van L-arginine te krijgen, is het noodzakelijk dat hulpstoffen aanwezig zijn. L-glutamine en L-lysine blijken in de literatuur hiervoor geschikt.

Verder heb ik onderzocht welke hoeveelheden er nodig zijn om de optimale werking te bereiken. In de huidige vorm zoals we Amino Alliance hebben samengesteld, wordt het beste resultaat verkregen.”

Wat zijn de effecten van Amino Alliance® op mijn nachtrust?
Veel mensen ervaren een diepere slaap na het innemen van Amino Alliance® en worden daardoor uitgerust wakker. In enkele gevallen is het goed om de dosis even een dag of drie met de helft te verminderen om het lichaam tijd te geven om eraan te wennen. Daarna kan gewoon de hele dosis worden ingenomen. Merk je nog weinig verschil dan raden we aan om 4 of 5 dagen 1,5 of 2 zakjes voor het slapen gaan in te nemen.”

“Amino Alliance® bevat onder meer L-arginine, dit is een semi-essentieel aminozuur. Dat wil zeggen dat het in bepaalde omstandigheden niet meer in voldoende mate kan worden aangemaakt door het lichaam (en dan essentieel kan worden). Bij kinderen wordt dit nog wel voldoende aangemaakt. L-arginine speelt een belangrijke rol vanaf de geboorte tot de leeftijd van circa 21/23 jaar en wordt tot die leeftijd op een natuurlijke wijze uit de voeding verkregen.”

“Arginine is een semi-essentieel aminozuur. Dat wil zeggen dat het in bepaalde omstandigheden niet meer in voldoende mate kan worden aangemaakt door het lichaam (en dan essentieel kan worden). Bij kinderen wordt dit nog wel voldoende aangemaakt.”

De Keuringsraad heeft echter nooit de aangepaste teksten ontvangen en dus ook niet van een toelatingsnummer voorzien.

 1. Amino-alliance.nl/ Geraadpleegd: 02-05-2023
 2. Overvoedingengezondheid.nl/is-de-werking-van-amino-alliance-wetenschappelijk-bewezen/ Geraadpleegd: 02-05-2023
 3. Reclamecode.nl/nrc/cag/#:~:text=Aanprijzing%20Gezondheidsproducten%20(CAG)-,1.,gerelateerde%20primaire%20functie%20wordt%20geclaimd. Geraadpleegd: 02-05-2023
 4. Keuringsraad.nl/keuringsraad.nl/media/KoagKag/Downloads/Beauty-Claims.pdf Geraadpleegd: 02-05-2023
 5. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to protein and increase in satiety leading to a reduction in energy intake (ID 414, 616, 730), contribution to the maintenance or achievement of a normal body weight (ID 414, 616, 730), maintenance of normal bone (ID 416) and growth or maintenance of muscle mass (ID 415, 417, 593, 594, 595, 715) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal 2010;8(10):1811.
 6. Overvoedingengezondheid.nl/wp-content/uploads/2023/05/Veelgestelde-vragen-Amino-Alliance®01-05-2023.html Geraadpleegd: 02-05-2023
 7. Overvoedingengezondheid.nl/wp-content/uploads/2023/05/Over-ons-Amino-Alliance®01-05-2023.html Geraadpleegd: 02-05-2023
 8. Overvoedingengezondheid.nl/wp-content/uploads/2023/05/Em.-Prof.-Dr.-Arne-van-der-Gen-Amino-Alliance®1-05-2023.html Geraadpleegd: 02-05-2023
 9. Overvoedingengezondheid.nl/wp-content/uploads/2023/05/Ondersteunt-een-gezond-leven-Amino-Alliance®01-05-2023.html Geraadpleegd: 02-05-2023